"แหล่งซื้อขายสินค้า B2B ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ในไทย"

หรือ

หนังสือการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 3 เล่ม

รหัสสินค้า:791
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ข้อมูลสินค้า:
  1. หนังสือวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
  2. หนังสวิเคราะห์เชิงซ้อน สมการเชิงอนุพันธ์
  3. หนังสือวิเคราะห์ฟูเรียร์


กดดูเบอร์โทรผู้ขาย 081-942-9740

ผู้เข้าชม 2,992 ครั้ง

ข้อมูลสินค้าและเนื้อหาอื่น ๆ ในนี้ถือ เป็นลิขสิทธิ์ของผู้ขาย B2BThai.com เป็นสื่อกลางในการนำเสนอเนื้อหาเท่านั้น

รายละเอียดสินค้า : หนังสือการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 3 เล่ม

คำค้น :

หนังสือวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า วิเคราะห์เชิงซ้อน สมการเชิงอนุพันธ์ วิเคราะห์ฟูเรียร์ และวิเคราะห์ลาปลาซ

การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า (Electric Circuit Analysis)

อนุกรมคณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้าแบ่งออกเป็น 3 เล่ม คือ เล่มที่ 1 ศึกษาถึงการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรง และการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ เล่มที่ 2 ศึกษาถึงการวิเคราะห์วงจรระดับสูงประกอบด้วยจำนวนเชิงซ้อน (Complex Number) สมการเชิงอนุพันธ์ (Differential Equations) เล่มที่ 3 ศึกษาถึงอนุกรมฟูเรียร์ (Fourier Series) เทคนิคการแปลงลาปลาซท์ (Laplace Transform Technique) และวงจรเน็ทเวิค 2 พอร์ท (Two Port Networks) เล่มนี้เป็นเล่มที่ 1 มีเนื้อหาครอบคุมหลักสูตร ปวช. ปวส. ปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ ปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้าของทุกมหาวิทยาลัย เหมาะสำหรับวิศวกร นักอุตสาหกรรม นักวิทยาศาสตร์ และผู้สนใจทั่วไป หนาจำนวน 668 หน้า ราคา 450 บาท (เพิ่มค่าส่งเล่มละ 50 บาท)


การวิเคราะห์เชิงซ้อน สมการเชิงอนุพันธ์และการประยุกต์ (Complex Analysis and Differential Equations and Applications)

อนุกรมคณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้าแบ่งออกเป็น 3 เล่ม คือ เล่มที่ 1 ศึกษาถึงการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรง และการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ เล่มที่ 2 ศึกษาถึงการวิเคราะห์วงจรระดับสูงประกอบด้วยจำนวนเชิงซ้อน (Complex Number) สมการเชิงอนุพันธ์ (Differential Equations) เล่มที่ 3 ศึกษาถึงอนุกรมฟูเรียร์ (Fourier Series) เทคนิคการแปลงลาปลาซ (Laplace Transform Technique) และวงจรเน็ทเวิค 2 พอร์ท (Two Port Networks) เล่มนี้ เป็นเล่มที่ 2 มีเนื้อหาครอบคุมหลักสูตร ปวช. ปวส. ปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ ปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้าของทุกมหาวิทยาลัย เหมาะสำหรับวิศวกร นักอุตสาหกรรม นักวิทยาศาสตร์ และผู้สนใจทั่วไป หนาจำนวน 876 หน้า ราคา 550 บาท (เพิ่มค่าส่งเล่มละ 50 บาท)


การวิเคราะห์ฟูเรียร์ การวิเคราะห์ลาปลาซ และเน็ทเวิร์ค 2 พอร์ท (Fourier Analysis, Laplace Analysis and 2 Port Network)

อนุกรมคณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้าแบ่งออกเป็น 3 เล่ม คือ เล่มที่ 1 ศึกษาถึงการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรง และการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ เล่มที่ 2 ศึกษาถึงการวิเคราะห์วงจรระดับสูง ประกอบด้วยจำนวนเชิงซ้อน (Complex Number) สมการเชิงอนุพันธ์ (Differential Equations) เล่มที่ 3 ศึกษาถึงอนุกรมฟูเรียร์ (Fourier Series) เทคนิคการแปลงลาปลาซ (Laplace Transform Technique) และวงจรเน็ทเวิค 2 พอร์ท (Two Port Networks) เล่มนี้ เป็นเล่มที่ 3 มีเนื้อหาครอบคุมหลักสูตร ปวช. ปวส. ปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ ปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้าของทุกมหาวิทยาลัย เหมาะสำหรับวิศวกร นักอุตสาหกรรม นักวิทยาศาสตร์ และผู้สนใจทั่วไป หนาจำนวน 570 หน้า ราคา 480 บาท (เพิ่มค่าส่งเล่มละ 50 บาท)

ข้อมูลช่องทางการชำระค่าบริการ

ชื่อบัญชี ชื่อธนาคาร สาขา เลขที่บัญชี ประเภทบัญชี
ดร. ปัญญา ยอดโอวาท ธนาคารทหารไทย เทสโก้ โลตัส ศาลายา 938-0-09992-0 ออมทรัพย์

การจัดส่ง

การจัดส่ง เวลาการจัดส่ง บรรจุภัณฑ์ รายละเอียดการจัดส่ง
na 0 na

ส่งข้อความติดต่อ

ถึง :

บริษัท ด๊อกเตอร์เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

จาก :
อีเมล์ของคุณ :
โทรศัพท์ :