"แหล่งซื้อขายสินค้า B2B ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ในไทย"

หรือ

ตู้สาขาโทรศัพท์ ES-208

รหัสสินค้า:175627
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ข้อมูลสินค้า:
  1. ขนาดเล็กรุ่นสุดประหยัด
  2. สำนักงานขนาดเล็ก โฮมออฟฟิศ และบ้านพักอาศัย
  3. รองรับต่อเชื่อมกันเป็นระบบเครือข่าย


กดดูเบอร์โทรผู้ขาย 053-248842

ผู้เข้าชม 749 ครั้ง

ข้อมูลสินค้าและเนื้อหาอื่น ๆ ในนี้ถือ เป็นลิขสิทธิ์ของผู้ขาย B2BThai.com เป็นสื่อกลางในการนำเสนอเนื้อหาเท่านั้น

รายละเอียดสินค้า : ตู้สาขาโทรศัพท์ ES-208

คำค้น :

FORTH DIGITAL TECHNOLOGY 
FOR OFFICE FACTORY APARTMENT 
HOTEL RESORT
FORTH ES-208 ES-308 ES-616 CID Digital PABX
ตู้สาขาโทรศัพท์ขนาดเล็กรุ่นสุดประหยัด พร้อมแสดงหมายเลขโทรเข้าและเลือกสาย โทรออกที่ประหยัดที่ประหยัดที่สุดสำหรับ สำนักงานขนาดเล็ก โฮมออฟฟิศ และบ้านพักอาศัย

ตู้สาขาโทรศัพท์ขนาดเล็กสุดอัจฉริยะ สำหรับสำนักงานขนาดเล็ก ธุรกิจ SMEs และบ้านพักอาศัย

Caller ID Supported - รองรับสัญญาณ Caller ID แสดงหมายเลขโทรเข้าบนหน้าจอโทรศัพท์

คุณสามารถทราบหมายเลขที่ติดต่อเข้ามาก่อนที่จะรับสาย โดยจะแสดงบนหน้าจอโทรศัพท์(รุ่นที่มีหน้าจอแสดง
Caller ID)โดยที่เลขหมายจะแสดงให้ทราบและยังส่งข้อมูลต่อไปยังเครื่องโทรศัพท์เครื่องอื่นๆที่สายนั้นได้ถูกโอน
ต่อไปได้อีกด้วย

Caller ID Supported - รองรับสัญญาณ Caller ID แสดงหมายเลขโทรเข้าบนหน้าจอโทรศัพท์

ด้วยระบบนี้ผู้ที่ติดต่อเข้ามาสามารถกดต่อสายไปยังหมายเลขภายในได้โดยตรง(DISA: Direct Inward Station
Access)โดยไม่จำเป็นต้องผ่านโอเปอเรเตอร์ พร้อมกันนี้ยังมีระบบตอบรับอัตโนมัติพร้อมข้อความต้อนรับ(OGM: Out
Going Message) ซึ่งข้อความตอบรับนี้สามาถเลือกใช้แบบมาตรฐานหรือจะบันทึกใหม่ได้ตามความต้องการ

Caller ID Supported - รองรับสัญญาณ Caller ID แสดงหมายเลขโทรเข้าบนหน้าจอโทรศัพท์

FORTH ES-Series สามารถโปรแกรมตั้งรหัสประจำตัว จำกัดความสามารถในการโทรออกสำหรับผู้ใช้แต่ละคนได้
เช่น ระดับผู้บริหาร ตั้งโปรแกรมให้โทรออกและโทรทางไกลทุกชนิดได้ ระดับหัวหน้างานให้โทรได้เฉพาะในพื้นที่และเบอร์
โทรศัพท์มือถือ ระดับพนักงานทั่วไปโทรได้เฉพาะในพื้นที่ เป็นต้น การโทรออกทำได้โดยการกดรหัสผ่าน นอกจากนี้ยัง
สามารถโปรแกรมล็อกการโทรทางไกลหรือการโทรต่างประเทศของเครื่องโทรศัพท์แต่ละเครื่องได้ ช่วยควบคุมค่าใช้จ่าย
ในเรื่องค่าโทรศัพท์ได้เป็นอย่างดี

Caller ID Supported - รองรับสัญญาณ Caller ID แสดงหมายเลขโทรเข้าบนหน้าจอโทรศัพท์

ES-Series สามารถรองรับการใช้งานได้ครบครัน ไม่ว่าจะเป็นการโอนสาย พักสาย และการประชุมสายไม่ว่าจะเป็น
2 สายนอก 1 สายในหรือ 2 สายใน 1 สายนอก การพูดคุยแบบสลับสาย ทุกคุณลักษณะดังกล่าวสามารถเลือกใช้งาน
ได้อย่างรวดเร็ว ง่ายดาย

Caller ID Supported - รองรับสัญญาณ Caller ID แสดงหมายเลขโทรเข้าบนหน้าจอโทรศัพท์

ด้วยระบบอันชาญฉลาดช่วยเลือกสายนนอกเพื่อใช้โทรออกที่ประหยัดที่สุดให้โดยอัตโนมัติ โดยผ่าน Y-tel 1234
โทรทางไกลราคาประหยัดเมื่อมีการกดรหัสทางไกล หรือผ่าน Line mobile* โทรออกโดยผ่านเครื่องแปลงสัญญาณ
โทรศัพท์มือถือ ซึ่งมีโปรโมชั่นโทรราคาพิเศษของผู้ให้บริการรายต่างๆ ช่วยลดค่าโทรทางไกลลงได้อย่างมาก

Caller ID Supported - รองรับสัญญาณ Caller ID แสดงหมายเลขโทรเข้าบนหน้าจอโทรศัพท์

FORTH ES-Series สามารถติดตั้งระบบฝากข้อความเพื่อให้การติดต่อสื่อสารมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยที่ระบบ
ฝากข้อความทำได้หลายลักษณะดังนี้
1. ฝากข้อความตอบรับส่วนตัว เจ้าของหมายเลขภายในสามารถตั้งโปรแกรมฝากข้อความตอบรับส่วนตัว 
ไปถึงผู้มี่โทรเข้ามาได้เช่น สวัสดีครับ ผมยุทธนา ขณะนี้กำลังติดประชุม จะเสร็จประมาณ 16.00 น. 
กรุณาฝากชื่อและเบอร์โทรไว้แล้วผมจะติดต่อกลับไป
ขอบคุณครับ
2. ฝากข้อความจากสายนอกไปยังสายใน หมายเลขที่โทรเข้ามาสามารถฝากข้อความไว้ที่หมายเลขภายใน 
ในกรณีที่เลขหมายภายในนั้นๆไม่อยู่ เช่น คุณยุทธนา กรุณาโทรกลับผม สมศักดิ์ที่ 0-2999-9999 ด้วยครับ
3. ฝากข้อความจากสายในไปยังสายใน หมายเลขภายในสามารถฝากข้อความไปหากันได้ เช่น คุณยุทธนา 
ประชุมเสร็จแล้วลงมาติดต่อฝ่ายบุคคลด้วยค่ะ
4. โอเปอเรเตอร์โอนสายนอกเพื่อให้ไปฝากข้อความยังสายใน เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการจดบันทึกและเพื่อความ
เป็นส่วนตัวโอเปอเรเตอร์สามารถโอนสายนอกที่โทรเข้ามาให้ไปสู่ระบบฝากข้อความของหมายเลขภายในที่ต้องการติดต่อได้

Caller ID Supported - รองรับสัญญาณ Caller ID แสดงหมายเลขโทรเข้าบนหน้าจอโทรศัพท์

เพื่อความสะดวกในการใช้งานสำหรับสำนักงานขนาดเล็กหรือโฮมออฟฟิศ โดยที่คุณสามารถตั้งโปรแกรมแยกกลางคืน
กลางวันให้แตกต่างกัน เช่น ในช่วงกลางคืนสามารถตั้งให้ทุกสายที่โทรเข้ามาขึ้นไปดังที่เครื่องโทรศัพท์ที่อยู่ชั้นบน
ซึ่งเป็นส่วนที่พักอาศัยได้

Caller ID Supported - รองรับสัญญาณ Caller ID แสดงหมายเลขโทรเข้าบนหน้าจอโทรศัพท์

ทุกครั้งที่มีการพักสายไม่ว่าจะเป็นสายนอกหรือสายใน ระบบจะมีเสียงดนตรีให้ฟังในระหว่างรอสาย สำหรับเสียงดนตรีนี้
ยังสามารถต่อเสียงดนตรีจากภายนอกเข้ามาในระบบได้อีกด้วย ทำให้สามารถเลือกให้ผู้ที่ติดต่อเข้ามาฟังเพลง หรือ
ข่าวสารที่ต้องการจะประชาสัมพันธ์ได้

Caller ID Supported - รองรับสัญญาณ Caller ID แสดงหมายเลขโทรเข้าบนหน้าจอโทรศัพท์

ES-Series บรรจุฟังก์ชั่นอำนวยความสะดวกต่างๆสำหรับผู้ใช้ไว้อย่างครบครัน อาทิ การรับสายแทน การจองสายใน/สายนอก
การคอยสาย การฝากให้เครื่องอื่นรับสายแทน ฯลฯ ที่จะช่วยให้การใช้โทรศัพท์ของคุณทำได้อย่างง่ายดาย มีประสิทธิภาพ
สูงสุดที่FORTH ตั้งใจพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการใช้งานของคุณโดยเฉพาะ

Caller ID Supported - รองรับสัญญาณ Caller ID แสดงหมายเลขโทรเข้าบนหน้าจอโทรศัพท์

ตู้สาขาโทรศัพท์ FORTH สามารถให้ศูนย์บริการตั้งและตรวจเช็คโปรแกรมตู้สาขาของคุณผ่านทางสายโทรศัพท์
ได้ตามความต้องการ โดยที่ไม่จำเป็นต้องให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตั้งให้หรือถอดตู้มารับบริการที่ศูนย์ ช่วยให้สะดวก รวดเร็ว
ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย

FORTH ES-Sires

Model
สายนอก
สายใน
คู่สนทนา
ES-208CID ขนาด 2 สายนอก 8 สายใน
2
8
3
ES-308CID ขนาด 3 สายนอก 8 สายใน
3
8
3
ES-616CID ขนาด 6 สายนอก 16 สายใน
6
16
3

ขนาด กว้างxยาวxสูง (mm

320x220x65
320x220x65
320x220x65

ส่งข้อความติดต่อ

ถึง :

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่โทรศัพท์ เซลล์แอนด์เซอร์วิส

จาก :
อีเมล์ของคุณ :
โทรศัพท์ :