"แหล่งซื้อขายสินค้า B2B ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ในไทย"

หรือ
รายการ
1,199
ทั้งหมด

สินค้าที่มีผู้ขอราคาซื้อล่าสุด

หากคุณมีสินค้าที่ตรงกับความต้องการของผู้ซื้อ จากรายการด้านล่าง คุณสามารถ "เสนอราคาขาย" กับผู้ซื้อได้

สินค้าที่ขอราคา จำนวน วันที่ขอราคา ผู้ขอราคา เสนอราคาขาย
1 กิโลกรัม 06/05/2021 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 เล่ม 06/05/2021 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 ชุด 06/05/2021 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 ชุด 06/05/2021 บริษัทพรศักดิ์ เสนอราคาขาย
3 ชิ้น 06/05/2021 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 เครื่อง 06/05/2021 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 ม้วน 06/05/2021 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 เครื่อง 06/05/2021 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 ตัว 06/05/2021 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1,890 รายการ 06/05/2021 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
2 เครื่อง 06/05/2021 รวย แอนด์ รวย พรีเมี่ยม เสนอราคาขาย
1 เครื่อง 05/05/2021 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 เครื่อง 05/05/2021 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 กิโลกรัม 05/05/2021 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 ชิ้น 05/05/2021 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 ลัง 05/05/2021 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 ลัง 05/05/2021 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 รายการ 05/05/2021 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 กล่อง 05/05/2021 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 กล่อง 05/05/2021 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • ...
  • 60
แสดง :
ไปหน้า  :