คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ B2BThai.com

คู่มือเริ่มต้นสำหรับแนะนำการใช้งานระบบทั้งผู้ซื้อ-ผู้ขายมือใหม่และมืออาชีพที่ไม่ควรพลาด เทคนิคและเคล็ดลับที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จ

Company Website - คู่มือการใช้งานเว็บไซต์บริษัท

Chapter1 : Manage Company / Website

Manage Company / Website
เว็บไซต์บริษัทจะช่วยให้ธุรกิจของคุณดำเนินไปด้วยความสะดวกสบาย เป็นสื่อกลางในการกระจายสินค้า ให้กับบริษัทคู่ค้าของคุณ สามารถให้บริการข้อมูลข่าวสารของคุณได้ อีกทั้งยังช่วยนำเสนอข้อมูลบริษัท ของคุณให้กับลูกค้าที่สนใจอีกด้วย เพียงคุณจัดการข้อมูลเว็บไซต์บริษัทของคุณให้มีความเป็นระเบียบ สวยงาม และให้ข้อมูลที่ครบถ้วน สมบูรณ์ เพียงเท่านี้เว็บไซต์บริษัทของคุณก็จะมีความสวยงาม โดดเด่น และน่าสนใจมากยิ่งขึ้นกว่าใคร
จัดการข้อมูลบริษัท
เมื่อคุณ Login เข้าสู่เว็บไซต์ www.B2BThai.com คุณสามารถจัดการข้อมูลบริษัทได้จากเมนู “จัดการข้อมูลบริษัท” ด้านบนขวาของหน้าจอ ดังรูปภาพตัวอย่างด้านล่าง

รูปที่ 1 : ภาพแสดงการเข้าหน้า "ข้อมูลทั่วไปบริษัท" เมื่อคลิกที่ Display Name

หรือถ้าคุณมองเห็นคำว่า “ข้อมูลทั่วไปบริษัท, จัดการข้อมูลบริษัท” หรือ “ข้อมูลบริษัท” จากส่วนต่างๆ ของหน้าจอ คุณสามารถกด Link ดังกล่าว เพื่อเข้าสู่ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์บริษัทได้
* รูปภาพตัวอย่างเมนู “ข้อมูลบริษัท” ในหน้าจอ My B2Bthai เพื่อเข้าสู่ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์บริษัท
คำอธิบายเมนูจัดการบริษัท (ด้านซ้าย)
ชื่อเมนู คำอธิบาย
ข้อมูลบริษัท จัดการประเภทการใช้งานของบริษัท (ผู้ซื้อ, ผู้ขาย) ใน B2Bthai.com ข้อมูลแนะนำบริษัท, รูปภาพแนะนำบริษัท, กลุ่มตลาด, ข้อมูลการติดต่อ, ข้อมูล ที่ตั้งบริษัท เป็นต้น
ข้อมูลประวัติบริษัท จัดการข้อมูลประวัติของบริษัท, ข้อมูลผู้ก่อตั้ง/เจ้าของบริษัท, ปีที่ตั้ง และจำนวนพนักงาน เป็นต้น
ข้อมูลการผลิตของบริษัท จัดการข้อมูลโรงงานการผลิต, ที่ตั้งการผลิต, ขนาดโรงงาน, จำนวนพนักงาน ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพและฝ่ายผลิต เป็นต้น
ข้อมูลจดทะเบียนบริษัท จัดการข้อมูลการจดทะเบียนพาณิชย์ของบริษัท, ที่อยู่ในการจดทะเบียน, รูปแบบ องค์กร และหมายเลขทะเบียนพาณิชย์ เป็นต้น
ข้อมูลการติดต่อของบริษัท จัดการข้อมูลผู้ติดต่อของบริษัท (ฝ่ายขาย, ประชาสัมพันธ์) ที่อยู่ของผู้ติดต่อ, แผนที่ตั้งบริษัท (Upload รูปภาพ, Google Map) เป็นต้น
ข้อมูลใบรับรองคุณภาพบริษัท จัดการข้อมูลใบรับรองคุณภาพและเกียรติบัตรต่างๆ เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ ให้กับบริษัทของคุณ
ข้อมูลช่องทางการชำระค่าบริการ จัดการข้อมูลช่องทางการชำระค่าบริการ (สำหรับการโอนผ่านธนาคาร) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่บริษัทคู่ค้าทางธุรกิจของคุณ
ข้อมูลช่องทางการขนส่ง จัดการข้อมูลการขนส่งสินค้า โดยระบุ วิธีการขนส่ง, ระยะเวลาการขนส่ง เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่บริษัทคู่ค้าทางธุรกิจของคุณ
ข่าวสารบริษัท สำหรับอัพเดตข้อมูลข่าวสารบริษัทของคุณ บทความ องค์ความรู้ต่างๆ ให้แก่ บริษัทคู่ค้าทางธุรกิจคู่ค้าของคุณ
รูปแบบเว็บไซต์บริษัท จัดการรูปแบบเว็บไซต์บริษัท (Company Website) ของคุณ ให้มีความ น่าสนใจ และสอดคล้องตามธุรกิจของคุณ
เทคนิคการใช้งานระบบ
ในระบบจัดการข้อมูลบริษัทได้เพิ่มฟังก์ชั่นเข้ามา เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน ดังนี้
1.
สามารถใช้งานปุ่ม Show/Hide เพื่อทำการ แสดง/ซ่อน ฟอร์มข้อมูลได้

รูปที่ 2 : ภาพแสดงปุ่ม "Show/Hide"

2.
ถ้าข้อมูลติดต่อของบริษัท เหมือนกับข้อมูลที่คุณใช้สมัครสมาชิก คุณสามารถตึ้กเครื่องหมายเลือก
“ใช้ข้อมูลสมาชิก” ได้เลย (ระบบจะดึงข้อมูลสมาชิกมาเตรียมให้คุณโดยอัตโนมัติ)

รูปที่ 3 : ภาพแสดงการเรียก "ใช้ข้อมูลสมาชิก"

3.
สามารถซ่อนแถวเมนูด้านซ้ายมือได้ โดยกดปุ่ม เพื่อซ่อนแถวเมนู และกดปุ่ม เพื่อ แสดงกลับคืน ในกรณีที่เมนูมีจำนวนมาก ดังรูปภาพตัวอย่างรูปภาพด้านล่างนี้

รูปที่ 4 : ภาพแสดงแถบเมนูที่ถูกซ่อนเมื่อกดปุ่ม Hide

4.
สามารถซ่อนแถบเมนูจัดการต่างๆ ด้านซ้ายมือได้ โดยกดปุ่ม เพื่อซ่อนแถบเมนูด้านข้าง ดังรูปภาพ

รูปที่ 5 : ภาพแสดงการซ่อนแถบเมนูต่างๆด้านซ้ายมือ

* ประโยชน์เพื่อช่วยให้คุณอ่านเนื้อหา หรือจัดการข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น
5.
เมื่อคุณแก้ไขข้อมูลเสร็จสมบูรณ์ คุณจำเป็นต้องกด เพื่อยืนยันการปรับปรุงข้อมูล บริษัททั้งหมดของคุณทุกครั้ง
ฉันจะจัดการกับข้อมูลของบริษัทของฉันอย่างไร ?
ข้อมูลบริษัท (สำคัญ)
คุณสามารถกด เพื่อปรับปรุงข้อมูลบริษัทของคุณได้
ข้อสำคัญ: ข้อมูลส่วนนี้ถือว่ามีความสำคัญในระบบ B2BThai.com เป็นอย่างมาก เพราะข้อมูลบริษัทที่คุณได้ ระบุไว้จะถูกนำไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของเว็บไซต์ www.B2BThai.com เช่น
 1. ใช้แสดงในเว็บไซต์บริษัท (Company Website) ของคุณ ได้แก่ Home, About Us, Profile เป็นต้น
 2. ใช้เป็นข้อมูลในการติดต่อสื่อสารระหว่างคู่ค้าธุรกิจของคุณ
 3. ใช้เป็นข้อมูลในการประกอบการนำเสนอสินค้า ประกาศซื้อ เพื่ออำนวยความสะดวกกับคู่ค้าธุรกิจของคุณ
ข้อมูลบัญชีผู้ใช้ในระบบ
ข้อมูลบัญชีผู้ใช้ในระบบจะประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ
1.
ประเภทการใช้งานของสมาชิกที่มีในเว็บไซต์ www.B2BThai.com มีด้วยกัน 3 ประเภท ดังนี้

รูปที่ 6 : ภาพแสดงประเภทการใช้งานของสมาชิก

คำอธิบายประเภทการใช้งาน :
ประเภทการใช้งาน รายละเอียดการใช้งาน
ผู้ซื้อ เป็นผู้ค้นหาสินค้า, จัดซื้อสินค้า และประกาศความต้องการซื้อสินค้า แต่ผู้ซื้อจะไม่สามารถประกาศขายสินค้าของตนเองใน B2BThai.com ได้
ผู้ขาย เป็นผู้ขายสินค้า, สร้างสินค้า และประกาศขายสินค้า แต่ผู้ขายจะไม่สามารถประกาศซื้อสินค้าใน B2BThai.com ได้
หมายเหตุ: ประเภทการใช้งานของคุณ มีผลต่อสิทธิการเข้าถึงการใช้งานระบบต่างๆ เช่น ผู้ขายไม่สามารถ ประกาศซื้อสินค้าได้ (คุณสามารถเลือกปรับเปลี่ยนตามการใช้งานที่เหมาะสมในภายหลังได้)
2.
ชื่อที่ใช้แสดงในระบบ (Display Name) จะถูกแสดงในส่วนของเมนูลัดด้านบนขวาของหน้าจอ ดังรูปตัวอย่าง

รูปที่ 7 : ภาพแสดง Display Name

สามารถคลิกที่ชื่อ เพื่อเข้าถึงเมนูจัดการข้อมูลต่างๆ ของคุณได้จากส่วนนี้
แนะนำบริษัท

รูปที่ 8 : ภาพแสดงหน้าสำหรับการเพิ่มข้อมูลแนะนำบริษัท

ข้อมูลเพิ่มเติม: รูปภาพบริษัท และคำแนะนำบริษัทจะถูกนำไปแสดงในหน้า Home, About Us, Profile, Contact us ของเว็บไซต์ (Company Website) ของคุณ ดังนั้นควรกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง และครบถ้วน เพื่อการแสดงผลที่สวยงามของเว็บไซต์บริษัทของคุณ
กลุ่มตลาด

รูปที่ 9 : ภาพแสดงหน้าสำหรับการเพิ่มข้อมูลกลุ่มตลาด

ข้อมูลเพิ่มเติม: กลุ่มตลาด หมายถึง กลุ่มของผู้บริโภคสินค้า หรือลูกค้าของคุณ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม, โรงงานผลิตสินค้าทางการเกษตร เป็นต้น
ข้อมูลทั่วไปบริษัท (สำคัญ)
ข้อสำคัญ: ในส่วน “ข้อมูลทั่วไปของบริษัท” ถือว่ามีความสำคัญมากที่สุด คุณจำเป็นต้องกรอกข้อมูลให้ ถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ตามแบบฟอร์มที่ระบบกำหนดให้ เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของคุณ

รูปที่ 10 : ภาพแสดงหน้าสำหรับการเพิ่มข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ฉันจะเพิ่มข้อมูลประวัติบริษัทได้หรือไม่ และมันมีสำคัญอย่างไร ?
ข้อมูลประวัติบริษัท
ข้อมูลเพิ่มเติม: ข้อมูลประวัติบริษัทของคุณจะถูกนำไปแสดงในหน้า About Us ของเว็บไซต์บริษัท (Company Website) ของคุณ
ประวัติบริษัท
เขียนอธิบายประวัติความเป็นมาของบริษัทของคุณ เพื่อสร้างความน่าสนใจให้กับบริษัทคู่ค้า ให้สามารถศึกษาข้อมูลบริษัทของคุณได้จากฟอร์มข้างล่างนี้

รูปที่ 11 : ภาพแสดงหน้าสำหรับการเพิ่มข้อมูลประวัติบริษัท

ผู้ก่อตั้งบริษัทและเจ้าของบริษัท

รูปที่ 12 : ภาพแสดงหน้าสำหรับการเพิ่มข้อมูลผู้ก่อตั้งบริษัท

ข้อมูลการผลิตของบริษัท
หมายเหตุ: กรณีบริษัทของคุณไม่ได้ทำการผลิตสินค้าเอง คุณสามารถข้ามส่วนนี้ไปได้เลย โดยไม่ต้องมีการบันทึกข้อมูล

รูปที่ 13 : ภาพแสดงหน้าสำหรับการเพิ่มข้อมูลการผลิตของบริษัท

ข้อมูลเพิ่มเติม: ข้อมูลโรงงานเป็นอีก 1 ปัจจัยที่จะอธิบายว่า บริษัทของคุณมีประสิทธิภาพหรือความสามารถในการผลิตสินค้ามากน้อยขนาดไหน ดังนั้นธุรกิจผู้ผลิตจึงควรกรอกข้อมูลเหล่านี้เพื่อสิทธิประโยชน์ในการนำเสนอข้อมูลกับบริษัทคู่ค้าของคุณ
ข้อมูลจดทะเบียนบริษัท (สำคัญ)
ข้อสำคัญ:
1. สมาชิกของเว็บไซต์ www.B2BThai.com ที่เป็นบริษัททุกรายการ จะถูกตรวจสอบข้อมูลการจดทะเบียน บริษัท (โดยละเอียด) เพื่อระบุตัวตน และรับประกันข้อมูลว่าบริษัทของคุณมีอยู่จริง
2. ถ้าทาง B2BThai.com ตรวจสอบพบว่าข้อมูลที่คุณกรอกเป็น ข้อมูลเท็จหรือไม่มีอยู่จริง ทาง B2BThai.com จะดำเนินการ “Black List” ข้อมูลของท่านออกจากระบบ (ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบได้)
3. ถ้าทาง B2BThai.com ตรวจสอบพบว่าข้อมูลที่คุณกรอกเป็น ข้อมูลที่ผิดพลาด ทาง B2BThai.com จะดำเนินการ “Block Info” เพื่อระงับการใช้งานชั่วคราวจนกว่าคุณจะปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง แล้วแจ้งไปยัง Admin อีกครั้ง
** รูปภาพตัวอย่างการกรอกข้อมูลการจดทะเบียนบริษัท
Tips: ข้อมูลโรงงานเป็นอีก 1 ปัจจัยที่จะอธิบายว่า บริษัทของคุณมีประสิทธิภาพหรือความสามารถในการผลิตสินค้ามากน้อย ขนาดไหน ดังนั้นธุรกิจผู้ผลิตจึงควรกรอกข้อมูลเหล่านี้เพื่อสิทธิประโยชน์ในการนำเสนอข้อมูลกับคู่ค้าของคุณ

รูปที่ 14 : ภาพแสดงหน้าสำหรับการเพิ่มข้อมูลการจดทะเบียนบริษัท

ฉันจะเพิ่มข้อมูลการติดต่อกับบริษัทได้หรือไม่ ?
ข้อมูลติดต่อบริษัท (สำคัญ)
ข้อสำคัญ :
1. ข้อมูลติดต่อบริษัทถือว่ามีความสำคัญมากใน B2BThai.com เพราะข้อมูลการติดต่อบริษัทที่คุณได้ระบุไว้จะถูกนำไปใช้เป็นข้อมูลในการติดต่อสื่อสารระหว่างบริษัทคู่ค้าธุรกิจของคุณ
2. ข้อมูลส่วนนี้จะถูกนำไปแสดงในหน้า Contact Us ของเว็บไซต์บริษัท (Company Website) ของคุณ

รูปที่ 15 : ภาพแสดงหน้าสำหรับการเพิ่มข้อมูลการติดต่อบริษัท

ข้อมูลเพิ่มเติม : ข้อมูลผู้ติดต่อควรเป็นข้อมูลที่สามารถติดต่อได้จริง เนื่องจากบางครั้งการติดต่อภายในเว็บไซต์ B2BThai.com อาจจะมีความไม่สะดวก ดังนั้นข้อมูลผู้ติดต่อควรเป็นบุคคลในแผนก หรือบุคคลที่สามารถติดต่อเพื่อทำธุรกิจการค้าได้
แผนที่บริษัท
คุณสามารถกดปุ่ม เพื่อ Upload รูปภาพแผนที่บริษัทของคุณเองได้

รูปที่ 16 : ภาพแสดงหน้าสำหรับการเพิ่มข้อมูลแผนที่บริษัทแบบรูปภาพ

ข้อมูลเพิ่มเติม : กรุณาตรวจสอบลักษณะของรูปภาพแผนที่บริษัทของคุณ ว่ามีเส้นทางที่ชัดเจน ถูกต้อง และ สามารถเข้าใจได้ง่ายหรือไม่ เพื่อผลประโยชน์ของคุณ
หรืออีกทางเลือกสำหรับการสร้างแผนที่บริษัทของคุณผ่าน Google Map เพียงคุณเลื่อน หมุด
ไปยังตำแหน่งที่ตั้งบริษัทของคุณใน Google Map

รูปที่ 17 : ภาพแสดงหน้าสำหรับการเพิ่มข้อมูลแผนที่บริษัทแบบ Google Map

ข้อมูลเพิ่มเติม : สำหรับตำแหน่ง Zoom ที่เหมาะสมที่สุด จะอยู่ในระหว่างเลข12-15
ใบรับรองคุณภาพบริษัทคืออะไร และฉันจะทำได้อย่างไร ?
ข้อมูลใบรับรองคุณภาพบริษัท
คุณสามารถเพิ่มข้อมูลใบรับรองคุณภาพ หรือรางวัลต่างๆ ที่บริษัทคุณมีได้ โดยข้อมูลในส่วนนี้จะถูก นำไปแสดงในหน้า Certify ของเว็บไซต์บริษัท (Company Website) ของคุณ เพื่อเป็นส่วนช่วย นำเสนอผลงานหรือรางวัลที่บริษัทคุณได้รับ และยังเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับบริษัทของคุณเอง
สร้างใบรับรองคุณภาพ
1.
กดปุ่ม บนมุมซ้ายของหน้าจอเพื่อสร้างใบรับรองคุณภาพบริษัท
2.
กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มเพื่อสร้างใบรับรองคุณภาพบริษัท

รูปที่ 18 : ภาพแสดงหน้าสำหรับการเพิ่มข้อมูลใบรับรองคุณภาพ

หมายเหตุ : คุณสามารถเพิ่มข้อมูลใบรับรองคุณภาพบริษัทของคุณได้ไม่จำกัดจำนวน
แก้ไขใบรับรองคุณภาพ
1.
กดปุ่ม ของรายการที่ต้องการแก้ไข

รูปที่ 19 : ภาพแสดงแถบสำหรับกดปุ่มแก้ไขข้อมูลใบรับรองคุณภาพ

2.
แก้ไขข้อมูลที่แสดงในแบบฟอร์ม

รูปที่ 20 : ภาพแสดงหน้าสำหรับการเแก้ไขข้อมูลใบรับรองคุณภาพ

ลบใบรับรองคุณภาพ
1.
กดปุ่ม ของรายการที่ต้องลบห

รูปที่ 21 : ภาพแสดงแถบสำหรับกดปุ่มลบข้อมูลใบรับรองคุณภาพ

2.
กดตกลง "OK" เพื่อยืนยันการลบข้อมูลรายการนั้นๆ

รูปที่ 22 : ภาพแสดงการแจ้งเตือนเพื่อยืนยันในการลบข้อมูลใบรับรองคุณภาพ

การลบข้อมูลจะเสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อระบบได้แจ้งข้อความ “การลบข้อมูลสำเร็จ” เพียงเท่านั้น

รูปที่ 23 : ภาพแสดการลบข้อมูลใบรับรองคุณภาพที่เสร็จสมบูรณ์

เมื่อมีผู้ซื้อสนใจที่จะติดต่อซื้อสินค้าจากฉัน ฉันจะมีช่องทางใดเพื่อให้ผู้ซื้อรับรู้ถึงวิธีการชำระราคาของฉัน ?
ข้อมูลช่องทางการชำระค่าบริการ
ข้อสำคัญ :
1. ข้อมูลช่องทางการชำระค่าบริการถือว่ามีความสำคัญมากในเว็บไซต์บริษัทของคุณ เพราะข้อมูลช่อง ทางการชำระเงินที่คุณได้ระบุไว้ จะถูกนำไปใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาต่างๆ ของบริษัทคู่ค้าธุรกิจของ คุณ คุณจำเป็นต้องกรอกข้อมูลที่มีความถูกต้องเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของคุณ
2. ข้อมูลส่วนนี้จะถูกนำไปแสดงในหน้า Contact Us ของเว็บไซต์บริษัท (Company Website) ของคุณ
สร้างช่องทางการชำระค่าบริการ
1.
กดปุ่ม บนมุมซ้ายของหน้าจอเพื่อสร้างช่องทางการชำระเงิน
2.
กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มเพื่อสร้างช่องทางการชำระเงิน

รูปที่ 24 : ภาพแสดงหน้าสำหรับการเพิ่มข้อมูลช่องทางการชำระเงิน

แก้ไขช่องทางการชำระค่าบริการ
1.
กดปุ่ม ของรายการที่ต้องการแก้ไข

รูปที่ 25 : ภาพแสดงแถบปุ่มกดสำหรับแก้ไขช่องทางการชำระเงิน

2.
แก้ไขข้อมูลที่แสดงในแบบฟอร์ม

รูปที่ 26 : ภาพแสดงหน้าสำหรับการแก้ไขข้อมูลช่องทางการชำระเงิน

ลบช่องทางการชำระค่าบริการ
1.
กดปุ่ม ของรายการที่ต้องการลบ

รูปที่ 27 : ภาพแสดงแถบปุ่มกดสำหรับลบข้อมูลช่องทางการชำระเงิน

2.
กดตกลง "OK" เพื่อยืนยันการลบข้อมูลรายการนั้นๆ

รูปที่ 28 : ภาพแสดงการแจ้งเตือนเพื่อยืนยันในการลบข้อมูลช่องทางการชำระเงิน

การลบข้อมูลจะเสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อระบบได้แจ้งข้อความ “การลบข้อมูลสำเร็จ” เพียงเท่านั้น

รูปที่ 29 : ภาพแสดการลบข้อมูลช่องทางการชำระเงินที่เสร็จสมบูรณ์

เมื่อมีผู้ซื้อสนใจที่จะติดต่อซื้อสินค้าจากฉัน ฉันจะมีช่องทางใดเพื่อให้ผู้ซื้อรับรู้ถึงช่องทางการขนส่งของฉัน ?
ข้อมูลช่องทางการขนส่ง
ข้อสำคัญ :
1. ข้อมูลช่องทางการขนส่งถือว่ามีความสำคัญมากในเว็บไซต์บริษัทของคุณ เพราะข้อมูลช่องทางการขนส่งที่ คุณได้ระบุไว้ จะถูกนำไปใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาต่างๆ ของบริษัทคู่ค้าธุรกิจของคุณ คุณจำเป็นต้อง กรอกข้อมูลที่มีความถูกต้องเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของคุณ
2. ข้อมูลส่วนนี้จะถูกนำไปแสดงในหน้า Contact Us ของเว็บไซต์บริษัท (Company Website) ของคุณ
สร้างช่องทางการขนส่ง
1.
กดปุ่ม บนมุมซ้ายของหน้าจอเพื่อสร้างช่องทางการขนส่ง
2.
กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มเพื่อสร้างช่องทางการขนส่ง

รูปที่ 30 : ภาพแสดงหน้าสำหรับการเพิ่มข้อมูลช่องทางการขนส่ง

แก้ไขช่องทางการขนส่ง
1.
กดปุ่ม ของรายการที่ต้องการแก้ไข

รูปที่ 31 : ภาพแสดงแถบปุ่มกดสำหรับแก้ไขช่องทางการขนส่ง

2.
แก้ไขข้อมูลที่แสดงในแบบฟอร์ม

รูปที่ 32 : ภาพแสดงหน้าสำหรับการแก้ไขข้อมูลช่องทางการขนส่ง

ลบช่องทางการขนส่ง
1.
กดปุ่ม ของรายการที่ต้องการลบ

รูปที่ 33 : ภาพแสดงแถบปุ่มกดสำหรับลบข้อมูลช่องทางการขนส่ง

2.
กดตกลง “OK” เพื่อยืนยันการลบข้อมูลรายการนั้นๆ

รูปที่ 34 : ภาพแสดงการแจ้งเตือนเพื่อยืนยันในการลบข้อมูลช่องทางการขนส่ง

การลบข้อมูลจะเสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อระบบได้แจ้งข้อความ “การลบข้อมูลสำเร็จ” เพียงเท่านั้น

รูปที่ 35 : ภาพแสดการลบข้อมูลช่องทางขนส่งที่เสร็จสมบูรณ์

ถ้าฉันมีข่าวสารบริษัทที่จะประชาสัมพันธ์ให้ผู้ซื้อทราบ ฉันควรทำอย่างไร ?
ข้อมูลข่าวสารบริษัทจะถูกนำไปแสดงในหน้า Article ของเว็บไซต์บริษัท (Company Website) ของคุณ คุณ ซึ่งคุณสามารถแจ้งข่าวสาร หรือบทความต่างๆ ให้กับบริษัทคู่ค้าผ่านเว็บไซต์บริษัทของคุณได้ โดยวิธีการง่ายๆ ตามข้อมูลด้านล่างนี้
สร้างข่าวสารบริษัท
1.
กดปุ่ม บนมุมซ้ายของหน้าจอเพื่อสร้างข่าวสารบริษัท
2.
กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มเพื่อสร้างข่าวสารบริษัท

รูปที่ 36 : ภาพแสดงหน้าสำหรับการเพิ่มข้อมูลข่าวสารบริษัท

แก้ไขข่าวสารบริษัท
1.
กดปุ่ม ของรายการที่ต้องการแก้ไข

รูปที่ 37 : ภาพแสดงแถบปุ่มกดสำหรับแก้ไขข่าวสารบริษัท

2.
แก้ไขข้อมูลที่แสดงในแบบฟอร์ม

รูปที่ 38 : ภาพแสดงหน้าสำหรับการแก้ไขข้อมูลข่าวสารบริษัท

ลบข่าวสารบริษัท
1.
กดปุ่ม ของรายการที่ต้องการลบ

รูปที่ 39 : ภาพแสดงแถบปุ่มกดสำหรับลบข้อมูลข่าวสารบริษัท

2.
กดตกลง “OK” เพื่อยืนยันการลบข้อมูลรายการนั้นๆ

รูปที่ 40 : ภาพแสดงการแจ้งเตือนเพื่อยืนยันในการลบข้อมูลข่าวสารบริษัท

การลบข้อมูลจะเสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อระบบได้แจ้งข้อความ “การลบข้อมูลสำเร็จ” เพียงเท่านั้น

รูปที่ 41 : ภาพแสดการลบข้อมูลข่าวสารบริษัทที่เสร็จสมบูรณ์

ฉันสามารถที่จะจัดการกับรูปแบบเว็บไซต์บริษัทของฉันได้หรือไม่ ?
รูปแบบเว็บไซต์บริษัท
เมื่อคุณสมัครสมาชิกเป็น “ผู้ขาย” กับเว็บไซต์ www.B2BThai.com คุณจะได้รับเว็บไซต์บริษัทของคุณฟรี ทันที นอกจากนั้นคุณยังสามารถปรับแต่งเว็บไซต์บริษัทของคุณได้จากระบบจัดการ “รูปแบบเว็บไซต์บริษัท” ของเรา ซึ่งเรามีรูปแบบเว็บไซต์หลากหลายรูปแบบให้ท่านเลือกใช้งาน
รูปแบบเว็บไซต์
รูปแบบเว็บไซต์จะช่วยให้เว็บไซต์บริษัทของคุณมีรูปแบบที่ไม่เหมือนใคร เรียบหรู และมีรูปแบบที่ ทันสมัย ช่วยให้คุณสามารถสื่อประเภทธุรกิจการค้าของคุณให้กับบริษัทคู่ค้าได้อย่างชัดเจน
เรามีรูปแบบ (Template) ให้คุณเลือกมากมายกว่า 35 รูปแบบ ซึ่งคุณสามารถเลือกรูปแบบเว็บไซต์ บริษัทของคุณ ให้ตรงกับประเภทธุรกิจของคุณได้อย่างแน่นอน

รูปที่ 42 : ภาพตัวอย่างรูปแบบเว็บไซต์ที่มีให้เบื้องต้น

ขั้นตอนการเลือกรูปแบบเว็บไซต์
คุณสามารถเลือกรูปแบบเว็บไซต์ของคุณได้ โดยทำการคลิกที่รูปภาพของรูปแบบเว็บไซต์ที่คุณชอบ ให้ มีเครื่องหมาย ดังตัวอย่างรูปภาพด้านล่าง

รูปที่ 43 : ภาพตัวอย่างรูปแบบเว็บไซต์ที่ถูกเลือก

หมายเหตุ : เครื่องหมาย หมายถึง รายการที่คุณเลือกไว้แล้วในขณะนี้
เมื่อคุณเลือกรูปแบบเว็บไซต์ที่คุณชอบได้แล้ว คุณจำเป็นต้องกดปุ่ม เพื่อยืนยันการตั้งค่า
รูปแบบเว็บไซต์ใหม่ให้กับเว็บไซต์บริษัทของคุณ
หรือคุณสามารถกดปุ่ม เพื่อดูตัวอย่างของรูปแบบเว็บไซต์ที่ท่านเลือกก่อนได้
ข้อแนะนำเพิ่มเติม : เว็บไซต์บริษัท (Company Website) ของคุณจะมีความสวยงามมากขึ้น ถ้าคุณกรอก ข้อมูลบริษัทได้ถูกต้อง และครบถ้วนตามแบบฟอร์มที่ระบบกำหนดไว้ให้
เว็บไซต์บริษัท (Company Website)
เมื่อคุณ Login เข้าสู่เว็บไซต์ www.B2BThai.com คุณสามารถเปิดดูเว็บไซต์บริษัท (Company
Website) ของคุณได้จากชื่อบริษัทของคุณด้านบนซ้ายของหน้าจอ ดังรูปภาพตัวอย่างด้านล่าง

รูปที่ 44 : ภาพปุ่มสำหรับการเข้าสู่เว็บไซต์บริษัทเมื่อทำการ Login เข้าสู่เว็บไซต์ B2BThai

หรือถ้าคุณมองเห็นชื่อบริษัทของคุณจากส่วนต่างๆ ของหน้าจอ คุณสามารถกด Link ดังกล่าว เพื่อเข้าสู่หน้าหลักเว็บไซต์บริษัทของคุณได้

รูปที่ 45 : ภาพตัวอย่างหน้าหลัก (Home) เว็บไซต์บริษัทของผู้ขาย

รูปแบบเว็บไซต์ตามแนวธุรกิจ
Note : B2Bthai.com ได้เตรียมรูปแบบเว็บไซต์ให้กับคุณอย่างมาย เพียงคุณ Upgrade เป็น Gold Member กับเรา คุณก็จะได้รับสิทธิประโยชน์การใช้งานส่วนพิเศษต่างๆ อย่างมากมาย เช่น รูปแบบเว็บไซต์จำนวน สูงสุด การประกาศสินค้าอย่างไม่จำกัด ขั้นตอนที่ง่ายกระชับกว่าเดิม เป็นต้น

รูปที่ 46 : ภาพตัวอย่างรูปแบบเว็บไซต์บริษัทเฉพาะสมาชิกที่เป็น Gold Member

หากฉันมีปัญหาเกี่ยวกับการจัดการ Company Website ฉันควรทำอย่างไร ?
วิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้น
ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในระบบเว็บไซต์บริษัท อาจเป็นปัญหาที่เกิดจากการทำงานของระบบที่มากเกินไป หน้าเว็บเพจที่ยังโหลดไม่เสร็จสิ้นเนื่องจากอินเตอร์เน็ทช้าเกินไป หรือ Script บางตัวทำงานผิดพลาด ขอให้ท่านแก้ปัญหาเบื้องต้นด้วยด้วยวิธีการด้านล่างนี้
 • แนวทางที่1 : เรียกหน้าจอใหม่ (Refresh) แล้วทำการลองใหม่อีกครั้ง
 • แนวทางที่2 : ติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อรับข้อมูลและวิธีการแก้ไขเพิ่มเติม ได้ที่ 02-402-8068,
  081-359-7680 หรือ support@B2BThai.com
ถ้ายังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ กรุณาลองตรวจสอบปัญหาเพิ่มเติมได้จากด้านล่างนี้
ปัญหา: ไม่สามารถ Upload รูปภาพได้
 • แนวทางที่1 : ตรวจสอบความถูกต้องของรูปภาพว่าเป็นไปตามข้อกำหนดในแบบฟอร์มหรือไม่ (สกุลไฟล์ที่ไม่ใช่ jpg, jpeg, png, ขนาดไฟล์ที่ใหญ่เกินไป) เมื่อถูกต้องแล้วให้ลองบันทึกใหม่
ปัญหา: กดแก้ไขแล้วหน้าจอไม่ตอบสนอง
 • แนวทางที่1 : เรียกหน้าจอใหม่ (Refresh) แล้วทำการลองใหม่อีกครั้ง
 • แนวทางที่2 : เปลี่ยนเว็บ Browser ที่ใช้ในการลงทะเบียนเป็นตัวอื่น เช่น Firefox, Google Chrome, Safari, Internet Explorer เป็นต้น
ปัญหา: ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้
 • แนวทางที่1 : ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูล ว่าเป็นไปตามข้อกำหนดใน แบบฟอร์มหรือไม่ (ข้อมูลซ้ำ, กรอกข้อมูลไม่ครบ, ความถูกต้อง) แล้วลองบันทึกใหม่
 • แนวทางที่2 : เรียกหน้าจอใหม่ (Refresh) แล้วทำการเพิ่มสินค้าใหม่อีกครั้ง

Chapter2 : เว็บไซต์บริษัท

Company Website
เมื่อคุณสมัครสมาชิกเป็น “ผู้ขาย” กับเว็บไซต์ www.B2BThai.com คุณจะได้รับเว็บไซต์บริษัทของคุณฟรี
ทันที นอกจากนั้นคุณยังสามารถปรับแต่งเว็บไซต์บริษัทของคุณได้จากระบบจัดการ “รูปแบบเว็บไซต์บริษัท” ของเรา ซึ่งเรามีรูปแบบเว็บไซต์หลากหลายรูปแบบให้ท่านเลือกใช้งาน
รูปแบบเว็บไซต์
รูปแบบเว็บไซต์จะช่วยให้เว็บไซต์บริษัทของคุณมีรูปแบบที่ไม่เหมือนใคร เรียบหรู และมีรูปแบบที่ ทันสมัย ช่วยให้คุณสามารถสื่อประเภทธุรกิจการค้าของคุณให้กับบริษัทคู่ค้าได้อย่างชัดเจน
เรามีรูปแบบ (Template) ให้คุณเลือกมากมายกว่า 35 รูปแบบ ซึ่งคุณสามารถเลือกรูปแบบเว็บไซต์ บริษัทของคุณ ให้ตรงกับประเภทธุรกิจของคุณได้อย่างแน่นอน

รูปที่ 1 : ภาพตัวอย่างรูปแบบเว็บไซต์ที่มีให้เบื้องต้น

การเลือกรูปแบบเว็บไซต์ สามารถทำได้อย่างไร ?
ขั้นตอนการเลือกรูปแบบเว็บไซต์
คุณสามารถเลือกรูปแบบเว็บไซต์ของคุณได้ โดยทำการคลิกที่รูปภาพของรูปแบบเว็บไซต์ที่คุณชอบ ให้มีเครื่องหมาย ดังตัวอย่างรูปภาพด้านล่าง

รูปที่ 2 : ภาพรูปแบบเว็บไซต์ที่ถูกเลือก

หมายเหตุ : เครื่องหมาย หมายถึง รายการที่คุณเลือกไว้แล้วในขณะนี้
เมื่อคุณเลือกรูปแบบเว็บไซต์ที่คุณชอบได้แล้ว คุณจำเป็นต้องกดปุ่ม เพื่อยืนยันการตั้งค่า
รูปแบบเว็บไซต์ใหม่ให้กับเว็บไซต์บริษัทของคุณ
หรือคุณสามารถกดปุ่ม เพื่อดูตัวอย่างของรูปแบบเว็บไซต์ที่ท่านเลือกก่อนได้
ข้อแนะนำเพิ่มเติม : เว็บไซต์บริษัท (Company Website) ของคุณจะมีความสวยงามมากขึ้น ถ้าคุณกรอก ข้อมูลบริษัทได้ถูกต้อง และครบถ้วนตามแบบฟอร์มที่ระบบกำหนดไว้ให้
เว็บไซต์บริษัทคืออะไร และมีวิธีการใช้งานอย่างไร ?
เมื่อคุณ Login เข้าสู่เว็บไซต์ www.B2BThai.com คุณสามารถเปิดดูเว็บไซต์บริษัท (Company Website) ของคุณได้จากชื่อบริษัทของคุณด้านบนซ้ายของหน้าจอ ดังรูปภาพตัวอย่างด้านล่าง

รูปที่ 3 : ภาพปุ่มสำหรับการเข้าสู่เว็บไซต์บริษัทเมื่อทำการ Login เข้าสู่เว็บไซต์ B2BThai

หรือถ้าคุณมองเห็นชื่อบริษัทของคุณจากส่วนต่างๆ ของหน้าจอ คุณสามารถกด Link ดังกล่าว เพื่อเข้าสู่หน้าหลักเว็บไซต์บริษัทของคุณได้

รูปที่ 4 : ภาพตัวอย่างหน้าหลัก (Home) เว็บไซต์บริษัทของผู้ขาย

รูปแบบเว็บไซต์ตามแนวธุรกิจ
Note : B2Bthai.comได้เตรียมรูปแบบเว็บไซต์ให้กับคุณอย่างมากมาย เพียงคุณ Upgrade เป็น Gold Member กับเรา คุณก็จะได้รับสิทธิประโยชน์การใช้งานส่วนพิเศษต่างๆ อย่างมากมาย เช่น รูปแบบเว็บไซต์จำนวน สูงสุด การประกาศสินค้าอย่างไม่จำกัด ขั้นตอนที่ง่ายกระชับกว่าเดิม เป็นต้น

รูปที่ 5 : ภาพตัวอย่างรูปแบบเว็บไซต์บริษัทเฉพาะสมาชิกที่เป็น Gold Member

หากฉันมีปัญหาเกี่ยวกับเว็บไซต์บริษัท ฉันควรทำอย่างไร ?
หากมีข้อผิดข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในระบบเว็บไซต์บริษัท (Company Website) คุณสามารถแก้ปัญหา เบื้องต้นด้วยตนเองได้ตามวิธีการด้านล่างนี้
ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในระบบเว็บไซต์บริษัท (Company Website) อาจเป็นปัญหาที่เกิดจากการทำงาน ของระบบที่มากเกินไป หน้าเว็บเพจที่ยังโหลดไม่เสร็จสิ้นเนื่องจากอินเตอร์เน็ทช้าเกินไป หรือ Script บางตัวทำงานผิดพลาด ทำให้เกิดความล่าช้าของระบบ ขอให้ท่านแก้ปัญหาเบื้องต้นด้วยด้วยวิธีการ ด้านล่างนี้
 • แนวทางที่1 : เรียกหน้าจอใหม่ (Refresh) แล้วทำการลองใหม่อีกครั้ง
 • แนวทางที่2 : รอสักประมาณ 5 นาที แล้วลองเข้าสู่ระบบเว็บไซต์บริษัท (Company Website)ใหม่อีกครั้ง
 • แนวทางที่3 : ติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อรับข้อมูลและวิธีการแก้ไขเพิ่มเติม ได้ที่ 02-402-8068,
  081-359-7680 หรือ support@B2BThai.com

Chapter3 : การจัดการสินค้าแนะนำ

ถ้าฉันมีสินค้าออกใหม่ หรือมีสินค้าที่ต้องการจะให้ลูกค้าเห็นเป็นพิเศษ ฉันควรทำอย่างไรให้สินค้าเหล่านี้เป็นที่สนใจ และพบเห็นได้ง่าย ?
คุณสามารถทำให้สินค้าของคุณพบเห็นได้ง่าย เพียงแค่เข้าสู่ระบบ B2BThai.com ลากและวางสินค้าของคุณลงในระบบ “จัดการสินค้าแนะนำ” โดยมีวิธีการดังต่อไปนี้
การจัดการสินค้าแนะนำ
คุณสามารถกำหนดสินค้าของคุณให้เป็นสินค้าแนะนำได้จากเมนู “จัดการสินค้าแนะนำ” ที่มีอยู่ในระบบจัดการสินค้า โดยสินค้าแนะนำจะถูกแสดงในหน้าหลักของเว็บไซต์บริษัท (Company Website) ของคุณสูงสุด 20 รายการ ซึ่งคุณสามารถเรียงลำดับการแสดงสินค้าแนะนำได้
การแนะนำสินค้าจะช่วยให้สินค้าของคุณเป็นที่รู้จัก และพบเห็นได้โดยง่าย ซึ่งมันจะส่งผลให้สินค้าของคุณถูกค้นพบเป็นอันดับต้น ๆ เมื่อมีการค้นหาสินค้าจากผู้ซื้อ โดยสินค้าแนะนำของคุณจะได้รับเครื่องหมาย ประกอบในหน้าจอแสดงรายการสินค้า ดังรูปภาพตัวอย่างด้านล่าง
หมายเหตุ : ผู้ขายที่เป็น Gold Member เท่านั้นที่จะสามารถแนะนำสินค้าได้ และ เมื่อมีการค้นหาสินค้าจะ ถูกจัดลำดับ ดังนี้ แสดงสินค้าที่แนะนำของ Gold ก่อน ตามด้วยสินค้าของ Gold ทีไม่แนะนำและสินค้าของ Free ตามลำดับ

รูปที่ 1 : ภาพแสดงสินค้าแนะนำ ที่มีเครื่องหมาย "Ads" โดยถูกค้นพบเป็นอันดับต้น ๆ เมื่อมีการค้นหาสินค้าจากผู้ซื้อ

การเพิ่มสินค้าแนะนำ สามารถทำได้โดยวิธีการใดบ้าง ?
การเพิ่มสินค้าแนะนำสามารถทำได้ 2 วิธีง่าย ๆ ดังนี้
วิธีแรก : คุณสามารถทำสินค้าของคุณให้เป็นสินค้าแนะนำได้ง่าย ๆ เพียงคุณ “ลาก (Drag)” สินค้าในหน้าจัดการสินค้าไป “วาง (Drop)” ในตำแหน่ง “จัดการสินค้าแนะนำ”

รูปที่ 2 : ภาพแสดงวิธีการจัดการสินค้าแนะนำ โดย “ลาก (Drag)” และ “วาง (Drop)” ในตำแหน่ง “จัดการสินค้าแนะนำ”

เมื่อระบบทำการแจ้งข้อความ “บันทึกเสร็จสมบูรณ์” เพียงเท่านี้สินค้าของคุณก็จะกลายเป็นสินค้าแนะนำทันที

รูปที่ 3 : ภาพแสดงข้อความเมื่อมีการจัดการสินค้าแนะนำสำเร็จ

หมายเหตุ : สินค้าแนะนำจะถูกแสดงในหน้าหลักของเว็บไซต์บริษัท (Company Website) ของคุณสูงสุด 20 รายการ คุณสามารถเรียงลำดับการแสดงสินค้าแนะนำได้จากเมนู “จัดการสินค้าแนะนำ”
วิธีที่สอง : คุณสามารถจัดการสินค้าแนะนำได้โดยคลิกเข้าเมนู “จัดการสินค้าแนะนำ” เมื่อคุณเข้าสู่ระบบจัดการสินค้าแนะนำ คุณสามารถคลิก “Import Product” เพื่อเลือกสินค้าที่จะแนะนำได้

รูปที่ 4 : ภาพแสดงวิธีการจัดการสินค้าแนะนำ โดยคลิก “Import Product”

เมื่อคุณกด “Import Product” แล้วระบบจะแสดง Popup รายการสินค้าทั้งหมดที่คุณมี คุณจำเป็นต้องเลือกสินค้าที่คุณต้องการจะทำให้เป็นสินค้าแนะนำได้สูงสุด 20 รายการ ดังตัวอย่างรูปภาพด้านล่าง

รูปที่ 5 : ภาพ Popup รายการสินค้าทั้งหมดที่มี

เมื่อคุณคลิกเลือกสินค้าที่ต้องการจะทำให้เป็นสินค้าแนะนำแล้ว ระบบจะแสดง เพื่อยืนยันสินค้าที่จะทำเป็นสินค้าแนะนำ คุณจำเป็นต้องกดปุ่มเพิ่ม เพื่อยืนยันการกำหนดสินค้าแนะนำอีกครั้ง

รูปที่ 6 : ภาพแสดงสินค้าที่มีการเลือกเป็นสินค้าแนะนำแล้ว

การเรียงลำดับสินค้าแนะนำคืออะไร และมีวิธีการใช้งานอย่างไร ?
คุณสามารถเรียงลำดับสินค้าแนะนำได้จากเมนู “เรียงลำดับสินค้า”
เมื่อคุณกดเรียงลำดับสินค้า ระบบจะทำการเปิดการแก้ไขให้คุณสามารถ “ลาก (Drag)” และ “วาง(Drop)” สินค้า เพื่อทำการเรียงลำดับการแสดงผลสินค้าแนะนำในหน้าหลักเว็บไซต์บริษัทของคุณได้

รูปที่ 7 : ภาพแสดงการแก้ไขลำดับสินค้าแนะนำในเว็บไซต์บริษัท

เมื่อคุณเรียงลำดับสินค้าจนพอใจแล้ว คุณจำเป็นต้องกด “บันทึก” เพื่อยันยันการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด
เมื่อการเรียงลำดับเสร็จสมบูรณ์ ระบบจะทำการแจ้งข้อความ “บันทึกเสร็จสมบูรณ์” เพียงเท่านี้สินค้าของคุณก็จะกลายเป็นสินค้าแนะนำทันที

รูปที่ 8 : ภาพแสดงข้อความเมื่อบันทึกการแก้ไข้ข้อมูลสินค้าแนะนำเสร็จสมบูรณ์

การยกเลิกสินค้าแนะนำทำได้โดยวิธีการใด ?
คุณสามารถทำการยกเลิกสินค้าแนะนำของคุณได้ง่าย ๆ เพียงคุณ “ลาก (Drag)” สินค้าในหน้า “จัดการสินค้าแนะนำกลับไป” “วาง (Drop)” ในตำแหน่ง “จัดการสินค้า” ดังตัวอย่างรูปภาพด้านล่างนี้

รูปที่ 9 : ภาพแสดงการยกเลิกสินค้าแนะนำในเว็บไซต์บริษัท

เมื่อคุณลากสินค้าไปวางในตำแหน่งจัดการสินค้าแล้ว ระบบจะแจ้งข้อความ “บันทึกเสร็จสมบูรณ์”

รูปที่ 10 : ภาพแสดงข้อความเมื่อบันทึกการยกเลิกสินค้าแนะนำเสร็จสมบูรณ์

เพียงเท่านี้สินค้าแนะนำของคุณ ก็จะถูกกำหนดเป็นสินค้าปกติโดยทันที
ถ้าฉันมีปัญหาเกี่ยวกับการจัดการสินค้าแนะนำ ฉันควรทำอย่างไร ?
การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
หากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในขั้นตอนของการจัดการสินค้าแนะนำ คุณสามารถแก้ปัญหาเบื้องต้นด้วย ตนเองได้ตามวิธีการด้านล่างนี้
ปัญหา: ไม่สามารถลากและวาง (Drag & Drop) สินค้าได้
 • แนวทางที่1 : ตรวจสอบหน้าจอที่คุณอยู่และตำแหน่งที่คุณลากสินค้าอีกครั้งว่าถูกต้องหรือไม่
 • แนวทางที่2 : เรียกหน้าจอใหม่ (Refresh) แล้วทำการลองใหม่อีกครั้ง
 • แนวทางที่3 : ติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อรับข้อมูลและวิธีการแก้ไขเพิ่มเติม ได้ที่ support@B2BThai.com
ปัญหา: ไม่สามารถเรียงลำดับสินค้าได้
 • แนวทางที่1 : เรียกหน้าจอใหม่ (Refresh) แล้วทำการลองใหม่อีกครั้ง
 • แนวทางที่2 : ติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อรับข้อมูลและวิธีการแก้ไขเพิ่มเติม ได้ที่ support@B2BThai.com
ปัญหา: ค้นหาสินค้าในหน้าเพิ่มสินค้าแนะนำไม่พบ
 • แนวทางที่1 : ตรวจสอบความถูกต้องของคำค้นหาว่ามีความถูกต้องหรือไม่ (อักขระ, อักษรตกหล่น, การสะกดคำ) แล้วลองกดค้นหาใหม่
 • แนวทางที่2 : ลองกำหนด ตัด หรือสลับ คำค้นหาของคุณใหม่ให้กระชับมากกว่าเดิม เช่น ไม้, เหล็ก, เครื่อง, กล่อง เป็นต้น
 • แนวทางที่3 : เรียกหน้าจอใหม่ (Refresh) แล้วทำการลองใหม่อีกครั้ง
 • แนวทางที่4 : ติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อรับข้อมูลและวิธีการแก้ไขเพิ่มเติม ได้ที่ support@B2BThai.com