"แหล่งซื้อขายสินค้า B2B ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ในไทย"

หรือ
รายการ
598
ทั้งหมด

สินค้าที่มีผู้ขอราคาซื้อล่าสุด

หากคุณมีสินค้าที่ตรงกับความต้องการของผู้ซื้อ จากรายการด้านล่าง คุณสามารถ "เสนอราคาขาย" กับผู้ซื้อได้

สินค้าที่ขอราคา จำนวน วันที่ขอราคา ผู้ขอราคา เสนอราคาขาย
2 ตัว 02/03/2021 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 ถัง 02/03/2021 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
10 ใบ 02/03/2021 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 คู่ 02/03/2021 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 เครื่อง 02/03/2021 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
กระป๋อง 02/03/2021 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 เล่ม 02/03/2021 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 เล่ม 02/03/2021 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 อัน 02/03/2021 ซีซี คอนกรีต เสนอราคาขาย
1 อัน 02/03/2021 ซีซี คอนกรีต เสนอราคาขาย
20 กระสอบ 02/03/2021 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 เครื่อง 02/03/2021 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 ชิ้น 02/03/2021 bangsaphanwittaya school เสนอราคาขาย
1 เครื่อง 02/03/2021 Buono (Thailand) Public C… เสนอราคาขาย
1 เครื่อง 02/03/2021 Buono (Thailand) Public C… เสนอราคาขาย
1 เครื่อง 01/03/2021 นวมินทร์สุขภาพดี เสนอราคาขาย
1 เครื่อง 01/03/2021 นวมินทร์สุขภาพดี เสนอราคาขาย
1 ชุด 01/03/2021 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 รายการ 01/03/2021 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 กล่อง 01/03/2021 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • ...
  • 30
แสดง :
ไปหน้า  :