"แหล่งซื้อขายสินค้า B2B ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ในไทย"

หรือ

โปรแกรมบริหารทรัพยากรบุคคล HRMI

รหัสสินค้า:407328
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ข้อมูลสินค้า:
 1. โปรแกรมบริหารทรัพยากรมนุษย์
 2. ช่วยบริหารงานขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 3. เครื่องมือในการบริหารงานบุคคลที่มากกว่าโปรแกรมเงินเดือน


กดดูเบอร์โทรผู้ขาย 02-402-6117, 088-258-3131

ผู้เข้าชม 581 ครั้ง

ข้อมูลสินค้าและเนื้อหาอื่น ๆ ในนี้ถือ เป็นลิขสิทธิ์ของผู้ขาย B2BThai.com เป็นสื่อกลางในการนำเสนอเนื้อหาเท่านั้น

รายละเอียดสินค้า : โปรแกรมบริหารทรัพยากรบุคคล HRMI

คำค้น :

Prosoft HRMI โปรแกรมเงินเดือน สำหรับ HR

 

โปรแกรมเงินเดือน สำหรับ HR เพื่อการบริหารงานบุคคล และ Payroll Software ที่มีประสิทธิภาพ ถือเป็นบทบาทที่สำคัญ สำหรับทุกองค์กร เพราะต้องทำงานมุ่งกลยุทธ์พร้อมกับการมุ่งถึงการได้มาซึ่ง การจัดให้ระบบ การทำงานประจำวันที่ใช้อยู่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย การใช้โปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป และโปรแกรมบริหารทรัพยากรมนุษย์ ยังสามารถใช้ระบบการทำงาน ร่วมกันระหว่างฝ่ายต่างๆ ได้มากขึ้นจึงถือเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้องค์กรประสบผลสำเร็จได้

ปัจจุบันองค์กรต่างๆ ให้ความสำคัญในเรื่องของบุคคลากรมากขึ้น เนื่องจากบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถคือ Key Success Factor ที่จะช่วยให้องค์กรประสบความสำเร็จในธุรกิจ ดังนั้นบทบาทการทำงานของ HR ในปัจจุบันและอนาคตต้องเป็นมากกว่าเจ้าหน้าที่ ที่ทำเงินเดือนให้กับพนักงานในองค์กร HR จะต้องปรับหน่วยงานตนเองให้รับกับกลยุทธ์ขององค์กร ช่วยสนับสนุนกลยุทธ์ขององค์กรให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ

 • การลดต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
 • การประยุกต์ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่ๆ เพราะไม่เพียงช่วยให้ HR เป็นอิสระจากงานด้านธุรการเท่านั้นแต่ ยังช่วยยกระดับการทำงานของบุคลากรในองค์กร
 • การบริหารจัดการบุคลากรที่มีความสามารถพิเศษ (Talent Management)
 • การพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถของบุคคลากร (Human Resource Development : HRD)
 • การเพิ่มผลงานของบุคคลากร (Human Performance Enhancement : HPE)

เพื่อให้ตอบสนองกับความต้องการขององค์กรต่างๆ โปรแกรมบริหารงานบุคคล จึงถูกพัฒนาขึ้นมาภายใต้แนวคิดที่ว่า "ทำอย่างไรให้ HR สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้การลงทุนด้านซอฟแวร์ที่ต่ำกว่า" โปรแกรมบริหารงานบุคคล ถูกพัฒนาขึ้นมาจาก Technology ที่ทันสมัย เพื่อให้การประมวลผลต่างๆ เป็นไปอย่างรวดเร็ว ทั้งในส่วนของ User Interface ที่ถูกออกแบบมาให้สามารถใช้งานได้สะดวก และสวยงามดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าโปรแกรมบริหารงานบุคคล เป็นโปรแกรมบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ถูกพัฒนาเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของแผนก HR อย่างแท้จริง

ประกอบไปด้วยระบบ

 1. Setup เป็นระบบที่ใช้ในการกำหนดข้อมูลเริ่มต้นของระบบต่างในโปรแกรม
 2. Organization เป็นระบบที่ใช้สำหรับจัดเก็บข้อมูลขององค์
 3. Personnel เป็นระบบจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับพนักงานอย่างละเอียด
 4. Time Attendance เป็นระบบบริหารควบคุมเวลาการทำงานของพนักงาน
 5. Approve Center เป็นระบบที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดสิทธิ์การอนุมัติ
 6. Payroll เป็นระบบการคำนวณการจ่ายเงินเดือนและค่าแรงของพนักงาน
 7. Welfare เป็นระบบสวัสดิการของพนักงาน
 8. Loan Management เป็นระบบที่จัดการสวัสดิการด้านเงินกู้ของพนักงาน
 9. Training เป็นระบบการฝึกอบรมทั้งภายใน และภายนอก
 10. Recruitment เป็นระบบที่ช่วยในการคัดสรรพนักงาน
 11. Dashboard เป็นระบบที่วิเคราะห์ข้อมูลและวิเคราะห์การประเมินผลงาน
 12. Management Information เป็นระบบที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูลของระบบต่างๆ
 13. Employee Self Service (ESS) ระบบบริหารงานบุคคล
 14. Alert Management ระบบการแจ้งเตือน (Alert) ข้อมูลต่างๆ ที่สำคัญ
 15. Security เป็นระบบความปลอดภัย ที่สามารถกำหนดบทบาทหน้าที่ให้กับผู้ใช้งาน

 

ข้อมูลช่องทางการชำระค่าบริการ

ชื่อบัญชี ชื่อธนาคาร สาขา เลขที่บัญชี ประเภทบัญชี
บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบิ๊กซีหัวหมาก 169-2-03111-2 ออมทรัพย์
บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด ธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อย รามคำแหง 53 980-2-04908-8 ออมทรัพย์
บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด ธนาคารกสิกรไทย สาขาท่าแพ (เชียงใหม่) 103-2-06652-4 ออมทรัพย์
บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามีโชค (เชียงใหม่) 843-2-11073-8 ออมทรัพย์

ส่งข้อความติดต่อ

ถึง :

บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด

จาก :
อีเมล์ของคุณ :
โทรศัพท์ :