"แหล่งซื้อขายสินค้า B2B ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ในไทย"

หรือ

ระบบต้นทุนการผลิต Job Cost

รหัสสินค้า:380193
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ข้อมูลสินค้า:
 1. ระบบต้นทุนการผลิตสามารถควบคุมต้นทุนการผลิตสินค้าได้อย่างถูกต้อง
 2. ใช้ในการวิเคราะห์ต้นทุนในการผลิตการจัดสรรเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายต่างๆ
 3. สามารถกำหนดวิธีการตรวจสอบคุณภาพสินค้าที่จะผลิตเสร็จได้
 4. สามารถแสดงหน้าที่งานของพนักงานที่เข้าทำการผลิตสินค้า
 5. สามารถ Copy เอกสารที่มีลักษณะเหมือนกันเพื่อลดการ Key ข้อมูลได้


กดดูเบอร์โทรผู้ขาย 02-402-6117, 088-258-3131

ผู้เข้าชม 22,957 ครั้ง

ข้อมูลสินค้าและเนื้อหาอื่น ๆ ในนี้ถือ เป็นลิขสิทธิ์ของผู้ขาย B2BThai.com เป็นสื่อกลางในการนำเสนอเนื้อหาเท่านั้น

รายละเอียดสินค้า : ระบบต้นทุนการผลิต Job Cost

คำค้น :

 

       ในปัจจุบันการบริหารและจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อสร้างเสริมศักยภาพขององค์กรดังนั้นการนำเทคโนโลยี่สมัยใหม่เข้ามาช่วยในการจัดระบบการทำงานก็ถือเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาองค์กรเพื่อให้องค์กรก้าวไปสู่ความสำเร็จ โดยนำเทคโนโลยี่ของระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการบริหารงาน และควบคุมการทำงานให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้นเพื่อความสะดวกในการทำงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบและค้นหาข้อมูลอย่างรวดเร็วและแม่นยำ ดังนั้นบริษัทจึงได้พัฒนาโปรแกรมจัดการเกี่ยวกับระบบต้นทุนการผลิต (Job Cost) ขึ้นมาเพื่อช่วยในการจัดการบริหารการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งระบบต้นทุนการผลิตสามารถควบคุมต้นทุนการผลิตสินค้าได้อย่างถูกต้องเพราะ สามารถที่จะกำหนดสูตรการผลิตสินค้าได้เพื่อเพิ่มการควบคุมวัตถุดิบให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในการผลิตสามารถประมาณการผลิตล่วงหน้าได้ก่อนที่จะมีการผลิตจริงเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ต้นทุนในการผลิตการจัดสรรเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต เช่น แรงงาน วัตถุดิบ และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต โปรแกรมสามารถอ้างอิงเอกสารจากระบบขายสินค้าได้ในกรณีที่มีการผลิตตามใบสั่งซื้อของลูกค้าเพื่อความถูกต้องในการอ้างอิงข้อมูลมาเพื่อทำการผลิตสินค้า และสามารถสร้างเอกสารใบขอซื้อให้อัตโนมัติในกรณีที่ไม่มีสินค้าในคลัง และตัดยอดสินค้าให้ในกรณีที่มีการเบิกวัตถุดิบไปผลิตในระหว่างการผลิตหากมีการเบิก       

 • กำหนดสูตรการผลิต หรือประมาณการผลิต เพื่อใช้เป็นต้นทุนมาตรฐานในการผลิตแต่ละครั้ง
 • กำหนดเส้นทางการผลิตได้หลายขั้น ตอนการผลิต(Sequence No) และกำหนดการทำงานใน แต่ละขั้นตอน(Work Order)รวมถึงงาน (Process) ต่างๆของแต่ละขั้นตอน
 • เก็บรายละเอียดของการทำงานของพนักงาน ค่าใช้จ่ายต่างๆของแต่ละ Process
 • กำหนดกำลังการผลิต ระยะเวลาการผลิต ในแต่ละขั้นตอนการผลิตในใบสั่งผลิต
 • ติดตามดูต้นทุนการผลิตโดยละเอียดได้ ระบบจะ Update ต้นทุนการผลิตทำให้ทราบข้อมูล ต้นทุนที่ Update ตลอดเวลา
 • ใบสั่งผลิตสามารถเลื่อนกำหนดการผลิต เพื่อทำใบสั่งผลิตที่เร่งด่วนกว่าได้
 • สามารถลบ แก้ไข เพิ่มเติม ในใบสั่งผลิตได้ถ้ายังไม่ทำการผลิต
 • ใบสั่งผลิตแบ่งได้หลายสถานการณ์ผลิต เช่น WIP, Rework,Close, On Hold, Cancel
 • ระบบมีการตรวจสอบ สินค้าคงคลังของวัตถุดิบตอนทำใบสั่งผลิตและมีการจองสินค้า โดยการเปิดใบขอซื้อให้อัตโนมัติ
 • ระบบมีการทำใบขอเบิกอัตโนมัติจากการสั่งผลิตได้
 • Prosoft WINSpeed กำหนดกำลังการผลิต ระยะเวลาการผลิต ในแต่ละขั้นตอนการผลิตในใบสั่งผลิต
 • ระบบสามารถทำแผนการรับสินค้าผลิตเสร็จ ณ จุดสั่งผลิตได้
 • การเบิกวัตถุดิบ โดยระบุงานที่ต้องรับเข้าไปทำเพื่อคิดต้นทุนเข้างานนั้นๆได้
 • มีการส่งคืนวัตถุดิบจากการเบิกใช้
 • มีการส่งสินค้าผลิตเสร็จแยกกันระหว่างของดี ของเสีย ของมีตำหนิเข้าในแต่ละคลัง
 • มีการรับคืนสินค้าผลิตเสร็จ(Rework) เข้ามาผลิตใหม่
 • มีการปันส่วนค่าใช้จ่ายเข้าแต่ละใบสั่งผลิต
 • สามารถตรวจสอบสินค้า(QC) ก่อนการส่งสินค้าผลิตเสร็จ
 • ปิดใบสั่งผลิตเพื่อต้องการทราบต้นทุนทั้งหมดของแต่ละใบสั่งผลิต
 • ปิด Job เพื่อต้องการทราบต้นทุนของ Job ทั้งหมดที่มีการสั่งผลิตที่ทำการปิดใบสั่งผลิต
 • สามารถดูปฏิทินใบสั่งผลิตที่ถึงกำหนดเสร็จเพื่อตรวจสอบการทำงาน
 • สามารถดูปฏิทินสินค้าที่ทำการผลิตเพื่อตรวจสอบสินค้าผลิต

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.prosoftwinspeed.com/ArticleInfo.aspx?ArticleTypeID=531&ArticleID=1613&d=1

ข้อมูลช่องทางการชำระค่าบริการ

ชื่อบัญชี ชื่อธนาคาร สาขา เลขที่บัญชี ประเภทบัญชี
บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบิ๊กซีหัวหมาก 169-2-03111-2 ออมทรัพย์
บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด ธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อย รามคำแหง 53 980-2-04908-8 ออมทรัพย์
บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด ธนาคารกสิกรไทย สาขาท่าแพ (เชียงใหม่) 103-2-06652-4 ออมทรัพย์
บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามีโชค (เชียงใหม่) 843-2-11073-8 ออมทรัพย์

ส่งข้อความติดต่อ

ถึง :

บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด

จาก :
อีเมล์ของคุณ :
โทรศัพท์ :