"แหล่งซื้อขายสินค้า B2B ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ในไทย"

หรือ

MP 20/20

รหัสสินค้า:381847
ราคา: 1,000 บาท
สั่งซื้อขั้นต่ำ: 1 เล่ม
ข้อมูลสินค้า:
 1. แผนการออมที่คุณเลือกระยะเวลาการออม และระยะเวลาคุ้มครองได้มากถึง 216 ทางเลือก เลือกระยะเวลาคุ้มครองได้ตั้งแต่ 10 – 25 ปี เลือกระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยได้ตั้งแต่ 5 – 25 ปี พร้อมโอกาสรับเงินปันผลรายปี และโอกาสรับเงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญ


กดดูเบอร์โทรผู้ขาย 0815319098

Heineken_biir

ผู้เข้าชม 1,165 ครั้ง

ข้อมูลสินค้าและเนื้อหาอื่น ๆ ในนี้ถือ เป็นลิขสิทธิ์ของผู้ขาย B2BThai.com เป็นสื่อกลางในการนำเสนอเนื้อหาเท่านั้น

รายละเอียดสินค้า : MP 20/20

คำค้น :
รายละเอียดผลประโยชน์และความคุ้มครอง
 แผนการออมที่เหมาะกับตัวคุณด้วย มาย แพลน (มีเงินปันผล)
1. ตอบสนองทุกจังหวะชีวิตด้วย 216 ทางเลือก
 • สามารถเลือกระยะเวลาคุ้มครองได้ตั้งแต่ 10 – 25 ปี
 • สามารถเลือกระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยได้ตั้งแต่ 5 – 25 ปี
2. มอบความคุ้มครองชีวิต
 • รับความคุ้มครองชีวิต 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือเงินเวนคืนกรมธรรม์ หรือเบี้ยประกันภัยของสัญญาหลักที่ได้ชำระมาทั้งหมด ทั้งนี้ไม่รวมเบี้ยประกันภัยเพิ่มพิเศษ(ถ้ามี) แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า
3. รับผลประโยชน์เมื่อครบกำหนดสัญญา
 • รับเงินครบกำหนดสัญญารวม 180% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย (สำหรับระยะเวลาคุ้มครอง 10 – 14 ปี)
 • รับเงินครบกำหนดสัญญารวม 140% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย (สำหรับระยะเวลาคุ้มครอง 15 – 25 ปี)
 • โอกาสรับเงินปันผลรายปี1
 • โอกาสรับเงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญา2
4. รับผลประโยชน์เพิ่มเติม
 • เบี้ยประกันภัยสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ (ภายใต้กฎเกณฑ์ของกรมสรรพากร)
 • เพิ่มสภาพคล่อง โดยคุณสามารถกู้เงินส่วนหนึ่งมาใช้ยามจำเป็นได้ (ภายใต้กฎเกณฑ์ของบริษัทฯ)
 • สามารถเลือกซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมอื่นๆ ได้ตามต้องการ อาทิเช่น
 • สัญญาเพิ่มเติมออมทรัพย์พิเศษ (มีเงินปันผล) สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลรายวัน เป็นต้น
คำอธิบายเพิ่มเติม
 1. เงินปันผลรายปี: บริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลรายปีให้ผู้เอาประกันภัย ถ้ามีการจ่าย จะมีการพิจารณาตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2 เป็นต้นไป โดยเงินปันผลนี้จะขึ้นอยู่กับผลตอบแทนจากการลงทุนที่บริษัทจัดสรรให้ผู้เอาประกันภัย ซึ่งจะแตกต่างกันตามแบบประกันภัย ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไข ข้อกำหนด และวิธีการคำนวณเงินปันผลที่บริษัทพิจารณาในแต่ละปี
 2. เงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญา: บริษัทจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญาให้ผู้เอาประกันภัย ซึ่งจะขึ้นอยู่กับผลตอบแทนจากการลงทุนที่บริษัทจัดสรรให้ผู้เอาประกันภัย ซึ่งจะแตกต่างกันตามแบบประกันภัย ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไข ข้อกำหนด และวิธีการคำนวณเงินปันผลที่บริษัทพิจารณา ณ วันครบกำหนดสัญญา

ส่งข้อความติดต่อ

ถึง :

อลิอันซ์ อยุธยา

จาก :
อีเมล์ของคุณ :
โทรศัพท์ :