"แหล่งซื้อขายสินค้า B2B ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ในไทย"

หรือ

ระบบลูกหนี้การค้า Accounts Receivable

รหัสสินค้า:380182
สั่งซื้อขั้นต่ำ: 1 รายการ
ข้อมูลสินค้า:
 1. สามารถจัดทำ ใบเสร็จรับเงิน (ก่อนรับเงิน) จากระบบได้


กดดูเบอร์โทรผู้ขาย 02-402-6117, 088-258-3131

ผู้เข้าชม 25,311 ครั้ง

ข้อมูลสินค้าและเนื้อหาอื่น ๆ ในนี้ถือ เป็นลิขสิทธิ์ของผู้ขาย B2BThai.com เป็นสื่อกลางในการนำเสนอเนื้อหาเท่านั้น

รายละเอียดสินค้า : ระบบลูกหนี้การค้า Accounts Receivable

คำค้น :

     

 • สามารถจัดทำใบวางบิลโดยอ้างอิงเอกสารจากรายการขาย (Invoice), รายการลดหนี้(C/N), รายการเพิ่มหนี้ (D/N),ตั้งลูกหนี้อื่นๆ (อ้างอิงแบบ Many-to-One หรือ One-to-Many)
 • สามารถ Generate ใบวางบิลได้ รองรับการวางบิลแบบบางส่วน (Partial)
 • สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบ Form ใบวางบิลและใบเสร็จรับเงินได้เองตามต้องการ
 • สามารถเรียกดูรายงานใบวางบิลที่ถึงกำหนดชำระเงินได้
 • สามารถเรียกดูรายงานใบกำกับภาษี / ใบส่งของที่ถึงกำหนดวางบิลได้
 • สามารถเรียกดูรายงานใบส่งของที่วางบิลหรือยังไม่ได้วางบิล
 • สามารถดูวันนัดชำระจากใบวางบิล กำหนดวันวางบิล ซึ่งสามารถ Drill Down ไปดูข้อมูล ต้นขั้วได้
 • สามารถดูรายการรับชำระหนี้ ลูกหนี้ค้างชำระจากปฏิทิน ซึ่งสามารถ Drill Down ไปดูข้อมูลต้นขั้วได้
 • สามารถดูปฎิทินรับชำระ ลูกหนี้ค้างชำระ นัดชำระจากใบวางบิล กำหนดวันวางบิล กำหนดวันเก็บเงิน
 • สามารถออกใบเสร็จรับเงิน (ก่อนรับเงิน) ในกรณีที่ลูกค้าต้องการได้ Prosoft WINSpeed คำนวณกำไร-ขาดทุน ของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ใบเสร็จรับเงินก่อนจ่ายชำระโดยที่โปรแกรมยังไม่ตัดยอดลูกหนี้
 • สามารถเรียกดูรายงานใบเสร็จรับเงิน (ก่อนรับเงิน) ที่รับชำระแล้ว หรือยังไม่ได้รับชำระหนี้ได้
 • สามารถกำหนดลูกหนี้ที่ต้องการ Black List และ Cancel Black Listได้ พร้อมทั้งการเรียกดูรายงาน
 • สามารถเรียกดูรายงานนัดหมายการติดตามหนี้ได้
 • สามารถเรียกดูรายงานใบส่งของที่ยังค้างชำระ
 • สามารถรับชำระหนี้แบบบางส่วนได้ (Partial)
 • รองรับการรับชำระหนี้ และการรับเงินมัดจำด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่ประเทศ
 • สามารถคำนวณกำไร-ขาดทุน ของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ จากรายการรับชำระหนี้และรับเงินมัดจำ
 • สามารถบันทึกรับชำระหนี้โดยอ้างอิงเอกสารที่ยังไม่วางบิล รวมกับเอกสารที่วางบิลแล้ว พร้อมกันได้
 • สามารถรับชำระหนี้โดยอ้างอิงเอกสารจากรายการลูกหนี้การ ค้า ใบวางบิล ใบเสร็จรับเงิน (ก่อนรับเงิน) หรือรายการรับเงินมัดจำ (อ้างอิงแบบ Many-to-one หรือ One-to-Many)
 • สามารถรับชำระหนี้ได้ทั้งเงินสด, เช็ค, เงินโอน, Packing Credit เงินมัดจำ, บัตรเครดิตและรายละเอียดการรับชำระหนี้ต่าง ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ, ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย ได้ในเอกสารใบเดียวกัน Prosoft WINSpeed สามารถดูยอด Bank Statement ได้ทันที
 • สามารถระบุเลขที่เช็ค เลขที่เงินโอน เลขที่ Packing Credit เลขที่เงินมัดจำได้หลายใบในรายการรับชำระหนี้ต่อรายการ
 • สามารถดูยอด Bank Statement ได้ทันทีในกรณีที่รับชำระหนี้ด้วยเช็ค
 • สามารถเรียกดูรายละเอียดหนี้ค้างชำระ, เช็ครอตัด, สินค้าค้างส่ง ของรายการลูกหนี้รายตัว
 • สามารถกำหนดช่วงวิเคราะห์อายุลูกหนี้ พร้อมทั้งแสดงระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ยเปรียบเทียบกับ Credit Term ที่อนุมัติ
 • สามารถเรียกดูประวัติลูกค้ารายตัวได้ตลอดเวลา
 • สามารถวิเคราะห์อายุหนี้ (Aging Analysis) และวิเคราะห์การจ่ายชำระในอนาคต (Forecast)
 • สามารถพิมพ์ การ์ดลูกหนี้, ใบแจ้งยอดบัญชี, ซองจดหมาย, Label, Statement of Account
 • สามารถเรียกดูรายการย้อนหลังของการ์ดลูกหนี้ ใบแจ้งยอดบัญชีได้
 • มีเมนูสำหรับการบันทึกติดตามหนี้ และกำหนดวันติดตามครั้งต่อไป
 • สามารถบันทึกลูกหนี้อื่น ๆได้ (นอกจากลูกหนี้การค้า) ได้

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : ProsoftWINSpeed.com

เป็นระบบที่ใช้บันทึกรายการรับชำระหนี้ โดยสามารถจัดทำใบวางบิลเพื่อส่งให้ลูกค้า จากนั้นเมื่อถึงกำหนดวัน
     รับชำระหนี้ หากต้องการจัดทำใบเสร็จรับเงินเพื่อไปเก็บเงินจากลูกค้าแต่ยังไม่ทราบราย ละเอียดการรับชำระสามารถจัดทำ
     ใบเสร็จรับเงิน (ก่อนรับเงิน) จากระบบได้ โดยจะยังไม่มีการตัดยอดหนี้ จนกว่าจะบันทึกรับชำระหนี้ และโปรแกรมยังสามารถ
     เก็บประวัติการติดตามหนี้ , การ Blacklist , การ Cancel Blacklist เพื่อช่วยในการควบคุมลูกหนี้อีกด้วยนอกจากนี้กรณีที่เริ่ม
     ใช้โปรแกรมสามารถ  บันทึกข้อมูลลูกหนี้ยกมาเพื่อให้มีผลต่อการ์ดลูกหนี้ และหากมีรายได้อื่นที่ไม่ใช่รายได้หลักของกิจการ
     เกิดขึ้น แต่ต้องการตั้งลูกหนี้นั้นก็บันทึกรายการที่ระบบรับชำระหนี้ได้เช่นเดียวกัน - See more at: http://www.prosoftwinspeed.com/ArticleInfo.aspx?ArticleTypeID=369&ArticleID=1011&d=1#sthash.fw6513sH.dpuf

ข้อมูลช่องทางการชำระค่าบริการ

ชื่อบัญชี ชื่อธนาคาร สาขา เลขที่บัญชี ประเภทบัญชี
บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบิ๊กซีหัวหมาก 169-2-03111-2 ออมทรัพย์
บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด ธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อย รามคำแหง 53 980-2-04908-8 ออมทรัพย์
บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด ธนาคารกสิกรไทย สาขาท่าแพ (เชียงใหม่) 103-2-06652-4 ออมทรัพย์
บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามีโชค (เชียงใหม่) 843-2-11073-8 ออมทรัพย์

ส่งข้อความติดต่อ

ถึง :

บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด

จาก :
อีเมล์ของคุณ :
โทรศัพท์ :