"แหล่งซื้อขายสินค้า B2B ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ในไทย"

หรือ
รายการ
3,796
ทั้งหมด

สินค้าที่มีผู้ขอราคาซื้อล่าสุด

หากคุณมีสินค้าที่ตรงกับความต้องการของผู้ซื้อ จากรายการด้านล่าง คุณสามารถ "เสนอราคาขาย" กับผู้ซื้อได้

สินค้าที่ขอราคา จำนวน วันที่ขอราคา ผู้ขอราคา เสนอราคาขาย
1 เรือน 27/10/2021 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 ชุด 26/10/2021 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 เครื่อง 26/10/2021 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 หลัง 26/10/2021 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
300 กิโลกรัม 26/10/2021 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 ม้วน 26/10/2021 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 ตู้ 26/10/2021 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 ชุด 26/10/2021 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 เครื่อง 26/10/2021 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 ชิ้น 26/10/2021 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 ชุด 26/10/2021 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
800 กระสอบ 25/10/2021 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
2 ตู้ 25/10/2021 บริษัท ซีซีเอส คอร์ปอเรชั… เสนอราคาขาย
1 ชุด 25/10/2021 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 ตัว 25/10/2021 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 ขวด 25/10/2021 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
2 ตู้ 25/10/2021 บริษัท ซีซีเอส คอร์ปอเรชั… เสนอราคาขาย
2 ตัว 25/10/2021 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 ชิ้น 25/10/2021 scm เสนอราคาขาย
1 แกลลอน 25/10/2021 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • ...
  • 190
แสดง :
ไปหน้า  :