"แหล่งซื้อขายสินค้า B2B ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ในไทย"

หรือ

HRMI ระบบสนับสนุนพนักงาน Employee Self Service

รหัสสินค้า:380272
สั่งซื้อขั้นต่ำ: 1 รายการ
ข้อมูลสินค้า:
 1. ระบบสนับสนุนการทำงานของแผนกบุคคล เพื่อเป็นการลดปริมาณงานของแผนกบุคคล
 2. พนักงานแต่ละคนสามารถจัดการข้อมูลต่างๆ ได้ด้วยตนเอง ผ่านเครือข่ายออนไลน์ (Web Browser)
 3. การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์กร การปรับปรุงข้อมูลส่วนตัว บันทึกร้องขออนุมัติต่างๆ
 4. ผู้บริหารสามารถเข้าไปพิจารณาอนุมัติการร้องขอผ่านระบบ ESS ได้เช่นกัน


กดดูเบอร์โทรผู้ขาย 02-402-6117, 088-258-3131

ผู้เข้าชม 27,024 ครั้ง

ข้อมูลสินค้าและเนื้อหาอื่น ๆ ในนี้ถือ เป็นลิขสิทธิ์ของผู้ขาย B2BThai.com เป็นสื่อกลางในการนำเสนอเนื้อหาเท่านั้น

รายละเอียดสินค้า : HRMI ระบบสนับสนุนพนักงาน Employee Self Service

คำค้น :


 

      

 • สามารถใช้ Log In เข้าโดยใช้รหัสผ่านของ HRMI ไม่ต้องกำหนดใหม่ให้ยุ่งยาก ผ่านเครือข่ายออนไลน์ (Web Browser) ด้วยรูปแบบหน้าที่เข้าใจง่าย
 • สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้เมื่อ Log In เข้ามาในระบบแล้ว
 • ระบบมีข้อความแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อเกิดความผิดพลาดในการใส่รหัสผ่าน
 • กรณีที่พนักงานลืมรหัสผ่าน สามารถ Click ที่ปุ่ม Forget Password แล้วจะมีแบบฟอร์มรายละเอียดร้องขอรหัสผ่านใหม่ สามารถกรอกเพื่อส่งร้องขอกับ Admin ได้
 • กรณีที่มีสาขามากกว่าหนึ่งสาขา สามารถเลือกได้ว่าต้องการ Log In เข้าใช้งานสาขาใด
 • สามารถบันทึกคำร้องขอต่างๆ เช่น ขอทำงานล่วงเวลา, ขออนุมัติลา, อนุมัติการร้องขอ, พร้อมส่ง E-mail ถึงผู้มีสิทธิ์อนุมัติทันที
 • ผู้บริหารสามารถพิจารณา อนุมัติ เอกสารการร้องขอประเภทต่างๆ ของพนักงานได้อย่างรวดเร็ว เพราะระบบจะแจ้งเตือนอัตโนมัติในรูปแบบ Alert และ E-mail แจ้งผลการอนุมัติเอกสารแต่ละขั้นให้ทราบ
 • รองรับการค้นหาที่ง่าย และรวดเร็วต่อการค้นหาทุกหน้าจอ
 • สามารถ เรียกดูเอกสารการลาของตนเอง, ข้อมูลของพนักงานที่อยู่ภายใต้สังกัด และพนักงานที่ถูกกำหนดสิทธิ์ให้มองเห็นข้อมูลได้ ทั้งรูปแบบกราฟแสดงข้อมูลการลา, ตารางกะงาน, ปฏิทินวันหยุดของบริษัท และ Productivity ของพนักงานซึ่งรวมอยู่ในหน้าจอเดียวกัน
 • สามารถเรียกดู, แก้ไข, เพิ่ม ข้อมูลส่วนตัว เช่น ข้อมูลส่วนตัวทั่วไป, ที่อยู่, ข้อมูลครอบครัว/การศึกษา/ประสบการณ์
 • ทำงาน,ข้อมูลสุขภาพ
 • สามารถดูสรุปจำนวนวันที่ทำงาน, จำนวนวันหยุด, จำนวนวันหยุดประจำปี ของแต่ละเดือนทั้งปีได
 • สามารถตรวจสอบการสรุป กะงานประจำเดือน , การแลกกะเปลี่ยนกะประจำเดือนได้
 • สามารถตรวจสอบเวลาเข้างาน - ออกงาน สาย หรือ ออกก่อน ในแต่ละวันได้
 • สามารถแสดง Graph Productivity ได้ 3 แบบ Graph Productivity,Graph Productivity และ Graph Productivity
 • ข้อมูลโครงสร้างพนักงาน สามารถเลือกดู Chart ได้ทั้งแบบแนวนอน, แนวตั้ง, แบบ List
 • สามารถดูข้อมูลโครงสร้างองค์กรได้ 3 แบบ ได้แก่ โครงสร้างขององค์กร,โครงสร้างของตำแหน่งงาน และ โครงสร้างของพนักงาน ( แสดงรูปพนักงาน )
 • สามารถแสดงปฏิทินส่วนตัวของพนักงานแต่ละคนได้ เช่น ปฏิทินตารางการทำงาน
 • สามารถเรียกดู และกำหนดวันหยุดบริษัท, กำหนดการกิจกรรมต่างๆ ได้จากหน้าจอปฏิทินวันหยุด
 • ระบบสามารถกำหนดกำหนดสิทธิ์ทำงาน ข้อมูลตามพนักงานแต่ละคนที่ Log In เข้าใช้งานโปรแกรม ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล
 • สามารถบันทึกเอกสารการร้องขออบรมภายนอก ทั้งแบบรายบุคคล หรือมากกว่า 1 คนได้
 • สามารถเรียกดู, แก้ไข, เพิ่ม ข้อมูลส่วนตัวของตนเองได้ หรือ ข้อมูลของพนักงานที่อยู่ภายใต้สังกัด และพนักงานที่ถูกกำหนดสิทธิ์ให้มองเห็นข้อมูลได้ เช่น ข้อมูลรายละเอียดทั่วไป, ข้อมูลสถานภาพส่วนตัว, ข้อมูลสังกัดหน่วยงาน, ข้อมูลสัญญาจ้างการงาน
 • ความรู้ความสามารถทางด้านภาษา, ความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สามารถดูรายงานความรู้ความสามารถทางด้านภาษา และความรู้ความสามารถทั่วไปได้
 • สามารถเพิ่มที่อยู่อาศัยได้ตามความเป็นจริง ซึ่งอาจมากกว่า 1 ที่อยู่อาศัยได้
 • สามารถเพิ่ม หรือ เปลี่ยน แผนที่ของที่อยู่อาศัยได้ โดยที่ภาพต้องเป็นภาพที่มีตระกูลไฟล์เป็นไฟล์ภาพ ( *.jpg, *.jpeg,*.gif, *.swf ) และขนาดไฟล์รูปภาพไม่เกิน 100 KB
 • สามารถเรียกดู, แก้ไข, เพิ่ม ข้อมูลที่อยู่อาศัยของพนักงานที่อยู่ภายใต้สังกัดและพนักงานที่ถูกกำหนดสิทธ์ให้มองเห็นได้
 • สามารถเรียกดูข้อมูลสุขภาพที่ได้บันทึกจากหน้าจอข้อมูลสุขภาพ และข้อมูลที่ได้จากการ Post ข้อมูลจากหน้าจอบันทึกอนุมัติการร้องขอได้
 • สามารถค้นหาข้อมูลสุขภาพได้จาก Look For ได้
 • สามารถดึงข้อมูลจากใบรับรองแพทย์ขึ้นมาบันทึกข้อมูลแทนการพิมพ์ผ่านหน้าจอข้อมูลสุขภาพได้
 • สามารถเรียกดู, แก้ไข, เพิ่ม ข้อมูลของพนักงานที่อยู่ใต้สังกัด และพนักงานที่กำหนดสิทธิ์ให้มองเห็นได้
 • สามารถเรียกดู, แก้ไข, เพิ่ม ข้อมูลการศึกษา และประสบการณ์ทำงานของพนักงานที่อยู่ภายใต้สังกัด และพนักงานที่กำหนดสิทธิ์ให้มองเห็นได้
 • สามารถแสดงข้อมูล(Column) ที่ไม่มีผลกระทบต่อการแสดงข้อมูลเงินเดือนหรือสาระสำคัญขององค์กร
 • สามารถเรียกดูข้อมูลผลงานดีเด่น และข้อมูลการทำความผิด/ลงโทษ ของพนักงานที่อยู่ภายใต้สังกัด และพนักงานที่กำหนดสิทธิ์ให้มองเห็นได้
 • สามารถเลือกได้ว่าสมาชิกภายในครอบครัวที่เพิ่มขึ้นนั้นจะกำหนดให้เป็นบุคคลที่สามารถติดต่อในกรณีฉุกเฉิน หรือไม่
 • สามารถเรียกดู, แก้ไข, เพิ่ม ข้อมูลสมาชิกภายในครอบครัวและผู้ที่ติดต่อในกรณีฉุกเฉินของพนักงานที่อยู่ ภายใต้สังกัดและพนักงานที่กำหนดสิทธิ์ให้มองเห็นได้
 • ผู้ใช้งานสามารถแก้ไข, เปลี่ยนแปลงรหัสผ่านของตนเองได้
 • สามารถตรวจสอบความถูกต้องของบุคคลนั้นก่อนที่จะยอมให้ มีการเปลี่ยนรหัสผ่าน โดยจะมีส่วนที่ให้ยืนยัน รหัสผ่านเดิมก่อนที่จะให้มีการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่
 • สามารถตรวจสอบรหัสผ่านที่เปลี่ยนใหม่ว่ามีการซ้ำกับรหัสผ่านที่มีอยู่แล้วหรือไม่ ในกรณีที่มีการซ้ำของ รหัสผ่านหรือยืนยันรหัสผ่านผิดพลาดจะมีข้อความ แจ้งเตือน
 • สามารถเรียกดูข้อมูล สาย/ออกก่อน/ขาดงาน , ข้อมูลการลา,ข้อมูลจำนวนวันมาทำงานได้ของตนเอง ข้อมูลของพนักงานที่อยู่ภายใต้สังกัดและพนักงานที่ถูกกำหนดสิทธิ์ให้มองเห็นข้อมูลได้
 • สามารถดูข้อมูลการลาของปีปัจจุบัน จำนวนวันที่อนุญาตลา,จำนวนวันลาสะสมและคงเหลือ ของตนเอง รวมถึงข้อมูลของพนักงานที่อยู่ภายใต้สังกัด และพนักงานที่ถูกกำหนดสิทธิ์ให้มองเห็นข้อมูลได้
 • สามารถเรียกดูรายละเอียดข้อมูลการลาของตนเอง ข้อมูลของพนักงานที่อยู่ภายใต้สังกัด และพนักงานที่ถูกกำหนดสิทธิ์ให้มองเห็นข้อมูลได้ทั้งข้อมูลปัจจุบัน และย้อนหลัง
 • สามารถบันทึกขอลาในประเภทต่างๆได้
 • สามารถเลือกช่วงข้อมูลที่ต้องการเรียดดูกะงานในการลาของพนักงานได้
 • สามารถตรวจสอบจำนวนวันลาได้ในกรณีที่พนักงานบันทึกขออนุมัติเกินจากที่กำหนด
 • สามารถเข้าระบบเพื่อทำการอนุมัติเอกสารที่พนักงานร้องขอมาได้
 • กรณีที่อนุมัติ หรือไม่อนุมัติเอกสารที่บันทึกร้องขอไปแล้ว สามารถเข้าระบบเพื่อยกเลิกเอกสารได้ ถ้าเอกสารนั้นๆ มีการกำหนดลำดับขั้นการอนุมัติไว้ เอกสารจะแสดง Flow ลำดับขั้นของผู้อนุมัติ ให้ทราบว่ามีกี่ขั้นใครเป็นคนอนุมัติ เมื่อมีการอนุมัติเอกสารโปรแกรมจะทำการส่งแจ้ง E-Mail การอนุมัติ ตามที่มีการกำหนดลำดับการอนุมัติ และเลือกOption การส่ง Mail ไว้
 • สามารถขอทำงานล่วงเวลาได้ ไม่ว่าจะเป็นการขอ OT ก่อนเข้างาน ระหว่างงานหรือหลังเลิกงานทั้งของตนเอง และพนักงานที่อยู่ภายใต้สังกัด และพนักงานที่ถูกกำหนดสิทธิ์ให้มองเห็นข้อมูลได้
 • สามารถบันทึกขออนุมัติอบรมภายนอกได้
 • สามารถเรียกดูข้อมูลของรายละเอียดทั่วไป, รายชื่อผู้เข้าอบรม, สถานที่อบรม,ตารางการอบรม, ข้อมูลของผู้จัด ของการอบรม Course นั้นได้
 • สามารถเรียกดูข้อมูลรายละเอียดอื่นๆ เช่น คุณสมบัติผู้เข้าอบรม, วิธีการ สมัคร,ข้อจำกัด, ผลที่ได้รับ
 • สามารถเรียดดูข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายของการอบรม Course นั้นได้
 • สามารถเรียกดูปฏิทินตารางการทำงานของตนเอง ข้อมูลของพนักงานที่อยู่ภายใต้สังกัด และพนักงานที่ถูกกำหนดสิทธิ์ให้มองเห็นข้อมูลได้
 • สามารถดูกะงานที่ Set ไว้ในแต่ละวัน และยังดูได้ว่า ณ เดือนนั้นๆ ว่ามีการ ขอลา หรือ มีการขอทำ OT หรือ มีการแลกกะหรือ มีการเปลี่ยนกะ อะไรบ้าง
 • สามารถดูสรุปกะงานประจำเดือน สรุปการเปลี่ยนกะงานประจำเดือน สรุปการแลกกะงานประจำเดือนได้

 

 
Username : demo
Password : demo
 
 
 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.prosofthrmi.com/ArticleInfo.aspx?ArticleTypeID=459&ArticleID=1037&d=1

ข้อมูลช่องทางการชำระค่าบริการ

ชื่อบัญชี ชื่อธนาคาร สาขา เลขที่บัญชี ประเภทบัญชี
บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบิ๊กซีหัวหมาก 169-2-03111-2 ออมทรัพย์
บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด ธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อย รามคำแหง 53 980-2-04908-8 ออมทรัพย์
บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด ธนาคารกสิกรไทย สาขาท่าแพ (เชียงใหม่) 103-2-06652-4 ออมทรัพย์
บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามีโชค (เชียงใหม่) 843-2-11073-8 ออมทรัพย์

ส่งข้อความติดต่อ

ถึง :

บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด

จาก :
อีเมล์ของคุณ :
โทรศัพท์ :