แปรงไนลอนขนอ่อน(พลาสติก) สำหรับเครื่องขนาด 18 นิ้ว