คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ B2BThai.com

คู่มือเริ่มต้นสำหรับแนะนำการใช้งานระบบทั้งผู้ซื้อ-ผู้ขายมือใหม่และมืออาชีพที่ไม่ควรพลาด เทคนิคและเคล็ดลับที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จ

Supplier - คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ขาย

Chapter1 : การประกาศขายสินค้า

เมื่อฉันต้องการขายสินค้าในเว็บไซต์ B2BThai ฉันต้องทำอย่างไรบ้าง ?
ถ้าคุณต้องการจะใช้บริการ การประกาศขายสินค้าในเว็บไซต์ของเรา คุณสามารถทำได้ 2 วิธี ง่าย ๆ คือ
1.
กดปุ่ม “ประกาศขายสินค้า ฟรี” ในหน้าหลักของเว็บไซต์ B2BThai.com โดยไม่ต้อง Login เข้าสู่ระบบ
2.
Login เข้าสู่ระบบในรูปแบบของผู้ขาย และเข้าสู่เมนู “จัดการสินค้า” เพื่อทำการประกาศขายสินค้า
การประกาศขายสินค้า
เมื่อคุณเข้าสู่เว็บไซต์ B2BThai.com คุณสามารถทำการประกาศขายสินค้าได้โดยกดปุ่ม
ภายในหน้าจอต่าง ๆ ของเว็บไซต์เมื่อคุณสังเกตเห็นปุ่มประกาศขายสินค้าดังกล่าว ระบบจะแสดงแบบฟอร์มสำหรับการเพิ่มข้อมูลสินค้า ดังรูปภาพตัวอย่างด้านล่างนี้

รูปที่ 1 : ภาพการกรอกข้อมุลสินค้าเบื้องต้น

Step ที่ 1 - หน้าจอสำหรับการกรอกข้อมูลสินค้าเบื้องต้น โดยผู้ขายจำเป็นต้องกรอกข้อมูลสินค้าให้ถูกต้องและครบถ้วนตามแบบฟอร์มดังกล่าว เพื่อไปยังขั้นตอนต่อไป

รูปที่ 2 : ภาพการกรอกข้อมุลสินค้าเพิ่มเติม

Step ที่ 2 – หน้าจอสำหรับการกรอกข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม ผู้ขายสามารถกรอกข้อมูลสินค้าให้ละเอียดมากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับตัวสินค้าของผู้ขาย
หมายเหตุ : ระบบจะเตรียมรหัสสินค้าให้คุณโดยอัตโนมัติ คุณสามารถทำการเปลี่ยนรหัสสินค้าใหม่ได้ตามต้องการ

รูปที่ 3 : ภาพแบบฟอร์มสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกกับทาง B2BThai.com

Step ที่ 3 – สำหรับผู้ขายที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกกับทาง B2BThai.com ระบบจะเตรียมหน้าจอสำหรับการกรอกข้อมูลสมัครสมาชิกกับทาง B2BThai.com ให้กับผู้ขายเพิ่มเติมโดยอัตโนมัติ หากผู้ขายเป็นสมาชิกอยู่แล้ว ให้ Login เข้าสู่ระบบ เพื่อข้ามขั้นตอนในส่วนนี้ไป
หมายเหตุ : หน้าจอใน Step ที่ 3 จะไม่ถูกแสดงหากผู้ขาย Login เข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว
Tips วิธีการใช้งานระบบเพิ่มสินค้า (Add Product)
1.
การกรอกชื่อสินค้า เมื่อคุณกรอกข้อมูลได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ระบบจะแสดงกรอบ Text box ที่เป็นสีเขียว หากคุณกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง ระบบจะแสดงกรอบ Text box ที่เป็นสีแดง ดังรูปพร้อมทั้งแสดงข้อความแจ้งข้อผิดพลาดให้คุณทราบ

รูปที่ 4 : ภาพการกรอกข้อมุลสินค้าอย่างถูกต้อง

2.
คุณสามารถอัพโหลดรูปภาพสินค้าได้พร้อมกันทีเดียว 5 รูป โดยไม่ต้องเลือกทีละรูป

รูปที่ 5 : ภาพแสดงการอัพไฟล์พร้อมกัน

3.
คุณสามารถจัดเรียงรูปภาพสินค้าหลักได้ตามต้องการ เพียงแค่คลิก “ลาก (Drag)” ที่ตัวรูปสินค้าแล้วนำไป “วาง (Drop)” ในตำแหน่งที่ต้องการ

รูปที่ 6 : ภาพการจัดเรียงสินค้า

4.
การเพิ่มคีย์เวิร์ดหรือรายละเอียดโดยย่อ เมื่อคุณกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว คุณสามารถทำการ Enter หรือคลิกที่ส่วนอื่นเพื่อเพิ่มข้อมูลในลำดับต่อไปได้ (สูงสุด 5 รายการ) และคุณสามารถกดลบคำที่ไม่พอใจได้จากเครื่องหมายกากบาท

รูปที่ 7 : ภาพการเพิ่ม Keyword มนการค้นหาสินค้า

ข้อแนะนำเพิ่มเติม : หากคุณกรอกคำอธิบายสินค้าที่มีความสมบูรณ์ เป็นระเบียบ และมีความชัดเจน จะช่วยให้บริษัทคู่ค้าของคุณได้รับข้อมูลสินค้าที่มีความสมบูรณ์ ง่ายต่อการอ่าน และสามารถเข้าใจได้ง่าย
5.
ในการค้นหาหมวดหมู่สินค้า คุณสามารถใช้ชื่อสินค้าหรือคำย่อในการค้นหาได้ เช่น “เครื่อง”, “กล่อง”, “เหล็ก” เป็นต้น ระบบจะแสดงหมวดหมู่ที่คุณต้องการทั้ง 3 ระดับ ดังตัวอย่างรูปภาพประกอบการค้นหาหมวดหมู่ด้วยคำว่า “กล่อง”

รูปที่ 8 : ภาพการค้นหาสินค้าโดยพิมพ์ชื่อย่อของสินค้าลงไป

คุณจำเป็นต้องคลิกเลือกหมวดหมู่เพื่อให้ระบบตรวจสอบความถูกต้องดังรูปภาพตัวอย่างด้านล่าง

รูปที่ 9 : ภาพการเลือกหมวดหมู่สินค้าเพื่อทำการค้นหา

6.
หากคุณไม่ทราบชื่อหมวดหมู่สินค้า หรือค้นหาหมวดหมู่ที่ต้องการไม่พบ คุณสามารถกด “แสดงหมวดหมู่ทั้งหมด” เพื่อแสดงรายการหมวดหมู่สินค้าทั้งหมดในรูปแบบ Drop-down List ดังรูปภาพด้านล่าง

รูปที่ 10 : ภาพแสดงหมวดหมู่ทั้งหมด

โดยระบบจะแสดงหมวดหมู่สินค้าทั้งหมดที่มีใน B2BThai ทั้ง 3 ระดับ คุณจำเป็นต้องเลือกให้ครบทั้ง 3 ระดับ เพื่อให้ระบบตรวจสอบความถูกต้อง
7.
การกรอกราคาสินค้าจะสามารถทำได้ 2 วิธี คือการพิมพ์ตัวเลขลงไปใน Text box หรือการใช้เมาส์คลิกบริเวณลูกศรด้านขวาของ Text box เพื่อเพิ่มหรือลดจำนวนตัวเลข

รูปที่ 11 : ภาพแบบฟอร์มราคาสินค้า

8.
การกรอกจำนวนการสั่งซื้อขั้นต่ำ จะต้องกรอกตัวเลขปริมาณลงไปใน Text box และเลือกหน่วยนับสินค้า ใน List box ข้างขวาของ Text box

รูปที่ 12 : ภาพแบบฟอร์มการสั่งซื้อสินค้าขั้นต่ำ

9.
รหัสสินค้า ระบบจะทำการเตรียมข้อมูลให้โดยอัตโนมัติ ท่านสามารถข้ามการกรอกข้อมูลในส่วนนี้ได้เลย
10.
การกรอกรายละเอียดข้อมูลสินค้าทั้งหมด ให้คุณกด “คลิกเพื่อเพิ่มรายละเอียด” โดยระบบจะแสดงฟอร์มให้คุณกรอก (Text Editor) ดังรูปภาพตัวอย่าง
** ตัวอย่างรูปภาพการกรอกข้อมูลรายละเอียดสินค้าที่ดี
ข้อแนะนำเพิ่มเติม : ขั้นตอนการเพิ่มสินค้าจะเสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อระบบได้แจ้งข้อความ “บันทึกสินค้าเสร็จสมบูรณ์” และตัวสินค้าจะสามารถแสดงในระบบได้ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจาก Admin ของระบบแล้วเท่านั้น
ถ้าฉันมีปัญหา เกี่ยวกับการประกาศขายสินค้า ฉันควรทำอย่างไร ?
ทางทีมงาน B2BThai ได้ทำการรวบรวมปัญหา และวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นไว้คุณสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ตามวิธีที่เราบอกไว้ใน “การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น” ได้ทันที
การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
หากมีข้อผิดข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในขั้นตอนของการประกาศขายสินค้า คุณสามารถแก้ปัญหาเบื้องต้นด้วยตนเองได้ตามวิธีการด้านล่างนี้
ปัญหา: ไม่สามารถประกาศขายสินค้าได้
 • แนวทางที่1 : ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูล ว่าเป็นไปตามข้อกำหนดใน แบบฟอร์มหรือไม่ (ข้อมูลซ้ำ, กรอกข้อมูลไม่ครบ, ความถูกต้อง) แล้วลองบันทึกใหม่
 • แนวทางที่2 : เรียกหน้าจอใหม่ (Refresh) แล้วทำการเพิ่มสินค้าใหม่อีกครั้ง
 • แนวทางที่3 : ติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อรับข้อมูลและวิธีการแก้ไขเพิ่มเติม ได้ที่ support@B2BThai.com
ปัญหา: ไม่สามารถ Upload รูปภาพได้
 • แนวทางที่1 : ตรวจสอบความถูกต้องของรูปภาพว่าเป็นไปตามข้อกำหนดในแบบฟอร์มหรือไม่ (สกุลไฟล์ที่ไม่ใช่ jpg, jpeg, png, ขนาดไฟล์ที่ใหญ่เกินไป) เมื่อถูกต้องแล้วให้ลองบันทึกใหม่
 • แนวทางที่2 : เรียกหน้าจอใหม่ (Refresh) แล้วทำการ Upload รูปภาพใหม่อีกครั้ง
 • แนวทางที่3 : ติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อรับข้อมูลและวิธีการแก้ไขเพิ่มเติม ได้ที่ support@B2BThai.com
ปัญหา: ค้นหาหมวดหมู่สินค้าไม่พบ
 • แนวทางที่1 : ตรวจสอบความถูกต้องของคำค้นหาว่ามีความถูกต้องหรือไม่ (อักขระ, อักษรตกหล่น,การสะกดคำ) แล้วลองกดค้นหาใหม่
 • แนวทางที่2 : ลองกำหนด ตัด หรือสลับ คำค้นหาของคุณใหม่ให้กระชับมากกว่าเดิม
  เช่น ไม้, เหล็ก,เครื่อง, กล่อง เป็นต้น
 • แนวทางที่3 : เรียกหน้าจอใหม่ (Refresh) แล้วทำการค้นหาข้อมูลใหม่อีกครั้ง
 • แนวทางที่4 : ติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อรับข้อมูลและวิธีการแก้ไขเพิ่มเติม ได้ที่ support@B2BThai.com

Chapter2 : การจัดการสินค้า

ถ้าฉันต้องการ จะจัดการแก้ไขข้อมูลสินค้า ทั้งหมดของฉัน ฉันจะทำได้หรือไม่ ?
สามารถทำได้ เพราะทางเว็บไซต์ B2BThai.com จะมีเมนูสำหรับการจัดการสินค้า ผู้ขายสามารถเข้าสู่เมนูดังกล่าว เพื่อจัดการสินค้าทั้งหมดของผู้ขายเองได้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
การเข้าสู่ระบบจัดการสินค้า
เมื่อคุณ Login เข้าสู่เว็บไซต์ www.B2BThai.com คุณสามารถเข้าสู่ระบบจัดการสินค้าของคุณได้จากเมนู “จัดการสินค้า” ด้านบนขวาของหน้าจอ ดังรูปภาพตัวอย่างด้านล่าง

รูปที่ 1 : ภาพการเข้าสู่หน้า "จัดการสินค้า" เมื่อคลิกที่ Display Name

หรือถ้าคุณมองเห็นคำว่า “ประกาศขาย” จากส่วนต่าง ๆ ของหน้าจอ คุณสามารถคลิก Link ดังกล่าวเพื่อเข้าสู่ระบบจัดการสินค้าของคุณได้
** รูปภาพแสดงหน้าจอระบบจัดการสินค้าทั้งหมด เมื่อคุณเข้าสู่ระบบจัดการสินค้าแล้ว
การเพิ่มสินค้า (Add Product)
เมื่อคุณเข้าสู่ระบบจัดการสินค้า คุณสามารถประกาศขายสินค้าได้จากเมนู “Add Product”

รูปที่ 2 : ภาพเมนูการ Add Product

เมื่อคุณคลิกเมนูเพิ่มสินค้า “Add Product” ระบบจะแสดง Popup ฟอร์มสำหรับการเพิ่มสินค้าดังรูปภาพตัวอย่างด้านล่าง ในการเพิ่มสินค้าคุณจำเป็นต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้องและสมบูรณ์ ในหน้าที่ 1 (สังเกตจากมุมด้านขวาบนของหน้าจอ) จึงจะสามารถกรอกข้อมูลในหน้าที่ 2 ได้

รูปที่ 3 : ภาพแบบฟอร์มการเพิ่มสินค้า

หมายเหตุ : ระบบจะเตรียมรหัสสินค้าให้คุณโดยอัตโนมัติ คุณสามารถทำการเปลี่ยนรหัสสินค้าใหม่ได้ตามต้องการ
การใช้งานระบบเพิ่มสินค้า
1.
การเพิ่มชื่อสินค้า เมื่อคุณกรอกข้อมูลได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ระบบจะแสดงกรอบ Text box ที่เป็นสีเขียวหากคุณกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง ระบบจะแสดงกรอบ Text box ที่เป็นสีแดง พร้อมทั้งแสดงข้อความแจ้งข้อผิดพลาดให้คุณทราบ

รูปที่ 4 : ภาพการกรอกชื่อสินค้าที่ถูกต้อง

2.
คุณสามารถอัพโหลดรูปภาพสินค้าได้พร้อมกันทีเดียว 5 รูป โดยไม่ต้องเลือกทีละรูป

รูปที่ 5 : ภาพการอัพโหลดไฟล์แบบพร้อมกัน

3.
คุณสามารถจัดเรียงรูปภาพสินค้าหลักได้ตามต้องการ เพียงแค่คลิก “ลาก (Drag)” ที่ตัวรูปสินค้าแล้ว “วาง (Drop)” ในตำแหน่งที่ต้องการ

รูปที่ 3 : ภาพการจัดเรียงสินค้า

4.
การเพิ่มคีย์เวิร์ด หรือรายละเอียดโดยย่อ เมื่อคุณกรอกข้อมูลเสร็จคุณสามารถทำการกดปุ่ม Enter
ที่แป้นพิมพ์ หรือคลิกที่ส่วนอื่นได้ และคุณสามารถกดลบคำที่ไม่พอใจได้จากเครื่องหมายกากบาท

รูปที่ 4 : ภาพการเพิ่ม Keyword ให้แก่ตัวสินค้า

5.
การกรอกคำอธิบายสินค้าระบบจะสามารถแสดงข้อมูลได้เพียง 5 รายการแรกที่เราได้ให้คำอธิบายไว้เท่านั้น เมื่อคุณกรอกข้อมูลเสร็จ คุณสามารถทำการกด Enter ที่แป้นพิมพ์ หรือคลิกที่ส่วนอื่นได้และคุณสามารถกดลบคำที่ไม่พอใจได้จากเครื่องหมายกากบาท

รูปที่ 5 : ภาพการเพิ่มคำอธิบายให้แก่ตัวสินค้า

ข้อแนะนำเพิ่มเติม : หากคุณกรอกคำอธิบายสินค้าที่มีความสมบูรณ์ เป็นระเบียบ และมีความชัดเจน
จะช่วยให้บริษัทคู่ค้าของคุณได้รับข้อมูลสินค้าที่มีความสมบูรณ์ ง่ายต่อการอ่าน สามารถเข้าใจได้ง่าย
6.
ในการค้นหาหมวดหมู่สินค้า คุณสามารถใช้ชื่อสินค้าหรือคำย่อในการค้นหาได้ เช่น “เครื่อง”,“กล่อง”, “เหล็ก” เป็นต้น ระบบจะแสดงหมวดหมู่ที่คุณต้องการทั้ง 3 ระดับ ดังตัวอย่างรูปภาพประกอบการค้นหาหมวดหมู่ด้วยคำว่า “กล่อง”

รูปที่ 6 : ภาพการค้นหาสินค้าโดยใช้คำย่อ

คุณจำเป็นต้องคลิกเลือกหมวดหมู่เพื่อให้ระบบตรวจสอบความถูกต้องดังรูปภาพด้านล่าง

รูปที่ 7 : ภาพการเลือกหมวดหมู่เพื่อทำหารค้นหาสินค้า

7.
หากคุณไม่ทราบชื่อหมวดหมู่สินค้า หรือค้นหาหมวดหมู่ที่ต้องการไม่ได้ คุณสามารถกด “แสดงหมวดหมู่ทั้งหมด” เพื่อเปิดแถบค้นหาหมวดหมู่อีกรูปแบบ ดังรูปภาพด้านล่างs

รูปที่ 8 : ภาพแสดงหมวดหมู่มั้งหมด

โดยระบบจะแสดงหมวดหมู่สินค้าทั้งหมดที่มีใน B2BThai ทั้ง 3 ระดับ คุณจำเป็นต้องเลือกให้ครบทั้ง 3 ระดับ เพื่อให้ระบบตรวจสอบความถูกต้อง
8.
เมื่อคุณทำทุกขั้นตอนในหน้า 1 เสร็จ ให้กดเลือกหมายเลข 2 บริเวณมุมบนขวา เพื่อกรอกรายละเอียดในหัวข้อเกี่ยวกับข้อมูลเพิ่มเติมสินค้า
9.
การกรอกราคาสินค้าจะสามารถทำได้ 2 วิธี คือการพิมพ์ตัวเลขลงไปใน Text Box หรือการใช้เมาส์คลิกบริเวณลูกศรด้านขวาของ Text Box เพื่อเพิ่มหรือลดจำนวนตัวเลข

รูปที่ 9 : ภาพแสดงการกรอกราคาสินค้า

10.
การกรอกการสั่งซื้อขั้นต่ำ จะต้องกรอกตัวเลขปริมาณลงไปใน Text box และเลือกหน่วยนับสินค้าใน List box ข้างขวาของ Text box

รูปที่ 10 : ภาพแสดงการสั่งซื้อสินค้าขั้นต่ำ

11.
รหัสสินค้า ระบบจะทำการเตรียมข้อมูลให้โดยอัตโนมัติ ท่านสามารถข้ามการกรอกข้อมูลใน Text Box นี้ได้
12.
การกรอกรายละเอียดข้อมูลสินค้าทั้งหมด ให้คุณกด “คลิกเพื่อเพิ่มรายละเอียด” ระบบจะแสดงฟอร์มให้คุณกรอก (Text Editor) ดังรูปภาพตัวอย่าง
ข้อแนะนำเพิ่มเติม : หากคุณกรอกกรอกคำอธิบายสินค้าที่มีความสมบูรณ์ เป็นระเบียบ และมีความชัดเจน จะช่วยให้บริษัทคู่ค้าของคุณได้รับข้อมูลสินค้าที่มีความสมบูรณ์ ง่ายต่อการอ่าน สามารถเข้าใจได้ง่าย
** ตัวอย่างรูปภาพการกรอกข้อมูลรายละเอียดสินค้าที่ดี
ข้อแนะนำเพิ่มเติม : ขั้นตอนการเพิ่มสินค้าจะเสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อระบบได้แจ้งข้อความ “บันทึกสินค้าเสร็จสมบูรณ์” แล้วเท่านั้น และตัวสินค้าจะสามารถแสดงในระบบได้ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจาก Admin ของระบบแล้วเท่านั้น
จะทำอย่างไร เมื่อสินค้ามีจำนวนมาก ทำให้หาสินค้านั้นไม่เจอ ?
เมื่อคุณ Add สินค้าเข้าไป เว็บไซต์จะกำหนดหมวดหมู่สินค้าให้โดยอัตโนมัติ บางครั้งคุณอาจจะต้องการหมวดหมู่สินค้าที่คุณกำหนดขึ้นมาเอง B2BThai จึงมีฟังก์ชั่นในการจัดกลุ่มสินค้าไว้ให้คุณใช้งาน โดยเลือก “การเพิ่มกลุ่มสินค้า”
การเพิ่มกลุ่มสินค้า (Add Product Group)
1.
หากคุณต้องการสร้างกลุ่มสินค้าของคุณเอง คุณสามารถเพิ่มกลุ่มสินค้าได้โดยกดที่เครื่องหมาย ข้าง ๆ คำว่า “กลุ่มสินค้า”

รูปที่ 11 : ภาพการสร้างกลุ่มสินค้าเพิ่มเติม

2.
ระบบจะแสดงฟอร์มให้คุณกรอกชื่อกลุ่มสินค้าของคุณ เมื่อคุณกรอกชื่อสินค้าเสร็จสิ้นให้คุณกดที่เครื่องหมาย เพื่อตกลง หรือถ้าคุณต้องการยกเลิกให้กดที่เครื่องหมาย

รูปที่ 12 : ภาพแสดงการกรอกชื่อกลุ่มสินค้า

3.
เมื่อคุณสร้างกลุ่มสินค้าแล้ว ระบบจะแสดงรายชื่อกลุ่มสินค้าของคุณดังรูปภาพด้านล่าง คุณสามารถ แก้ไขชื่อกลุ่มสินค้าของคุณได้จากเครื่องหมาย หรือถ้าคุณต้องการลบกลุ่มสินค้า สามารถกดลบ กลุ่มสินค้าได้จากเครื่องหมาย ข้าง ๆ เครื่องหมายแก้ไข

รูปที่ 13 : ภาพการแก้ไขชื่อกลุ่มสินค้า

ข้อแนะนำเพิ่มเติม : กลุ่มสินค้าจะถูกแสดงในหน้าสินค้า (Product) ของเว็บไซต์บริษัท หากคุณไม่ได้กำหนด กลุ่มสินค้าเอง ระบบจะแสดงหมวดหมู่สินค้าที่คุณมี ให้โดยอัตโนมัติ
4.
เมื่อคุณสร้างกลุ่มสินค้าเสร็จแล้ว คุณสามารถไปคลิกที่ตัวสินค้าและเลือกย้ายสินค้าไปยังกลุ่มที่สร้างไว้ตามต้องการ
5.
กลุ่มสินค้าจะถูกแสดงแทนที่ หมวดหมู่สินค้าใน Company Website ของผู้ขาย (สาเหตุที่ระบบมีการสร้างกลุ่มสินค้า เพราะในบางกรณีทีผู้ขายไม่ชอบหมวดหมู่สินค้าที่ทางเรามีให้ เลยอยากสร้างหมวดหมู่เอง เราจึงมีระบบจัดการกลุ่มสินค้า)

รูปที่ 14 : ภาพการจัดเรียงกลุ่มสินค้า

6.
คุณสามารถจัดเรียงลำดับได้ด้วยการใช้เครื่องมือลูกศร ซึ่งจะมีลูกศรอยู่ 3 ลักษณะได้แก่ ลูกศรลง ให้กลุ่มสินค้านี้ไปอยู่ด้านล่าง ลูกศรขึ้น ให้กลุ่มสินค้านี้ไปอยู่ด้านบน และลูกศรขึ้นกับลง ให้กลุ่มสินค้านี้ไปอยู่ด้านบน หรือด้านล่าง
ถ้าฉันเพิ่มสินค้าไป แต่มีข้อมูลบางอย่างผิดพลาด ฉันควรทำอย่างไร ?
คุณสามารถแก้ไขข้อมูลสินค้าได้ง่าย ๆ เพียงคุณทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
การแก้ไขสินค้า (Edit Product)
เมื่อคุณต้องการแก้ไขสินค้า คุณสามารถกดแก้ไขสินค้าได้จากแถบรายละเอียดสินค้าโดยย่อด้านล่างของหน้าจอ โดยคลิก Link “แก้ไข” ดังรูปภาพด้านล่าง

รูปที่ 15 : ภาพแสดงการกดแก้ไขสินค้า

หรือคุณสามารถแก้ไขข้อมูลสินค้าได้ง่าย ๆ โดยการ คลิกเมนูดินสอ (ด้านมุมขวาบนของสินค้า)ดังรูปภาพด้านล่าง

รูปที่ 16 : ภาพแสดงเครื่องหมายการแก้ไขสินค้า

เมื่อคุณกดแก้ไขแล้ว ระบบจะเปิด Popup พร้อมทั้งดึงข้อมูลสินค้าเดิมมาเตรียมอยู่ในฟอร์มสำหรับการแก้ไข ดังตัวอย่างรูปภาพ

รูปที่ 17 : ภาพแบบฟอร์มการแก้ไขสินค้า

เมื่อคุณทำการแก้ไขข้อมูลสินค้าเสร็จแล้ว คุณจำเป็นต้องกดบันทึกเพื่อยืนยันการแก้ไขข้อมูลสินค้าเมื่อขั้นตอนเสร็จสมบูรณ์ระบบจะทำการแจ้งข้อความ “บันทึกเสร็จสมบูรณ์”
ถ้าฉันมีสินค้าออกใหม่ หรือมีสินค้าที่ต้องการจะให้ลูกค้าเห็นเป็นพิเศษ ฉันควรทำอย่างไรให้สินค้าเหล่านี้เป็นที่สนใจ และพบเห็นได้ง่าย ?
คุณสามารถทำให้สินค้าของคุณพบเห็นได้ง่าย คุณสามารถทำให้สินค้าของคุณพบเห็นได้ง่าย โดยการคลิกลากสินค้าลงใน “การจัดการสินค้าแนะนำ” มีวิธีการทำดังต่อไปนี้
การจัดการสินค้าแนะนำ
คุณสามารถกำหนดสินค้าของคุณให้เป็นสินค้าแนะนำได้จากเมนู “จัดการสินค้าแนะนำ” ที่มีอยู่ในระบบจัดการสินค้า โดยสินค้าแนะนำจะถูกแสดงในหน้าหลักของเว็บไซต์บริษัท (Company Website) ของคุณสูงสุด 20 รายการ ซึ่งคุณสามารถเรียงลำดับการแสดงสินค้าแนะนำได้
การแนะนำสินค้าจะช่วยให้สินค้าของคุณเป็นที่รู้จัก และพบเห็นได้โดยง่าย ซึ่งมันจะส่งผลให้สินค้าของคุณถูกค้นพบเป็นอันดับต้น ๆ เมื่อมีการค้นหาสินค้าจากผู้ซื้อ โดยสินค้าแนะนำของคุณจะได้รับเครื่องหมาย ประกอบในหน้าจอแสดงรายการสินค้า ดังรูปภาพตัวอย่างด้านล่าง

รูปที่ 18 : ภาพตัวอย่างการแนะนำสินค้า

หมายเหตุ : ผู้ขายที่มีสถานะเป็น Gold Member เท่านั้นที่จะสามารถแนะนำสินค้าได้ โดยรายการสินค้าที่ได้จากการค้นหาจะถูกจัดลำดับการแสดงผล ดังต่อไปนี้ สินค้าแนะนำของ Gold Member จะถูกแสดงผลก่อน ตามด้วยสินค้าของ Gold ทีไม่แนะนำ และสินค้าของ B2BThai Member ตามลำดับ
การเพิ่มสินค้าแนะนำ (Add Recommend Product)
การเพิ่มสินค้าแนะนำสามารถทำได้ 2 วิธีง่าย ๆ ดังนี้
วิธีแรก : คุณสามารถทำสินค้าของคุณให้เป็นสินค้าแนะนำได้ง่าย ๆ เพียงคุณ “ลาก (Drag)” สินค้าในหน้าจัดการสินค้าไป “วาง (Drop)” ในตำแหน่ง “จัดการสินค้าแนะนำ”

รูปที่ 19 : ภาพการจัดเรียงสินค้าแนะนำ

เมื่อระบบทำการแจ้งข้อความ “บันทึกเสร็จสมบูรณ์” เพียงเท่านี้สินค้าของคุณก็จะกลายเป็นสินค้าแนะนำทันที
หมายเหตุ : สินค้าแนะนำจะถูกแสดงในหน้าหลักของเว็บไซต์บริษัท (Company Website) ของคุณสูงสุด 20 รายการ คุณสามารถเรียงลำดับการแสดงสินค้าแนะนำได้จากเมนู “จัดการสินค้าแนะนำ”
วิธีที่สอง : คุณสามารถจัดการสินค้าแนะนำได้โดยคลิกเข้าเมนู “จัดการสินค้าแนะนำ” เมื่อคุณเข้าสู่ระบบจัดการสินค้าแนะนำ คุณสามารถคลิก “Import Product” เพื่อเลือกสินค้าที่จะแนะนำได้

รูปที่ 20 : ภาพการเข้าเมนูการจัดการสินค้าแนะนำ

เมื่อคุณกด “Import Product” แล้วระบบจะแสดง Popup รายการสินค้าทั้งหมดที่คุณมี คุณจำเป็นต้องเลือกสินค้าที่คุณต้องการจะทำให้เป็นสินค้าแนะนำได้สูงสุด 20 รายการ ดังตัวอย่างรูปภาพด้านล่าง

รูปที่ 21 : ภาพแสดงรายการสินค้าทั้งหมดที่คุณมี

เมื่อคุณคลิกเลือกสินค้าที่ต้องการจะทำให้เป็นสินค้าแนะนำแล้ว ระบบจะแสดงเครื่องหมาย เพื่อยืนยันสินค้าที่จะทำเป็นสินค้าแนะนำ คุณจำเป็นต้องกดปุ่มเพิ่ม เพื่อยืนยันการกำหนดสินค้าแนะนำอีกครั้ง

รูปที่ 22 : ภาพแสดงสินค้าที่คุณทำการเลือกให้เป็นสินค้าแนะนำ

การเรียงลำดับสินค้าแนะนำ
คุณสามารถเรียงลำดับสินค้าแนะนำได้จากเมนู “เรียงลำดับสินค้า”

รูปที่ 23 : ภาพแสดงเครื่องหมายการเรียงสินค้าแนะนำ

เมื่อคุณกดเรียงลำดับสินค้า ระบบจะทำการเปิดการแก้ไขให้คุณสามารถ “ลาก (Drag)” และ “วาง(Drop)” สินค้าเพื่อทำการเรียงลำดับการแสดงผลสินค้าแนะนำในหน้าหลักเว็บไซต์บริษัทของคุณได้

รูปที่ 24 : ภาพการจัดเรียงสินค้าแนะนำ

เมื่อคุณเรียงลำดับสินค้าจนพอใจแล้ว คุณจำเป็นต้องกด “บันทึก” เพื่อยันยันการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด

รูปที่ 25 : ภาพเครื่องหมายบันทึก

เมื่อการเรียงลำดับเสร็จสมบูรณ์ ระบบจะทำการแจ้งข้อความ “บันทึกเสร็จสมบูรณ์” เพียงเท่านี้สินค้าของคุณก็จะกลายเป็นสินค้าแนะนำทันที
ฉันจะมีวิธีการจัดการยังไงกับสินค้าที่มีจำนวนมาก รวมถึงสินค้าที่ฉันจะเลิกขายแล้ว ?
เมื่อพบปัญหาเหล่านี้มันไม่อยากเลยที่จะจัดการกับมัน คุณก็ลบมันซะสิ เพียงคุณลาก และวางสินค้า ที่คุณไม่ต้องการ ไปยังการจัดการสินค้าในถังขยะ และคุณยังสามารถทำการย้อนกลับสิ่งที่คุณลบไปกลับมา ได้อีกด้วย ซึ่งสามารถทำได้ตาม “การย้ายสินค้าลงถังขยะ”
การย้ายสินค้าลงถังขยะ (Move to Junk)
การย้ายสินค้าลงสู่ถังขยะสามารถทำได้ 2 วิธีง่าย ๆ ดังนี้
วิธีแรก : คุณสามารถย้ายสินค้าของคุณให้ลงสู่ถังขยะได้ง่าย ๆ เพียงคุณ “ลาก (Drag)” สินค้าในหน้า จัดการสินค้าหรือหน้าจัดการสินค้าแนะนำไป “วาง (Drop)” ในตำแหน่ง “จัดการสินค้าในถังขยะ”

รูปที่ 26 : ภาพการลากสินค้าลงถังขยะ

เมื่อระบบทำการแจ้งข้อความ “บันทึกเสร็จสมบูรณ์” เพียงเท่านี้สินค้าของคุณก็จะถูกย้ายลงสู่ถังขยะทันที
ข้อแนะนำเพิ่มเติม : สินค้าเมื่อถูกย้ายลงสู่ถังขยะจะไม่ถูกแสดงในระบบ B2BThai คุณจำเป็นต้องทำการ Restore เพื่อย้ายสินค้ากลับไปยังตำแหน่งเดิม หรือทำการลบสินค้าออกเมื่อต้องการลบสินค้าออกจากระบบ
วิธีที่สอง : คุณสามารถย้ายสินค้าของคุณให้ลงสู่ถังขยะได้โดยคลิกที่ Link “ย้ายสินค้าลงถังขยะ” ภายในแถบรายละเอียดโดยย่อ ดังตัวอย่างรูปภาพด้านล่าง

รูปที่ 27 : ภาพการลบสินค้า

ระบบจะทำการแจ้งข้อความ “บันทึกเสร็จสมบูรณ์” เมื่อสินค้าถูกย้ายลงสู่ถังขยะเรียบร้อยแล้ว
การย้อนกลับและการลบสินค้า (Restore and Delete)
เมื่อคุณเข้าสู่หน้าจอ “จัดการสินค้าในถังขยะ” คุณสามารถจัดการสินค้าที่อยู่ในถังขยะได้ 2 กรณี คือการย้อนกลับสินค้าไปยังตำแหน่งเดิมที่เคยอยู่ และการลบสินค้าออกจากระบบ B2BThai

รูปที่ 28 : ภาพการจัดการสินค้าทั้งหมดในถังขยะ

การย้อนกลับสินค้า (Restore)
คุณสามารถย้อนกลับสินค้าได้จากเครื่องหมายย้อนกลับ เมื่อคุณกดที่เครื่องหมายย้อนกลับระบบจะทำการแจ้งข้อความ “Confirm to restore this item.” เพื่อยืนยันการย้อนกลับสินค้าอีกครั้งหรืออีกทางเลือกถ้าหากคุณต้องการย้อนกลับสินค้าทั้งหมดที่มีในถังขยะ คุณสามารถกด เพื่อทำการย้อนกลับสินค้าทั้งหมดที่มีในถังขยะได้
การลบสินค้า (Delete)
คุณสามารถลบสินค้าออกจากระบบ B2BThai ได้จากเครื่องหมายลบ เมื่อคุณกดที่เครื่องหมายลบระบบจะทำการแจ้งข้อความ “Confirm to delete this item.” เพื่อยืนยันการลบสินค้าอีกครั้งหรืออีกทางเลือกถ้าหากคุณต้องการลบสินค้าในถังขยะออกจากระบบ B2BThai ทั้งหมด คุณสามารถกด เพื่อทำการลบสินค้าทั้งหมดที่มีในถังขยะได้
Tips: ระบบจัดการสินค้า
1.
เมื่อคุณเข้าสู่ระบบสินค้าครั้งแรก ระบบจะแจ้งจำนวนสินค้าทั้งหมด สินค้าอนุมัติ และสินค้ารอตรวจให้คุณทราบโดยอัตโนมัติ
2.
คุณสามารถกดซ่อนกลุ่มสินค้าหรือหมวดหมู่สินค้าด้านข้างได้จากปุ่ม และต้องการให้แสดงอีกครั้งโดยกดปุ่ม
3.
คุณสามารถกดซ่อนเมนูจัดการได้จากเครื่องหมาย จากด้านขวาของแถบจัดการ และกดเครื่องหมาย เพื่อแสดงกลับคืน ดังรูปภาพด้านล่าง

รูปที่ 29 : ภาพการซ่อนเมนูการจัดการ

หมายเหตุ : การ “ซ่อน/แสดง” ในส่วนต่าง ๆ มีประโยชน์เพื่อช่วยลดการแสดงผลรายการข้อมูลต่าง ๆ ที่มีจำนวนที่มาก ทำให้หน้าจอเลื่อนลงด้านล่างมากเกินไป
4.
คุณสามารถตรวจสอบการอนุมัติ หรือไม่อนุมัติสินค้าเพราะอะไร ได้จากเครื่องหมายต่าง ๆ ดังนี้
หมายถึง อนุมัติ
หมายถึง รอตรวจ
หมายถึง รออนุมัติ
หมายถึง รออนุมัติ (มีการแก้ไข)
หมายถึง ไม่อนุมัติ
5.
คุณสามารถดูรายละเอียดสินค้าของคุณอย่างย่อได้โดยการคลิกที่ตัวรูปสินค้า ระบบจะแสดงแถบรายละเอียดโดยย่อด้านล่างของหน้าจอ ดังตัวรูปภาพตัวอย่างด้านล่าง

รูปที่ 30 : ภาพแสดงรายละเอียดสินค้าอย่างย่อ

ซึ่งคุณสามารถตรวจสอบสินค้าและจัดการสินค้าได้จากส่วนนี้ เช่น กำหนดการแสดงผลสินค้าให้ แสดง/ไม่แสดง การดูรายละเอียดสินค้าทั้งหมด การแก้ไข หรือการย้ายสินค้าลงสู่ถังขยะ เป็นต้น
6.
คุณสามารถกำหนดสินค้าของคุณให้เป็นสินค้าแนะนำ หรือย้ายลงสู่ถังขยะได้ง่าย โดยเทคนิควิธี
“ลากและวาง (Drag and Drop)” ดังรูปภาพตัวอย่างด้านล่างนี้

รูปที่ 31 : ภาพการกำหนดสินค้าแนะนำ

ทำการคลิกที่ตัวสินค้าค้างไว้ ระบบจะแสดงตำแหน่งให้คุณสามารถลากสินค้าวางได้ คุณก็เพียงลากสินค้าไปวางลงในตำแหน่งที่คุณต้องการ สินค้าก็จะถูกเปลี่ยนเป็นสินค้าแนะนำ หรือย้ายลงสู่ถังขยะได้โดยง่าย
7.
คุณสามารถค้นหาสินค้าของคุณได้จากเมนูค้นหาที่มี และยังสามารถกำหนดการค้นหาแบบละเอียดได้ตามต้องการ เช่น จากสถานะ จากช่วงวันที่สร้างสินค้า เป็นต้น

รูปที่ 32 : ภาพแถบการค้นหาทั้งหมด

หรืออีกหนึ่งทางเลือกสำหรับการค้นหาสินค้าจากหมวดหมู่ของสินค้าของคุณ เพียงคุณกดหมวดหมู่ด้านข้างซ้ายของหน้าจอ ระบบจะแสดงรายการสินค้าที่มีในหมวดหมู่นั้น ๆ ให้คุณทันที
ถ้าฉันมีปัญหา เกี่ยวกับการจัดการสินค้า ฉันควรทำอย่างไร ?
การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
หากมีข้อผิดข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในระบบจัดการสินค้า คุณสามารถแก้ปัญหาเบื้องต้นด้วยตนเองได้ตามวิธีการด้านล่างนี้
วิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้น
ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในระบบจัดการสินค้า อาจเป็นปัญหาที่เกิดจากการทำงานของระบบที่มากเกินไป หน้าเว็บเพ็จที่ยังโหลดไม่เสร็จสิ้นเนื่องจากอินเทอร์เน็ตช้าเกินไป หรือ Script บางตัวทำงานผิดพลาด ขอให้ท่านแก้ปัญหาเบื้องต้นด้วยด้วยวิธีการด้านล่างนี้
 • แนวทางที่1 : เรียกหน้าจอใหม่ (Refresh) แล้วทำการลองใหม่อีกครั้ง
 • แนวทางที่2 : ติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อรับข้อมูลและวิธีการแก้ไขเพิ่มเติม ได้ที่ support@B2BThai.com
ถ้ายังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ กรุณาลองตรวจสอบปัญหาที่คุณพบ ดังข้างล่างนี้
ปัญหา: ไม่สามารถลากและวาง (Drag & Drop) สินค้าได้
 • แนวทางที่1 : ตรวจสอบหน้าจอที่คุณอยู่และตำแหน่งที่คุณลากสินค้าอีกครั้งว่าถูกต้องหรือไม่
ปัญหา: ไม่สามารถเพิ่มหรือแก้ไขสินค้าได้
 • แนวทางที่1 : ตรวจสอบจำนวนสินค้าที่คุณสามารถเพิ่มได้ (สินค้าเต็ม, สิทธิ์การใช้งานระบบ Free & Gold Member)
ปัญหา: ไม่สามารถสร้างกลุ่มสินค้าได้
 • แนวทางที่1 : ตรวจสอบชื่อกลุ่มสินค้าซ้ำ หรือจำนวนคำสั้นเกินกำหนดหรือไม่อีกครั้ง
ปัญหา: ค้นหาสินค้าไม่พบ
 • แนวทางที่1 : ตรวจสอบความถูกต้องของคำค้นหาว่ามีความถูกต้องหรือไม่ (อักขระ, อักษรตกหล่น, การสะกดคำ)
  แล้วลองกดค้นหาใหม่
 • แนวทางที่2 : ลองกำหนด ตัด หรือสลับ คำค้นหาของคุณใหม่ให้กระชับมากกว่าเดิม เช่น ไม้, เหล็ก,
  เครื่อง, กล่อง เป็นต้น

Chapter3 : จัดการสินค้าแนะนำ

ถ้าฉันมีสินค้าออกใหม่ หรือมีสินค้าที่ต้องการจะให้ลูกค้าเห็นเป็นพิเศษ ฉันควรทำอย่างไรให้สินค้าเหล่านี้เป็นที่สนใจ และพบเห็นได้ง่าย ?
คุณสามารถทำให้สินค้าของคุณพบเห็นได้ง่าย เพียงแค่เข้าสู่ระบบ B2BThai.com com ลากและวางสินค้าของคุณลงในระบบ “จัดการสินค้าแนะนำ” โดยมีวิธีการดังต่อไปนี้
การจัดการสินค้าแนะนำ
คุณสามารถกำหนดสินค้าของคุณให้เป็นสินค้าแนะนำได้จากเมนู “จัดการสินค้าแนะนำ” ที่มีอยู่ในระบบจัดการสินค้า โดยสินค้าแนะนำจะถูกแสดงในหน้าหลักของเว็บไซต์บริษัท (Company Website) ของคุณสูงสุด 20 รายการ ซึ่งคุณสามารถเรียงลำดับการแสดงสินค้าแนะนำได้
การแนะนำสินค้าจะช่วยให้สินค้าของคุณเป็นที่รู้จัก และพบเห็นได้โดยง่าย ซึ่งมันจะส่งผลให้สินค้าของคุณถูกค้นพบเป็นอันดับต้น ๆ เมื่อมีการค้นหาสินค้าจากผู้ซื้อ โดยสินค้าแนะนำของคุณจะได้รับเครื่องหมาย ประกอบในหน้าจอแสดงรายการสินค้า ดังรูปภาพตัวอย่างด้านล่าง

รูปที่ 1 : ภาพแสดงรายการสินค้าแนะนำ

หมายเหตุ : ผู้ขายที่มีสถานะเป็น Gold Member เท่านั้นที่จะสามารถแนะนำสินค้าได้ โดยรายการสินค้าที่ได้จากการค้นหาจะถูกจัดลำดับการแสดงผล ดังต่อไปนี้ สินค้าแนะนำของ Gold Member จะถูกแสดงผลก่อน ตามด้วยสินค้าของ Gold ทีไม่แนะนำ และสินค้าของ B2BThai Member ตามลำดับ
การเพิ่มสินค้าแนะนำ (Add Recommend Product)
การเพิ่มสินค้าแนะนำสามารถทำได้ 2 วิธีง่าย ๆ ดังนี้
วิธีแรก : คุณสามารถทำสินค้าของคุณให้เป็นสินค้าแนะนำได้ง่าย ๆ เพียงคุณ “ลาก (Drag)” สินค้าในหน้าจัดการสินค้าไป “วาง (Drop)” ในตำแหน่ง “จัดการสินค้าแนะนำ”

รูปที่ 2 : ภาพการจัดการสินค้าแนะนำ

เมื่อระบบทำการแจ้งข้อความ “บันทึกเสร็จสมบูรณ์” เพียงเท่านี้สินค้าของคุณก็จะกลายเป็นสินค้าแนะนำทันที
หมายเหตุ : สินค้าแนะนำจะถูกแสดงในหน้าหลักของเว็บไซต์บริษัท (Company Website) ของคุณสูงสุด 20 รายการ คุณสามารถเรียงลำดับการแสดงสินค้าแนะนำได้จากเมนู “จัดการสินค้าแนะนำ”
วิธีที่สอง : คุณสามารถจัดการสินค้าแนะนำได้โดยคลิกเข้าเมนู “จัดการสินค้าแนะนำ” เมื่อคุณเข้าสู่ระบบจัดการสินค้าแนะนำ คุณสามารถคลิก “Import Product” เพื่อเลือกสินค้าที่จะแนะนำได้

รูปที่ 3 : ภาพแสดงเมนู Import Product

เมื่อคุณกด “Import Product” แล้วระบบจะแสดง Popup รายการสินค้าทั้งหมดที่คุณมี คุณจำเป็นต้อง เลือกสินค้าที่คุณต้องการจะทำให้เป็นสินค้าแนะนำได้สูงสุด 20 รายการ ดังตัวอย่างรูปภาพด้านล่าง

รูปที่ 4 : ภาพแสดงรายการสินค้าแนะนำทั้งหมด 20 รายการ

เมื่อคุณคลิกเลือกสินค้าที่ต้องการจะทำให้เป็นสินค้าแนะนำแล้ว ระบบจะแสดงเครื่องหมาย เพื่อยืนยันสินค้าที่จะทำเป็นสินค้าแนะนำ คุณจำเป็นต้องกดปุ่มเพิ่ม เพื่อยืนยันการกำหนดสินค้าแนะนำอีกครั้ง

รูปที่ 5 : ภาพแสดงการเลือกสินค้าแนะนำ

การเรียงลำดับสินค้าแนะนำ
คุณสามารถเรียงลำดับสินค้าแนะนำได้จากเมนู “เรียงลำดับสินค้า”

รูปที่ 6 : ภาพเมนูการเรียงลำดับสินค้า

เมื่อคุณกดเรียงลำดับสินค้า ระบบจะทำการเปิดการแก้ไขให้คุณสามารถ “ลาก (Drag)” และ “วาง (Drop)” สินค้าเพื่อทำการเรียงลำดับการแสดงผลสินค้าแนะนำในหน้าหลักเว็บไซต์บริษัทของคุณได้

รูปที่ 7 : ภาพแสดงการเรียงลำดับสินค้า

เมื่อคุณเรียงลำดับสินค้าจนพอใจแล้ว คุณจำเป็นต้องกด “บันทึก” เพื่อยันยันการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด

รูปที่ 8 : ภาพเมนูบันทึก

เมื่อการเรียงลำดับเสร็จสมบูรณ์ ระบบจะทำการแจ้งข้อความ “บันทึกเสร็จสมบูรณ์” เพียงเท่านี้สินค้าของคุณก็จะกลายเป็นสินค้าแนะนำทันที
การยกเลิกสินค้าแนะนำ
คุณสามารถทำการยกเลิกสินค้าแนะนำของคุณได้ง่าย ๆ เพียงคุณ “ลาก (Drag)” สินค้าในหน้าจัดการสินค้าแนะนำกลับไป “วาง (Drop)” ในตำแหน่ง “จัดการสินค้า” ดังตัวอย่างรูปภาพด้านล่างนี้

รูปที่ 10 : ภาพการยกเลิกสินค้าแนะนำ

เมื่อคุณลากสินค้าไปวางในตำแหน่งจัดการสินค้าแล้ว ระบบจะแจ้งข้อความ “บันทึกเสร็จสมบูรณ์”
ถ้าฉันมีปัญหา เกี่ยวกับการจัดการสินค้าแนะนำ ฉันควรทำอย่างไร ?
การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
หากมีข้อผิดข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในขั้นตอนของการจัดการสินค้าแนะนำ คุณสามารถแก้ปัญหาเบื้องต้นด้วยตนเองได้ตามวิธีการด้านล่างนี้
ปัญหา: ไม่สามารถลากและวาง (Drag & Drop) สินค้าได้
 • แนวทางที่1 : ตรวจสอบหน้าจอที่คุณอยู่และตำแหน่งที่คุณลากสินค้าอีกครั้งว่าถูกต้องหรือไม่
 • แนวทางที่2 : เรียกหน้าจอใหม่ (Refresh) แล้วทำการลองใหม่อีกครั้ง
 • แนวทางที่3 : ติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อรับข้อมูลและวิธีการแก้ไขเพิ่มเติม ได้ที่ support@B2BThai.com
ปัญหา: ไม่สามารถเรียงลำดับสินค้าได้
 • แนวทางที่1 : เรียกหน้าจอใหม่ (Refresh) แล้วทำการลองใหม่อีกครั้ง
 • แนวทางที่2 : ติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อรับข้อมูลและวิธีการแก้ไขเพิ่มเติม ได้ที่ support@B2BThai.com
ปัญหา: ค้นหาสินค้าในหน้าเพิ่มสินค้าแนะนำไม่พบ
 • แนวทางที่1 : ตรวจสอบความถูกต้องของคำค้นหาว่ามีความถูกต้องหรือไม่ (อักขระ, อักษรตกหล่น, การสะกดคำ) แล้วลองกดค้นหาใหม่
 • แนวทางที่2 : ลองกำหนด ตัด หรือสลับ คำค้นหาของคุณใหม่ให้กระชับมากกว่าเดิม เช่น ไม้, เหล็ก, เครื่อง, กล่อง เป็นต้น
 • แนวทางที่3 : เรียกหน้าจอใหม่ (Refresh) แล้วทำการลองใหม่อีกครั้ง
 • แนวทางที่4 : ติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อรับข้อมูลและวิธีการแก้ไขเพิ่มเติม ได้ที่ support@B2BThai.com

Chapter4 : ติดต่อผู้ซื้อสินค้า

ฉันสามารถติดต่อกับผู้ซื้อเพื่อเสนอราคา ประชาสัมพันธ์ หรือติดต่อสื่อสารอื่น ๆ ได้อย่างไร ?
B2BThai มีระบบการค้นหาผู้ซื้อ และระบบข้อความที่คุณสามารถส่งข้อความติดต่อสื่อสารกันผ่านระบบ B2BThai เช่นเดียวกับระบบ Email โดยทั่วไป โดยมีวิธีการดังต่อไปนี้
การค้นหาผู้ซื้อ
คุณสามารถค้นหาผู้ซื้อสินค้าได้จากแถบเมนู “ประกาศซื้อ” หรือกรอกข้อมูลค้นหาได้ตามฟอร์มค้นหาในส่วนต่าง ๆ ของหน้าจอได้ โดยเลือกประเภทการค้นหาให้เป็นผู้ซื้อ ดังรูปภาพด้านล่าง

รูปที่ 1 : ภาพแสดงแถบการค้นหาผู้ซื้อ

แล้วกดค้นหา ระบบจะแสดงรายการประกาศซื้อของผู้ซื้อที่มีในระบบทั้งหมด ดังรูปภาพตัวอย่างด้านล่าง

รูปที่ 2 : ภาพแสดงรายการประกาศซื้อ

ข้อแนะนำเพิ่มเติม : คุณสามารถกรองผลการค้นหาประกาศซื้อได้จากคำค้นหาหรือแถบกรองการค้นหาแบบละเอียดที่มี่ให้ได้
คำอธิบายเครื่องมือกรองผลการค้นหา
ใช้สำหรับค้นหาประกาศซื้อตามหมวดหมู่สินค้าที่มีใน B2BThai
ใช้สำหรับค้นหาประกาศซื้อตามจังหวัด
ใช้สำหรับเรียงลำดับประกาศซื้อใหม่ล่าสุดรองลงไปเรื่อย ๆ
ใช้สำหรับดูประกาศซื้อเก่า ที่หมดอายุไปแล้ว
ใช้สำหรับดูประเภทประกาศซื้อว่าต้องการซื้อสินค้าประเภทไหนประกอบไปด้วย 2 ประเภท คือ สินค้าซื้อขาด และ สินค้าระยะยาว
เมื่อคุณพบประกาศซื้อ (ของผู้ซื้อ) ที่คุณต้องการแล้ว คุณสามารถคลิกที่ชื่อประกาศซื้อเพื่อเปิดดูรายละเอียดประกาศซื้อทั้งหมดของผู้ซื้อรายนั้น ๆ ได้ ดังรูปภาพแสดงตัวอย่างด้านล่าง

รูปที่ 3 : ภาพแสดงรายละเอียดการประกาศซื้อ

คุณสามารถเก็บประกาศซื้อไว้พิจารณาในการติดต่อผู้ซื้อรายนั้น ๆ ในภายหลังได้ โดยกดปุ่ม ในหน้ารายละเอียดประกาศซื้อ เพื่อบันทึกไว้ในรายการโปรดของคุณ (ส่วนนี้สำหรับสมาชิก B2BThai เพียงเท่านั้น)
หมายเหตุ : คำว่า “ผู้ซื้อ” ที่มีในแถบค้นหา หมายถึง ชื่อประกาศซื้อ ดังนั้นหากคุณต้องการค้นหาผู้ซื้อ คุณสามารถใช้คำนำหน้าในการค้นหา เช่น “ต้องการ…”, “อยากได้” หรือ ชื่อสินค้า เป็นต้น ช่วยในการค้นหาประกาศซื้อได้
การติดต่อผู้ซื้อ
คุณสามารถติดต่อผู้ซื้อได้โดยคลิกปุ่ม ในหน้าดูรายละเอียดประกาศซื้อ เพื่อทำการส่งข้อความติดต่อถึงผู้ซื้อ ดังรูปภาพด้านล่าง

รูปที่ 4 : ภาพรายละเอียดการประกาศซื้อ

เมื่อคุณคลิกปุ่ม “ติดต่อผู้ประกาศซื้อสินค้า” ระบบจะเปิดหน้าจอ (New Tab) แสดงฟอร์มการส่งข้อความติดต่อผู้ซื้อ โดยระบบจะเตรียมข้อมูลเบื้องต้นให้คุณ ดังรูปภาพตัวอย่างด้านล่าง

รูปที่ 5 : ภาพแบบฟอร์มการส่งข้อความติดต่อผู้ซื้อ

การส่งข้อความถึงผู้ซื้อ
เมื่อคุณอยู่ในหน้าฟอร์มส่งข้อความถึงผู้ซื้อแล้ว ปกติระบบจะเตรียมข้อมูลหลัก ๆ ให้คุณโดยอัตโนมัติ เพียงคุณกรอกข้อมูลที่เหลือให้ถูกต้อง และกดส่งข้อความ (Send) ก็เสร็จสมบูรณ์ คุณจำเป็นต้องตรวจสอบข้อมูลของคุณให้แน่ใจทุกครั้งก่อนส่งข้อความ เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น กรณีที่คุณไม่ได้เป็นสมาชิกกับ B2BThai คุณจำเป็นต้องกรอกชื่อผู้ติดต่อ และอีเมล์เพิ่มเติม ดังตัวอย่างรูปภาพด้านล่างนี้

รูปที่ 6 : ภาพการกรอกชื่อ & Email ผู้ติดต่อ

ข้อแนะนำเพิ่มเติม :
1. เมื่อคุณทำเครื่องหมายในช่อง หมายความว่า ข้อความที่คุณติดต่อไปนั้นมีความสำคัญเร่งด่วน คุณต้องการให้ผู้ซื้อทำการติดต่อกลับมาภายใน 7 วัน
2. หากผู้ซื้อเป็นสมาชิกกับทางเว็บไซต์ www.B2BThai.com คุณสามารถพบช่องทางการติดต่อสอบถามผู้ซื้อในเรื่องทั่วไปได้จากเว็บไซต์บริษัทของผู้ซื้อเอง ถ้าคุณพบเห็นคำว่า “Contact” คุณสามารถกด Link เหล่านั้น เพื่อทำการติดต่อสอบถามผู้ซื้อรายนั้นได้
เทคนิคการติดต่อผู้ซื้ออย่างง่าย
หากคุณไม่สะดวกในการส่งข้อความติดต่อผู้ซื้อ หรือมีความเร่งด่วนในธุรกิจการซื้อ-ขายของคุณ คุณสามารถติดต่อผู้ซื้อโดยตรงได้จากเบอร์โทรศัพท์หรืออีเมล์ที่มีให้ในหน้าจอ ดังรูปภาพด้านล่างนี้

รูปที่ 7 : ภาพแสดงข้อมูลผู้ประกาศ

หรืออีกหนึ่งทางเลือก : เรามีทีมงานที่พร้อมให้บริการข้อมูล ดำเนินการติดต่อผู้ซื้อหรือผู้ขายสินค้าให้คุณ เพียงคุณติดต่อศูนย์กลางการจัดซื้อ (Purchasing Center) เพื่อขอรับข้อมูลวิธีการจัดซื้อ ได้ที่ support@B2BThai.com
ถ้าฉันมีปัญหาเกี่ยวกับการติดต่อผู้ซื้อสินค้า ฉันควรทำอย่างไร ?
การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
หากมีข้อผิดข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในขั้นตอนของการส่งข้อความติดต่อผู้ซื้อ คุณสามารถแก้ปัญหาเบื้องต้นด้วยตนเองได้ตามวิธีการด้านล่างนี้
ปัญหา: ไม่สามารถส่งข้อความได้
 • แนวทางที่1 : ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูล ว่าเป็นไปตามข้อกำหนด
  ในแบบฟอร์มหรือไม่ (ความถูกต้องของอีเมล์, ชื่อผู้ส่ง) แล้วลองส่งใหม่
 • แนวทางที่2 : เรียกหน้าจอใหม่ (Refresh) แล้วทำการบันทึกข้อมูลใหม่อีกครั้ง
 • แนวทางที่3 : ติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อรับข้อมูลและวิธีการแก้ไขเพิ่มเติม ได้ที่ support@B2BThai.com

Chapter5 : เสนอราคาสินค้า

ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่า มีคนสนใจในสินค้าของฉัน ?
คุณสามารถตรวจสอบได้ว่ามีคนสนใจสินค้าของคุณหรือไม่ โดยตรวจสอบได้ที่เมนู “การขอราคาสินค้า” หรือสามารถตรวจสอบได้จากตัวเลขการขอราคาสินค้าที่แสดงในหน้าหลักของเว็บไซต์ www.B2BThai.comได้

รูปที่ 1 : ภาพแสดงการตรวจสอบว่ามีคนขอราคาสินค้าหรือไม่

คุณสามารถคลิกเพื่อดูรายละเอียดการขอราคา หรือทำการเสนอราคาขายได้ผ่านเมนู “การขอราคาสินค้า”
ระบบเสนอราคาสินค้า
Quotation System หรือระบบขอราคาสินค้า เป็นระบบใหม่ที่ถูกเพิ่มขึ้นมาในเว็บไซต์ www.B2BThai.com สร้างขึ้นมาเพื่อลดระยะเวลาในการซื้อ-ขายสินค้าในรูปแบบเอกสาร โดยผู้ซื้อสามารถร้องขอราคาสินค้าจากบริษัทผู้ขายได้ และบริษัทผู้ขายเองก็สามารถเสนอราคาขายสินค้าตอบกลับมายังผู้ซื้อ ผ่านระบบ B2BThai ได้เช่นกัน
สำหรับผู้ขาย : คุณสามารถเข้าสู่ระบบขอราคาสินค้าได้จากเมนู “สินค้าที่ขอราคา” เพื่อดูรายการใบขอราคาสินค้า ดังรูปภาพตัวอย่างด้านล่างนี้

รูปที่ 2 : ภาพแสดงการเข้าหน้าสินค้าที่ขอราคา โดยคลิกที่ Display Name

หรือผู้ขายสามารถตรวจสอบได้จากตัวเลขการขอราคาสินค้าที่แสดงในหน้าหลักของเว็บไซต์B2BThai.com ได้
** รูปภาพแสดงตัวอย่างเมื่อคุณเข้าสู่ระบบขอราคาสินค้า
หมายเหตุ : เมื่อมีผู้ขอราคาสินค้ามายังบริษัทคุณ ระบบจะแจ้ง หมายถึงมีใบขอราคาที่ยังไม่ได้เปิดดูเป็นจำนวน 1 รายการให้คุณทราบ
การเสนอราคา
เมื่อคุณเข้าสู่ระบบขอราคาสินค้า ระบบจะแสดงรายการใบขอราคาในกล่องขาเข้า (Inbox) ให้คุณทราบ คุณสามารถเปิดดูใบเสนอราคาได้โดยคลิกที่ชื่อใบขอราคาสินค้า

รูปที่ 3 : ภาพแสดงรายการใบขอราคาในกล่องขาเข้า

** รูปภาพแสดงตัวอย่างรายละเอียดใบขอราคา
จากภาพด้านบน คุณสามารถทำการเสนอราคาสินค้ากลับได้ทันที โดยกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่มีให้เพื่อทำการเสนอราคา แล้วกด เพื่อทำการส่งใบเสนอราคา
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม :
1. คุณสามารถกดพิมพ์ หรือลบใบขอราคานี้ได้จากปุ่ม ด้านบนขวาของหน้าจอ
2. ข้อมูลการร้องขอและเสนอราคาถือเป็นข้อมูลการติดต่อทางธุรกิจของคุณ ถือว่ามีความสำคัญมากโปรดตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง และแน่ใจอีกครั้งก่อนการส่ง
คำอธิบายเมนูและปุ่มต่าง ๆ ในระบบ
กล่องข้อความ สำหรับรับใบขอราคาจากผู้ซื้อ (แสดงรายการใบขอราคา)
กล่องเก็บข้อมูลที่สำคัญ คุณสามารถเก็บข้อมูลใบขอราคา หรือใบเสนอราคาที่สำคัญไว้ได้
กล่องข้อความที่ส่งแล้ว จะเก็บข้อมูลใบเสนอราคาสินค้าของผู้ขาย เพื่อเป็นหลักฐานการส่งข้อมูล เสมือนเป็นสำเนาการเสนอราคา
ใช้สำหรับ Mark ให้ข้อความใบขอราคา หรือใบเสนอราคา ให้อยู่ในสถานะยังไม่ได้ถูกอ่านมีประโยชน์เพื่อช่วยเตือนความจำของผู้ใช้
ใช้สำหรับลบข้อมูลใบขอราคา หรือใบเสนอราคา
ใช้สำหรับเลือกข้อมูลทั้งหมดที่ต้องการในหน้าต่าง ๆ มักใช้กับการลบข้อมูลทั้งหมด
ถ้าฉันมีปัญหา เกี่ยวกับระบบเสนอราคาสินค้า ฉันควรทำอย่างไร ?
การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
หากมีข้อผิดข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในขั้นตอนของการเสนอราคาสินค้า คุณสามารถแก้ปัญหาเบื้องต้นด้วยตนเองได้ตามวิธีการด้านล่างนี้
ปัญหา: ไม่สามารถเสนอราคาได้
 • แนวทางที่1 : ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูล ว่าเป็นไปตามข้อกำหนดในแบบฟอร์มหรือไม่ (ความถูกต้องของอีเมล์, ชื่อผู้ส่ง) แล้วลองส่งใหม่
 • แนวทางที่2 : ตรวจสอบความถูกต้องจำนวนราคาที่เสนอ (ส่วนลด, Vat) แล้วลองส่งใหม่
 • แนวทางที่3 : เรียกหน้าจอใหม่ (Refresh) แล้วทำการบันทึกข้อมูลใหม่อีกครั้ง
 • แนวทางที่4 : ติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อรับข้อมูลและวิธีการแก้ไขเพิ่มเติม ได้ที่ support@B2BThai.com
ปัญหา: ไม่สามารถส่งข้อมูลได้
 • แนวทางที่1 : ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูล ว่าเป็นไปตามข้อกำหนดในแบบฟอร์มหรือไม่ (ความถูกต้องของอีเมล์, ชื่อผู้ส่ง) แล้วลองบันทึกใหม่
 • แนวทางที่2 : เรียกหน้าจอใหม่ (Refresh) แล้วทำการเพิ่มสินค้าใหม่อีกครั้ง
 • แนวทางที่3 : ติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อรับข้อมูลและวิธีการแก้ไขเพิ่มเติม ได้ที่ support@B2BThai.com

Chapter6 : ขอราคาสินค้า

ฉันสามารถสำรวจความต้องการซื้อสินค้าของผู้ซื้อผ่าน B2BThai ได้หรือไม่ ?
สามารถทำได้ เว็บไซต์ B2BThai.com ได้รวบรวมผู้ซื้อที่มีความต้องซื้อสินค้าประเภทต่าง ๆ อยู่เป็นจำนวนมาก ไว้ด้วยกันในหน้า “รายการขอราคาสินค้า” ผู้ขายสามารถเข้าไปสำรวจความต้องการซื้อสินค้าที่ตรงกับประเภทสินค้าของผู้ขายได้ ผ่าน “รายการขอราคาสินค้า” และผู้ขายยังสามารถทำการ “เสนอราคาขาย” ไปให้ยังผู้ซื้อได้ โดยมีวิธีการดังต่อไปนี้
รายการขอราคาสินค้า
การใช้งานเมนู “รายการขอราคาสินค้า” ผู้ขายสามารถวิเคราะห์ดูข้อมูลการร้องขอราคาจากผู้ซื้อในแต่ละวันได้ และหากมีการร้องขอราคาสินค้าที่ตรงกับประเภทสินค้าของผู้ขายเอง ผู้ขายก็สามารถทำการติดต่อกลับ หรือทำการ “เสนอราคาขาย” ไปยังผู้ร้องขอ/ผู้ซื้อได้
การเข้าสู่เมนูรายการขอราคาสินค้า
ผู้ขายสามารถคลิกเข้าสู่เมนูรายการขอราคาสินค้า ได้จากแถบเมนู “รายการขอราคาสินค้า” ที่อยู่ด้านบนสุดของเว็บไซต์

รูปที่ 1 : ภาพแสดงแถบเมนูรายการขอราคาสินค้า

เมื่อเข้าสู่เมนูแล้ว ระบบจะแสดงรายการขอราคาสินค้าจากผู้ซื้อในแต่ละวันให้โดยอัตโนมัติ โดยจะเรียงลำดับจากวันที่ล่าสุดลงไปตามลำดับ ผู้ขายสามารถทำการค้นหารายการขอราคาสินค้าที่ตรงกับสินค้าของผู้ขายเองได้จากแถบค้นหาในระบบ
** รูปภาพแสดงหน้าจอรายการขอราคาสินค้าจากผู้ซื้อ
การเสนอราคาขาย
หากมีการร้องขอราคาสินค้าที่ตรงกับประเภทสินค้าของผู้ขาย ผู้ขายสามารถทำการเสนอราคาขายให้กับผู้ซื้อได้ โดยคลิกที่คำว่า “เสนอราคาขาย” ระบบจะแสดงแบบฟอร์มการเสนอราคาให้แก่ผู้ขาย (ผู้ขายจำเป็นต้อง Login เข้าสู่ระบบก่อนการใช้งาน) ดังรูปภาพตัวอย่างด้านล่างนี้

รูปที่ 2 : ภาพแสดงแบบฟอร์มการเสนอราคาให้แก่ผู้ขาย

แบบฟอร์มการเสนอราคาขายสินค้าจะประกอบด้วยข้อมูล 4 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 รายละเอียดในเสนอราคา

รูปที่ 3 : ภาพรายละเอียดใบขอราคา

ในส่วนที่ 1 จะแสดงรายละเอียดข้อมูลสินค้าที่มีการร้องขอราคา ประกอบด้วย ชื่อสินค้าที่ขอราคา จำนวนการสั่งซื้อ วันที่ขอราคา และหมายเหตุที่เกี่ยวข้องกับการร้องขอราคา
ส่วนที่ 2 ข้อมูลผู้ขอราคา

รูปที่ 4 : ภาพข้อมูลผู้ขอราคา

ส่วนที่ 2 จะแสดงข้อมูลของผู้ขอราคาสินค้า ประกอบด้วยข้อมูล รูปภาพ ชื่อบริษัทผู้ขอราคา โทรศัพท์ และอีเมล์สำหรับการติดต่อกลับจากผู้ขาย
ส่วนที่ 3 ราคาที่ท่านเสนอ

รูปที่ 5 : ภาพแสดงราคาที่ท่านเสนอ

ในส่วนที่ 3 แบบฟอร์มการเสนอราคา ใช้สำหรับให้ผู้ขายทำการเสนอราคาสินค้ากลับไปให้ยังผู้ซื้อ/ผู้ร้องขอ โดยผู้ขายสามารถกรอกราคาต่อจำนวนที่ร้องขอ ส่วนลด และภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) โดยระบบจะคำนวณราคาสินค้าสุทธิรวมให้ผู้ขายโดยอัตโนมัติ
ข้อแนะนำเพิ่มเติม : ผู้ขายควรตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดการเสนอราคาให้ถี่ถ้วนก่อนการเสนอราคาขายทุกครั้ง เพื่อผลประโยชน์ของผู้ขายเอง
ส่วนที่ 4 ข้อมูลของท่าน

รูปที่ 6 : ภาพแสดงข้อมุลของท่าน

ในส่วนที่ 4 จะใช้สำหรับกำหนดรายละเอียดข้อมูลการติดต่อกลับของผู้ขายเอง ดังนั้นข้อมูลในส่วนนี้จึงมีความสำคัญมาก ควรกรอกข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นความจริง เพื่อผลประโยชน์ของตัวผู้ขายเอง (ระบบจะเตรียมข้อมูลให้โดยอัตโนมัติ หากผู้ขาย Login เข้าสู่ระบบ)
ถ้าฉันมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานเมนูรายการขอราคาสินค้า และการเสนอราคาขายฉันควรทำอย่างไร ?
การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
หากมีข้อผิดข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในขั้นตอนของการเข้าสู่เมนูรายการขอราคาสินค้า หรือการเสนอราคาขาย คุณสามารถแก้ปัญหาเบื้องต้นด้วยตนเองได้ตามวิธีการด้านล่างนี้
ปัญหา: ไม่สามารถเข้าสู่หน้ารายการขอราคาสินค้าได้
 • แนวทางที่1 : เรียกหน้าจอใหม่ (Refresh) แล้วทำการบันทึกข้อมูลใหม่อีกครั้ง
 • แนวทางที่2 : เติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอรับข้อมูลและวิธีการแก้ไขเพิ่มเติม ได้ที่ support@B2BThai.com
ปัญหา: ไม่สามารถเสนอราคาขายได้
 • แนวทางที่1 : ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูล ว่าเป็นไปตามข้อกำหนดในแบบฟอร์มหรือไม่ (กรอกข้อมูลไม่ครบ, ความถูกต้อง) แล้วลองบันทึกใหม่
 • แนวทางที่2 : เรียกหน้าจอใหม่ (Refresh) แล้วทำการเพิ่มสินค้าใหม่อีกครั้ง
 • แนวทางที่3 : ติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อรับข้อมูลและวิธีการแก้ไขเพิ่มเติม ได้ที่ support@B2BThai.com