คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ B2BThai.com

คู่มือเริ่มต้นสำหรับแนะนำการใช้งานระบบทั้งผู้ซื้อ-ผู้ขายมือใหม่และมืออาชีพที่ไม่ควรพลาด เทคนิคและเคล็ดลับที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จ

Buyer - คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ซื้อ

Chapter1 : การประกาศซื้อ

ฉันต้องการประกาศซื้อสินค้าในเว็บไซต์ B2BThai ฉันควรทำอย่างไรบ้าง ?
หากคุณไม่พบสินค้าที่ตรงกับความต้องการในเว็บไซต์ B2BThai คุณสามารถทำการประกาศซื้อสินค้าที่ต้องการได้ในเว็บไซต์ B2BThai.com แม้ว่าคุณจะไม่ใช่สมาชิกในเว็บไซต์ของเรา คุณก็สามารถทำได้ โดยวิธีการดังต่อไปนี้
ช่องทางการประกาศซื้อ
เมื่อคุณเข้าสู่เว็บไซต์ www.B2BThai.com คุณสามารถประกาศซื้อสินค้าได้จากปุ่ม ที่อยู่ด้านบนขวาของเว็บไซต์

รูปที่ 1 : ภาพแสดงการค้นหาแบบหมวดหมู่

หรือคุณสามารถเข้าถึงเมนูประกาศซื้อในที่อื่นได้จากหน้าจอต่าง ๆ ถ้าคุณพบคำว่า “Buylead” หรือคำว่า
“ประกาศซื้อสินค้า” คุณสามารถกด Link เหล่านั้นเพื่อประกาศซื้อสินค้าใน B2BThai ได้เลย
การประกาศซื้อ
สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป (ที่ยังไม่เป็นสมาชิกกับ B2BThai.com)
เมื่อคุณเข้าถึงหน้าจอประกาศซื้อสินค้าแล้ว ขั้นตอนการกรอกข้อมูลประกาศซื้อสำหรับผู้ใช้งานทั่วไปจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ข้อมูลประกาศซื้อสินค้า และ ข้อมูลการติดต่อบริษัท
1.
ข้อมูลประกาศซื้อสินค้า

รูปที่ 2 : ภาพแบบฟอร์มการกรอกรายละเอียดของการประกาศซื้อสินค้า

 • ส่วนที่1: เป็นส่วนที่ให้คุณกรอกรายละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประกาศซื้อสินค้าที่คุณต้องการ โดย ระบบจะเตรียมข้อมูล รหัสประกาศซื้อให้คุณโดยอัตโนมัติ คุณจำเป็นต้องกรอกชื่อประกาศซื้อ
กำหนดหมวดหมู่ โดยการค้นหาชื่อหมวดหมู่และเลือกหมวดหมู่ที่ต้องการ จากนั้นเพียงคุณกรอกข้อมูล ส่วนอื่น ๆ ให้ครบถ้วน
2.
ข้อมูลการติดต่อบริษัท

รูปที่ 3 : ภาพแบบฟอร์มการกรอกข้อมูลรายละเอียดของบริษัท

 • ส่วนที่2: เป็นส่วนที่ให้คุณกรอกรายละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณเอง (คุณจำเป็นต้องกรอกข้อมูลที่ เป็นความจริง เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจสำหรับตัวคุณเอง) เพื่อที่ผู้ขายจะสามารถติดต่อสอบถาม รายละเอียดเกี่ยวกับประกาศซื้อสินค้าถึงคุณได้จากข้อมูลตรงส่วนนี้ จากนั้นกดบันทึก ระบบจะทำการ แจ้งข้อความ “บันทึกเสร็จสมบูรณ์” ให้กับคุณถึงจะเสร็จขั้นตอนของการประกาศซื้อสินค้า
สำหรับสมาชิก (Login เข้าสู่ระบบ B2BThai.com)
เมื่อคุณเข้าถึงหน้าจอประกาศซื้อสินค้าแล้ว ขั้นตอนการกรอกข้อมูลประกาศซื้อสำหรับผู้ใช้งานทั่วไปจะ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ข้อมูลประกาศซื้อสินค้า และ ข้อมูลการติดต่อบริษัท
1.
ข้อมูลประกาศซื้อสินค้า

รูปที่ 4 : ภาพแบบฟอร์มที่ให้คุณทำการกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับการประกาศซื้อที่คุณต้องการ

 • ส่วนที่1: เป็นส่วนที่ให้คุณกรอกรายละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประกาศซื้อสินค้าที่คุณต้องการ โดย ระบบจะ เตรียมข้อมูลรหัสประกาศซื้อให้คุณโดยอัตโนมัติ คุณจำเป็นต้องกรอกชื่อประกาศซื้อที่คุณ ต้องการ

รูปที่ 5 : ภาพแสดงการค้นหาแบบหมวดหมู่

กำหนดหมวดหมู่ โดยการค้นหาชื่อหมวดหมู่และเลือกหมวดหมู่ที่ต้องการ จากนั้นเพียงคุณกรอกข้อมูล ส่วนอื่น ๆ ให้ครบ
2.
ข้อมูลการติดต่อบริษัท

รูปที่ 6 : ภาพแบบฟอร์มข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณเอง

 • ส่วนที่2: เป็นส่วนที่ให้คุณกรอกรายละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณเอง (คุณจำเป็นต้องกรอกข้อมูลที่ เป็นความจริง เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจสำหรับตัวคุณเอง) โดยเบื้องต้นระบบจะ Generate ข้อมูล สมาชิกของคุณมาเตรียมให้โดยอัตโนมัติ คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการติดต่อของคุณใหม่ได้ เพื่อที่ผู้ขายจะสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับประกาศซื้อสินค้าถึงคุณได้จากข้อมูลตรงส่วนนี้ จากนั้นกดบันทึก ระบบจะทำการแจ้งข้อความ “บันทึกเสร็จสมบูรณ์” ให้กับคุณถึงจะเสร็จขั้นตอนของการประกาศซื้อสินค้า
ถ้าฉันมีปัญหา เกี่ยวกับการประกาศซื้อสินค้า ฉันควรทำอย่างไร ?
การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
หากมีข้อผิดข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในขั้นตอนของการประกาศซื้อสินค้า คุณสามารถแก้ปัญหาเบื้องต้นด้วย ตนเองได้ตามวิธีการด้านล่างนี้
ปัญหา: ประกาศซื้อสินค้าไม่ได้
 • แนวทางที่1: ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูล ว่าเป็นไปตามข้อกำหนดใน แบบฟอร์มหรือไม่ (ข้อมูลซ้ำ, ความถูกต้อง) แล้วกรอกข้อมูลเพื่อบันทึกใหม่
 • แนวทางที่2: เรียกหน้าจอใหม่ (Refresh) แล้วทำการบันทึกข้อมูลใหม่อีกครั้ง
 • แนวทางที่3: ติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อรับข้อมูลและวิธีการแก้ไขเพิ่มเติม ได้ที่ support@B2BThai.com
ปัญหา: กดวันที่สิ้นสุดประกาศซื้อไม่ได้ (Date Picker ไม่ทำงาน)
 • แนวทางที่1: เรียกหน้าจอใหม่ (Refresh) แล้วทำการกดดูอีกครั้ง
 • แนวทางที่2: ติดต่อศูนย์กลางการจัดซื้อ (Matching Center) เพื่อรับข้อมูลวิธีการจัดซื้อ ได้ที่ 402-8067 หรือ support@B2BThai.com
 • แนวทางที่3 : ติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อรับข้อมูลและวิธีการแก้ไขเพิ่มเติม ได้ที่ support@B2BThai.com
ปัญหา: Upload รูปภาพไม่ได้
 • แนวทางที่1 : ตรวจสอบความถูกต้องของรูปภาพว่าเป็นไปตามข้อกำหนดในแบบฟอร์มหรือไม่ (สกุลไฟล์ที่ไม่ใช่ jpg, jpeg, png, ขนาดไฟล์ที่ใหญ่เกินไป) เมื่อถูกต้องแล้วให้ลองบันทึกใหม่
 • แนวทางที่2 : เรียกหน้าจอใหม่ (Refresh) แล้วทำการ Upload รูปภาพใหม่อีกครั้ง
 • แนวทางที่3 : ติดต่อศูนย์กลางการจัดซื้อ (Matching Center) เพื่อรับข้อมูลวิธีการจัดซื้อ ได้ที่
  support@B2BThai.com
 • แนวทางที่4 : ติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อรับข้อมูลและวิธีการแก้ไขเพิ่มเติม ได้ที่ support@B2BThai.com

Chapter2 : ค้นหาสินค้า

ถ้าฉันต้องการหาสินค้าในเว็บไซต์ B2BThai จะมีวิธีที่ทำให้ฉันสามารถหาสินค้าได้ง่าย ๆ หรือไม่ ?
คุณสามารถทำการค้นหาสินค้าผ่านเว็บไซต์B2BThai.com ได้หลากหลายวิธี ดังต่อไปนี้
หลากหลายวิธีการค้นหาสินค้า
การค้นหาแบบง่าย (Simple Search)
คุณสามารถค้นหาสินค้าได้จากแถบค้นหาจากหน้าหลักของเว็บไซต์ www.B2BThai.comเพียงแค่กรอก ชื่อสินค้าที่คุณต้องการค้นหา เช่น “กล่องไม้”, “เหล็กเส้น”, “แบตเตอรี่” เป็นต้น
** ตัวอย่างรูปภาพแถบค้นหาจากหน้าหลักของเว็บไซต์ และขั้นตอนการค้นหา
1.
ให้เลือกประเภทการค้นหาเป็น “สินค้า” จากนั้นกรอกชื่อสินค้าที่เราต้องการค้นหา ดังรูป

รูปที่ 1 : ภาพแสดงการค้นหาจากประเภท "สินค้า"

2.
จากนั้นกดปุ่มค้นหา เพื่อทำการค้นหาสินค้า หรือคุณสามารถกด Enter ที่ แป้นพิมพ์ได้เลย ซึ่งเป็นวิธีลัดในการค้นหาสินค้าจาก B2Bthai
การค้นหาจากหมวดหมู่สินค้า
หากคุณจำชื่อสินค้าหรือคำใกล้เคียงในการค้นหาไม่ได้ คุณสามารถค้นหาสินค้าได้จากหมวดหมู่หลักที่มีภายในหน้าหลักเว็บไซต์ www.B2BThai.com ได้ โดยการคลิกที่ชื่อหมวดหมู่สินค้าที่คุณต้องการเลือกดูภายในเว็บไซต์
หมวดหมู่ที่มีภายในหน้าเว็บไซต์หลัก
• เกมส์, กีฬา, ตุ๊กตา • เกษตรกรรม
• เคมี, พลังงาน, สิ่งแวดล้อม • อุปกรณ์ความปลอดภัย
• เครื่องมือวัด, ชั่ง, วิเคราะห์ • เกษตรกรรม
• เครื่องจักรกล, การลำเลียง • เครื่องแต่งกาย, กระเป๋า
• เครื่องมือ, อุปกรณ์ • เครื่องประดับ, นาฬิกา, แว่น
• เหล็ก, โลหะ, แร่ • เฟอร์นิเจอร์
• ไฟฟ้า, ไฟฟ้าโรงงาน • ไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์
• ก่อสร้าง, วัสดุ • การแพทย์, ความงาม
• คอมพิวเตอร์, ฮาร์ดแวร์ • กีฬา, ความบันเทิง
• ชิ้นส่วนเครื่องจักร, ปั๊ม, วาล์ว • ของเล่น, ของที่ระลึก
• บรรจุภัณฑ์, การพิมพ์ • ธุรกิจบริการ, รับผลิต
• พาหนะ, ขนส่ง, สื่อสาร • บ้าน และสวน
• ยาง, พลาสติก • อาหาร, เครื่องดื่ม
• รถยนต์, มอเตอร์ไซต์, อะไหล่ • อุปกรณ์งานบริการ
• สิ่งทอ, เส้นใย, หนัง • อุปกรณ์สำนักงาน
• อุปกรณ์ให้แสงสว่าง • เครื่องใช้ไฟฟ้า
• เฟอร์นิเจอร์, ของตกแต่งบ้าน • แฟชั่น
• แม่ และเด็ก • โทรศัพท์ และอุปกรณ์สื่อสาร
• กล้อง, อุปกรณ์ถ่ายภาพ, ภาพอื่น ๆ • การศึกษา, หนังสือ
• ของขวัญ, ของสะสม • ความงาม
• คอมพิวเตอร์, โน๊ตบุ๊ค • ซอฟต์แวร์ (Software)
• ดนตรี, บันเทิง, ภาพยนตร์ • ท่องเที่ยว, โรงแรม, ที่พัก
• ธุรกิจ, อุตสาหกรรม • รถ, ยานพาหนะ
• ศิลปะ, หัตถกรรม • สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
• อาหาร, เครื่องดื่ม, สุขภาพ • อุปกรณ์สำนักงาน, เบ็ดเตล็ด
การค้นหาแบบละเอียด (Advance Search)
เมื่อคุณค้นหาสินค้าจากชื่อสินค้าหรือคำค้นหาใกล้เคียงแล้ว ยังได้จำนวนรายการสินค้าที่มีเป็นจำนวน มากอยู่นั้น คุณสามารถทำการกรองรายการข้อมูลสินค้าที่ค้นหาได้จากเมนูกรองการค้นหา เพื่อช่วยใน การค้นหาที่ละเอียด เฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น ดังรูปภาพแสดงขั้นตอนการกรองข้อมูลด้านล่าง

รูปที่ 2 : ภาพแสดงเมนูการกรองการค้นหาสินค้า

 • เมื่อคุณเช็คถูกที่ช่อง Gold Member แล้วกดค้นหา ระบบจะกรองรายการข้อมูลสินค้าเฉพาะสินค้าของสมาชิกระดับ Gold Member กับเว็บไซต์ B2Bthai.com เท่านั้น
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม: สินค้าของ B2BThai จะเรียงลำดับ ลักษณะนี้ คือเรียงลำดับสินค้าแนะนำของ Gold ขึ้นมาก่อน ตามด้วยสินค้า Gold แบบไม่แนะนำ และตามด้วย Free ตามลำดับ
 • เมื่อคุณเลือกประเภทธุรกิจแล้วกดค้นหา ระบบจะกรองรายการข้อมูลสินค้าเฉพาะสินค้าของบริษัทที่มีประเภทธุรกิจตามที่คุณเลือกเท่านั้น

รูปที่ 3 : ภาพแสดงประเภทธุรกิจ

 • เมื่อคุณเลือกจังหวัดแล้วกดค้นหา ระบบจะกรองรายการข้อมูลสินค้าเฉพาะสินค้าของบริษัทที่อยู่ภายในพื้นที่จังหวัดที่คุณเลือกเท่านั้น

รูปที่ 4 : ภาพแสดงการค้นหาจากจังหวัด

 • คุณสามารถกำหนดจำนวนรายการข้อมูลสินค้า ดูจำนวนรายการสินค้าที่มีในการค้นหาทั้งหมด และเลื่อนหน้า Page ได้จากเมนู ดังรูปภาพ
มีวิธีลัดในการค้นหาสินค้าหรือไม่ ?
วิธีลัดในการค้นหาสินค้า B2BThai จาก เว็บไซต์ www.Google.com
คุณสามารถค้นหาสินค้าของ B2BThai จากเว็บไซต์ Google ได้โดยวิธีง่าย ๆ เพียงแค่คุณ พิมพ์ชื่อสินค้า
ที่คุณต้องการค้นหาตามด้วย “B2BThai” เช่น จะค้นหาคำว่า “เหล็กเส้น” คุณก็พิมพ์ไปว่า “เหล็กเส้น
"B2BThai" ตัวอย่างอื่น ๆ เช่น “กล่องไม้ B2BThai”, “แบตเตอรี่ B2BThai” เป็นต้น
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม: คุณสามารถใช้วิธีดังกล่าวในการค้นหาสินค้าของ B2BThai กับ Search Engine(เครื่องมือการค้นหา) ได้ทุกชนิด เช่น google, yahoo, blink เป็นต้น
* แนะนำให้ใช้ google เพราะจะแสดงรายการข้อมูลได้มากกว่า Search Engine ชนิดอื่น ๆ
รูปภาพแสดงตัวอย่างการค้นหา “เหล็กเส้น B2BThai” จากเว็บไซต์ www.google.com

รูปที่ 5 : ภาพแสดงการค้นหาจากเว็บไซต์ Google

ถ้าฉันมีปัญหา เกี่ยวกับการค้นหาสินค้า ฉันควรทำอย่างไร ?
การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
หากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น หรือไม่สามารถทำการค้นหาได้ในขั้นตอนของการค้นหาสินค้า คุณสามารถแก้ปัญหาเบื้องต้นด้วยตนเองได้ตามวิธีการด้านล่างนี้
ปัญหา: ค้นหาสินค้าไม่พบ
 • แนวทางที่1 : ตรวจสอบความถูกต้องของคำค้นหาว่ามีความถูกต้องหรือไม่ (อักขระ, อักษรตกหล่น, การสะกดคำ) แล้วลองกดค้นหาใหม่
 • แนวทางที่2 : ลองกำหนด ตัด หรือสลับ คำค้นหาของคุณใหม่ให้กระชับมากกว่าเดิม เช่น ไม้, เหล็ก, เครื่อง, กล่อง เป็นต้น
 • แนวทางที่3 : เรียกหน้าจอใหม่ (Refresh) แล้วทำการค้นหาข้อมูลใหม่อีกครั้ง
 • แนวทางที่4 : ติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อรับข้อมูลและวิธีการแก้ไขเพิ่มเติม ได้ที่ support@B2BThai.com
ปัญหา: ค้นหาไม่ได้ หน้า Page เสีย (Error)
 • แนวทางที่1 : เรียกหน้าจอใหม่ (Refresh) แล้วทำการค้นหาดูอีกครั้ง
 • แนวทางที่2 : ติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อรับข้อมูลและวิธีการแก้ไขเพิ่มเติม ได้ที่ support@B2BThai.com
ปัญหา: ค้นหาโดยใช้ตัวกรองการค้นหาแบบละเอียดไม่ได้
 • แนวทางที่1 : เรียกหน้าจอใหม่ (Refresh) แล้วทำการค้นหาดูอีกครั้ง
 • แนวทางที่2 : ติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อรับข้อมูลและวิธีการแก้ไขเพิ่มเติม ได้ที่ support@B2BThai.com

Chapter3 : การเปรียบเทียบสินค้า

ถ้าฉันยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะซื้อสินค้าของผู้ขายรายไหนดี จะมีวิธีที่ช่วยให้ฉันตัดสินใจในการเลือกสินค้า
ให้ง่ายขึ้นหรือไม่ ?
มีอย่างแน่นอน เพราะทางเว็บไซต์ B2BThai มีแถบเมนูที่จะช่วยให้คุณนำสินค้าที่คุณสนใจมา เปรียบเทียบกัน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจในการเลือกสินค้าได้ง่ายมาก ยิ่งขึ้น ซึ่งสามารถทำได้โดยวิธีดังต่อไปนี้
การเข้าถึงเมนูเปรียบเทียบสินค้า
คุณสามารถเข้าถึงเมนูเปรียบเทียบสินค้าได้จากทุกส่วนที่มีการแสดงข้อมูลสินค้า เพียงคุณกดที่ปุ่มเปรียบเทียบสินค้า ระบบจะแสดงแถบเมนูเปรียบเทียบสินค้าด้านบนซ้ายของหน้าจอเสมอ หรือคุณสามารถกดที่ ได้จากปุ่มที่แสดงกับข้อมูลสินค้าได้ทุกส่วน เพื่อทำการเปรียบเทียบสินค้า
การเปรียบเทียบสินค้า
คุณสามารถทำการเปรียบเทียบสินค้าได้ด้วยขั้นตอนง่าย ๆ เพียงแค่คุณคลิก “ลาก (Drag)” ที่ตัวรูปสินค้า แล้วนำไป “วาง (Drop)” ในช่อง Drag Product Here เพียงเท่านี้สินค้าก็จะมาอยู่ในเมนูเปรียบเทียบสินค้าของคุณ

รูปที่ 1 : ภาพแสดงขั้นตอนการเปรียบเทียบสินค้า

หรืออีกทางเลือกหนึ่ง สำหรับการเปรียบเทียบสินค้า เพียงแค่คุณมองหาปุ่มเปรียบเทียบสินค้า ที่แสดง ใกล้ ๆ กับข้อมูลสินค้า แล้วกดเปรียบเทียบสินค้า ระบบก็จะแสดงแถบเมนูเปรียบเทียบสินค้าพร้อมทั้ง เพิ่มสินค้าที่คุณต้องการเปรียบเทียบให้โดยอัตโนมัติ

รูปที่ 2 : ภาพแสดงแถบเมนูการเปรียบเทียบสินค้า

ข้อแนะนำเพิ่มเติม: คุณสามารถเลือกสินค้าเพื่อนำมาเปรียบเทียบได้สูงสุดเพียง 5 รายการเท่านั้น หาก ต้องการเปรียบเทียบสินค้าอื่นอีก คุณจำเป็นต้องลบสินค้าเดิมออกก่อนเพื่อเหลือช่องว่างสำหรับการเพิ่มสินค้า ใหม่ หากคุณต้องการล้างค่าเมนูเปรียบเทียบสินค้า คุณสามารถกดปุ่ม เพื่อทำการล้างค่าสินค้าที่มีอยู่เดิมได้
 • คุณสามารถดูข้อมูลการเปรียบเทียบสินค้าได้ เพียงแค่คุณกดปุ่ม เพื่อทำการเปรียบเทียบสินค้าที่เลือกไว้แล้ว ระบบจะทำการเปิด New Tab แสดงหน้าจอข้อมูลการเปรียบเทียบสินค้าทั้งหมด

รูปที่ 3 : ภาพแสดงข้อมูลการเปรียบเทียบสินค้า

 • คุณสามารถส่งข้อมูลการเปรียบเทียบสินค้าให้เพื่อนของคุณรับทราบได้ เพียงแค่คุณกดปุ่ม ระบบจะทำการเปิด New Tab แสดงหน้าฟอร์มส่งข้อความถึงเพื่อนพร้อมทั้งเตรียมข้อมูลเบื้องต้นให้คุณด้วย

รูปที่ 4 : ภาพแสดงฟอร์มการส่งข้อความถึงเพื่อน

ถ้าฉันมีปัญหาเกี่ยวกับการเปรียบเทียบสินค้า ฉันควรทำอย่างไร ?
การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
หากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในขั้นตอนของการเปรียบเทียบสินค้า คุณสามารถแก้ปัญหาเบื้องต้นด้วยตนเองได้ตามวิธีการด้านล่างนี้
ปัญหา: แถบเมนูเปรียบเทียบสินค้าไม่แสดง
 • แนวทางที่1: ลองกดปุ่มเปรียบเทียบสินค้า หรือกดปุ่ม ดูอีกครั้ง
 • แนวทางที่2: เรียกหน้าจอใหม่ (Refresh) แล้วทำการกดปุ่มเปรียบเทียบสินค้า หรือกดปุ่ม
  ใหม่อีกครั้ง
 • แนวทางที่3: ติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อรับข้อมูลและวิธีการแก้ไขเพิ่มเติม ได้ที่ support@B2BThai.com
ปัญหา: ไม่สามารถเพิ่มสินค้าลงในเมนูเปรียบเทียบได้
 • แนวทางที่1: ตรวจสอบความถูกต้องของตำแหน่งการวาง ว่าวางถูกตำแหน่งหรือไม่ (วางตรงจุดที่ให้วาง)
 • แนวทางที่2: ตรวจสอบจำนวนสินค้าในเมนูเปรียบเทียบดูว่า มีสินค้าที่นำมาเปรียบเทียบครบ 5 รายการแล้วหรือยัง
 • แนวทางที่3: หากยังเหลือตำแหน่งวางว่างอยู่ ให้ลองลากสินค้าไปวางหรือกดปุ่มเปรียบเทียบสินค้าดูอีกครั้ง
 • แนวทางที่4: เรียกหน้าจอใหม่ (Refresh) แล้วทำการเปรียบเทียบสินค้าใหม่อีกครั้ง
 • แนวทางที่5: ติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อรับข้อมูลและวิธีการแก้ไขเพิ่มเติม ได้ที่ support@B2BThai.com
ปัญหา: กดเปรียบเทียบสินค้าทั้งหมดไม่ได้ (Compare Now)
 • แนวทางที่1: เรียกหน้าจอใหม่ (Refresh) แล้วทำการกดเปรียบเทียบดูอีกครั้ง
 • แนวทางที่2: ติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อรับข้อมูลและวิธีการแก้ไขเพิ่มเติม ได้ที่ support@B2BThai.com
ปัญหา: ลบสินค้าออกจากเมนูเปรียบเทียบไม่ได้
 • แนวทางที่1: เรียกหน้าจอใหม่ (Refresh) แล้วทำการกลบ หรือกด Remove All ดูอีกครั้ง
 • แนวทางที่2: ติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อรับข้อมูลและวิธีการแก้ไขเพิ่มเติม ได้ที่ support@B2BThai.com
ปัญหา: ไม่สามารถปิดเมนูเปรียบเทียบได้
 • แนวทางที่1: เรียกหน้าจอใหม่ (Refresh) แล้วทำการกดเปรียบเทียบดูอีกครั้ง
 • แนวทางที่2: ทำการเข้าสู่เว็บไซต์ www.B2BThai.com ใหม่อีกครั้ง
 • แนวทางที่3: ติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อรับข้อมูลและวิธีการแก้ไขเพิ่มเติม ได้ที่ support@B2BThai.com

Chapter4 : ขอราคาสินค้า

ถ้าฉันสนใจสินค้าที่ผู้ขายนำมาเสนอใน B2BThai ฉันต้องทำอย่างไร เพื่อติดต่อขอราคาสินค้าของผู้ขายรายนั้น ?
คุณสามารถร้องขอราคาสินค้าได้จากทุกส่วนที่มีการแสดงข้อมูลสินค้า เพียงคุณกดที่ปุ่ม "ร้องขอราคา"
หรือ “ขอราคา” โดยมีวิธีการดังต่อไปนี้
ช่องทางการขอราคาสินค้า
คุณสามารถร้องขอราคาสินค้าได้จากทุกส่วนที่มีการแสดงข้อมูลสินค้า เพียงคุณกดที่ปุ่มร้องขอราคา
ที่แสดงกับข้อมูลสินค้านั้น ๆ คุณก็จะสามารถร้องขอราคาสินค้าชิ้นนั้นได้เลย
การขอราคาสินค้า
สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป (ที่ยังไม่เป็นสมาชิกกับ B2BThai.com)
เมื่อคุณกดร้องขอราคาสินค้าแล้ว ขั้นตอนการขอราคาสินค้าสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ข้อมูลสินค้าที่ร้องขอราคา รายละเอียดใบเสนอราคา และ ข้อมูลส่วนตัวสำหรับการติดต่อกลับ
1.
ข้อมูลสินค้าที่ร้องขอราคา

รูปที่ 1 : ภาพแสดงข้อมูลสินค้าที่มีการร้องขอราคา

 • ส่วนที่1 เป็นส่วนที่แสดงรายละเอียดข้อมูลสินค้าที่คุณต้องการร้องขอราคา โดยระบบจะ เตรียมข้อมูล ให้คุณโดยอัตโนมัติ คุณจำเป็นต้องกรอกจำนวนและหน่วยที่คุณต้องการจะขอ หากคุณต้องการจะติดต่อ สอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดสินค้า คุณสามารถสอบถามได้ผ่านทางช่องหมายเหตุ
2.
รายละเอียดใบร้องขอราคา

รูปที่ 2 : ภาพแสดงรายละเอียดใบร้องขอราคา

 • ส่วนที่2 เป็นส่วนที่แสดงรายละเอียด ใบเสนอราคา โดยผู้ร้องขอราคา จะต้องกำหนดจำนวนการสั่งซื้อ ว่าต้องการจำนวนเท่าไหร่ และยังสามารถเพิ่มหมายเหตุในการขอเสนอราคาในแต่ละครั้งได้
3.
ข้อมูลส่วนตัวสำหรับการติดต่อกลับ

รูปที่ 3 : ภาพแสดงข้อมูลการติดต่อกลับ

 • ส่วนที่3 เป็นส่วนที่ให้คุณกรอกรายละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณเอง (คุณจำเป็นต้องกรอกข้อมูลที่ เป็นความจริง เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจสำหรับตัวคุณเอง) เพื่อที่ผู้ขายจะสามารถเสนอราคาและ รายละเอียดเกี่ยวกับตัวสินค้าที่ร้องขอ หรือติดต่อกลับหาคุณได้

รูปที่ 4 : ภาพแสดงการเช็คเครื่องหมายในช่อง public เพื่อให้ผู้อื่นสามารถเสนอราคาได้

 • ส่วนที่4 ในช่อง Public คือการตั้งสถานะของการขอราคาในครั้งนี้ โดยให้ผู้อื่นสามารถเสนอราคา หรือ เป็นความจริง เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจสำหรับตัวคุณเอง) เพื่อที่ผู้ขายจะสามารถเสนอราคาและ
ข้อแนะนำเพิ่มเติม: ข้อมูลตรงส่วนเบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ถือเป็นส่วนที่มีความสำคัญมาก คุณจำเป็นต้อง กรอกข้อมูลที่มีอยู่จริงเท่านั้น เนื่องจากผู้ขายจะสามารถติดต่อกลับไปหาคุณได้จากเบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ที่คุณกรอกไว้เพียงเท่านั้น
ขั้นตอนการร้องขอราคาสินค้าจะเสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อคุณกดบันทึก และระบบทำการแจ้งข้อความ “ร้องขอราคาสินค้าสำเร็จแล้วกรุณารอการเสนอราคาสินค้ากลับจากผู้ขายผ่านข้อมูลการติดต่อของคุณ” แล้วเท่านั้น
สำหรับสมาชิก (Login เข้าสู่ระบบ B2BThai.com)
เมื่อคุณกดร้องขอราคาสินค้าแล้ว ขั้นตอนการขอราคาสินค้าสำหรับสมาชิก จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
ข้อมูลสินค้าที่ร้องขอราคา และ ข้อมูลส่วนตัวสำหรับการติดต่อกลับ
1.
ข้อมูลสินค้าที่ร้องขอราคา

รูปที่ 5 : ภาพแสดงข้อมูลสินค้าที่ร้องขอราคา

 • ส่วนที่1 เป็นส่วนที่แสดงรายละเอียดข้อมูลสินค้าที่คุณต้องการร้องขอราคา โดยระบบจะ เตรียมข้อมูล ให้คุณโดยอัตโนมัติ คุณจำเป็นต้องกรอกจำนวนและหน่วยที่คุณต้องการจะขอราคา หรือแนบไฟล์รูป ตัวอย่างสินค้าที่ต้องการให้ผู้ขายรับรู้ได้ หากคุณต้องการจะติดต่อสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดสินค้า สามารถสอบถามได้ผ่านทางช่องหมายเหตุ
2.
รายละเอียดใบร้องขอราคา

รูปที่ 6 : ภาพรายละเอียดใบร้องขอราคา

 • ส่วนที่2 เป็นส่วนที่แสดงรายละเอียด ใบเสนอราคา โดยผู้ร้องขอราคา จะต้องกำหนดจำนวนการสั่งซื้อ ว่าต้องการจำนวนเท่าไหร่ และยังสามารถเพิ่มหมายเหตุในการขอเสนอราคาในแต่ละครั้งได้
3.
ข้อมูลส่วนตัวสำหรับการติดต่อกลับ

รูปที่ 7 : ภาพแสดงข้อมูลการติดต่อกลับ

 • ส่วนที่3 เป็นส่วนที่ให้คุณกรอกรายละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณเอง (คุณจำเป็นต้องกรอกข้อมูลที่ เป็นความจริง เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจสำหรับตัวคุณเอง) โดยระบบจะเตรียมข้อมูลสมาชิกของคุณไว้ให้โดยอัตโนมัติ คุณสามารถตรวจสอบและทำการแก้ไขได้ เพื่อที่ผู้ขายจะสามารถเสนอราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับตัวสินค้าที่ร้องขอกลับไปให้คุณได้

รูปที่ 8 : ภาพแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณเอง

 • ส่วนที่4 ในช่อง Public คือการตังสถานะของการขอราคาในครั้งนี้ โดยให้ผู้อื่นสามารถเสนอราคา หรือสินค้าอื่นที่อยู่ในประเภทเดียวกันได้
ข้อแนะนำเพิ่มเติม: ข้อมูลตรงส่วนเบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ถือเป็นส่วนที่มีความสำคัญมาก คุณจำเป็นต้อง กรอกข้อมูลที่มีอยู่จริงเท่านั้น เนื่องจากผู้ขายจะสามารถติดต่อกลับไปหาคุณได้จากเบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ที่ คุณกรอกไว้เพียงเท่านั้น
ขั้นตอนการร้องขอราคาสินค้าจะเสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อคุณกดบันทึก และระบบทำการแจ้งข้อความ “ร้องขอราคาสินค้าสำเร็จแล้วกรุณารอการเสนอราคาสินค้ากลับจากผู้ขายผ่านข้อมูลการติดต่อของคุณ” แล้วเท่านั้น
ถ้าฉันมีปัญหา เกี่ยวกับการร้องขอราคา ฉันควรทำอย่างไร ?
การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
หากมีข้อผิดข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในขั้นตอนของการร้องขอราคาสินค้า คุณสามารถแก้ปัญหาเบื้องต้นด้วยตนเองได้ตามวิธีการด้านล่างนี้
ปัญหา: ร้องขอราคาไม่ได้
 • แนวทางที่1 : ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูล ว่าเป็นไปตามข้อกำหนดใน แบบฟอร์มหรือไม่ (ข้อมูลซ้ำ, ความถูกต้อง) แล้วกรอกข้อมูลเพื่อบันทึกใหม่
 • แนวทางที่2 : เรียกหน้าจอใหม่ (Refresh) แล้วทำการบันทึกข้อมูลใหม่อีกครั้ง
 • แนวทางที่3 : ติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อรับข้อมูลและวิธีการแก้ไขเพิ่มเติม ได้ที่ support@B2BThai.com
ปัญหา: แนบไฟล์เอกสารไม่ได้
 • แนวทางที่1 : ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูล ว่าเป็นไปตามข้อกำหนดใน แบบฟอร์มหรือไม่ (ข้อมูลซ้ำ, ความถูกต้อง) แล้วกรอกข้อมูลเพื่อบันทึกใหม่
 • แนวทางที่2 : เรียกหน้าจอใหม่ (Refresh) แล้วทำการแนบไฟล์ใหม่อีกครั้ง
 • แนวทางที่3 : ติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อรับข้อมูลและวิธีการแก้ไขเพิ่มเติม ได้ที่ support@B2BThai.com

Chapter5 : ติดต่อผู้ขายสินค้า

เราจะสามารถติดต่อกับ Supplier ได้อย่างไร ?
Contact to Supplier (ติดต่อผู้ขายสินค้า)
ช่องทางการติดต่อผู้ขาย
การส่งข้อความติดต่อถึงผู้ขาย สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กรณี คือ
 1. การติดต่อสอบถามเกี่ยวกับตัวสินค้า
 2. การติดต่อสอบถามทั่วไป
 • การติดต่อสอบถามเกี่ยวกับตัวสินค้า
ช่องทางการติดต่อผู้ขายในกรณีที่ 1 คือ คุณสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับสินค้าได้จากทุกส่วนที่มีการแสดงข้อมูลสินค้า เพียงคุณกดที่ปุ่มติดต่อผู้ขาย “ส่งข้อความ”, “ติดต่อผู้ขาย”, “Send Message” หรือ Message ที่แสดงกับข้อมูลสินค้านั้น ๆ ดังรูปภาพตัวอย่างด้านล่าง

รูปที่ 1 : ภาพช่องทางการติดต่อผู้ขาย

ระบบจะแสดงฟอร์มสำหรับการส่งข้อความติดต่อผู้ขาย พร้อมทั้งแนบ Link ของตัวสินค้าที่สอบถามให้โดยอัตโนมัติ ดังรูปภาพตัวอย่างด้านล่างนี้

รูปที่ 2 : ภาพแบบฟอร์มการติดต่อผู้ขาย

 • การติดต่อสอบถามทั่วไป
ช่องทางการติดต่อผู้ขายในกรณีที่ 2 คือ คุณสามารถพบช่องทางการติดต่อสอบถามผู้ขายในเรื่องทั่วไปได้จากหน้าจอต่าง ๆ ถ้าคุณพบเห็นคำว่า “ติดต่อผู้ขาย” หรือ “Contact” คุณสามารถกด Link เหล่านั้น เพื่อทำการติดต่อสอบถามผู้ขายได้เช่นเดียวกับการติดต่อสอบถามสินค้า
หากต้องการส่งข้อความถึงผู้ขายให้ทำอย่างไร ?
คุณจำเป็นต้องตรวจสอบข้อมูลของคุณให้แน่ใจอีกครั้งก่อนส่งข้อความ เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น กรณีที่คุณไม่ได้เป็นสมาชิกกับ B2BThai.com คุณจำเป็นต้องกรอกชื่อผู้ติดต่อ และอีเมล์เพิ่มเติม ดังตัวอย่างรูปภาพด้านล่างนี้

รูปที่ 3 : ภาพแสดงการกรอกชื่อผู้ติดต่อ

ข้อแนะนำเพิ่มเติม: เมื่อคุณทำเครื่องหมายในช่อง หมายความว่า ข้อความที่คุณติดต่อไปนั้นมีความสำคัญเร่งด่วน คุณต้องการให้ผู้ขายทำการติดต่อกลับมาภายใน 7 วัน
หากที่ระหว่างที่ฉันกำลังดำเนินการอยู่นั้น เกิดปัญหาขึ้นต้องทำอย่างไร ?
การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
หากมีข้อผิดข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในขั้นตอนของการส่งข้อความติดต่อผู้ขาย คุณสามารถแก้ปัญหาเบื้องต้นด้วยตนเองได้ตามวิธีการด้านล่างนี้
ปัญหา: ไม่สามารถส่งข้อความได้
 • แนวทางที่1 : ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูล ว่าเป็นไปตามข้อกำหนดในแบบฟอร์มหรือไม่ (ความถูกต้องของอีเมล์, ชื่อผู้ส่ง) แล้วลองส่งใหม่
 • แนวทางที่2 : เรียกหน้าจอใหม่ (Refresh) แล้วทำการบันทึกข้อมูลใหม่อีกครั้ง
 • แนวทางที่3 : ติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อรับข้อมูลและวิธีการแก้ไขเพิ่มเติม ได้ที่ support@B2BThai.com

Chapter6 : คลังสินค้า

Product Store มีไว้หรือใช้สำหรับอะไร ?
ด้านการค้นหาและการแสดงผลสินค้า
1.
หากคุณนึกชื่อสินค้าที่คุณต้องการไม่ออก คุณสามารถค้นหาสินค้าได้จากหมวดหมู่ด้านข้าง

รูปที่ 1 : ภาพการค้นหาจากหมวดหมู่สินค้า

โดยขั้นแรกหมวดหมู่สินค้าจะแสดงในระดับที่ 1 เมื่อคุณคลิกเข้าไปจะเจอหมวดหมู่สินค้าในระดับที่ 2 และ 3 ตามลำดับ ช่วยเอื้อประโยชน์ในการค้นหาที่ง่าย และละเอียดมากยิ่งขึ้น
หมายเหตุ: หมวดหมู่สินค้าใน B2BThai จะมีด้วยกัน 3 ระดับ แยกเป็นหมวดหมู่หลัก หมวดหมู่รอง และหมวดหมู่ย่อยตามลำดับ
2.
หากจำนวนสินค้าที่คุณค้นหามีจำนวนที่มาก คุณสามารถกด Advance เพื่อเปิดแถบ Advance Search สำหรับกรองผลการค้นหาที่ละเอียดมากยิ่งขึ้นได้ ดังตัวอย่างรูปภาพด้านล่างนี้

รูปที่ 2 : ภาพการกด Advance เพื่อกรองผลการค้นหาสินค้า

 • ถ้าคุณเช็คเครื่องหมายถูกที่ช่อง Gold Member แล้วกดค้นหา ระบบจะกรองผลการค้นหาสินค้า เฉพาะสินค้าของบริษัทที่มีระดับ Gold Member มาแสดงเท่านั้น
 • ถ้าคุณเลือกประเภทธุรกิจแล้วกดค้นหา ระบบจะกรองผลการค้นหาสินค้า ตามประเภทธุรกิจที่คุณเลือกมาแสดงเพียงเท่านั้น
 • ถ้าคุณเลือกหมวดหมู่แล้วกดค้นหา ระบบจะกรองผลการค้นหาสินค้าเฉพาะสินค้าที่อยู่ในหมวดหมู่ที่คุณเลือกเพียงเท่านั้น
3.
คุณสามารถเลือกการแสดงผลของรายการสินค้าได้จากเมนู Setting Display Option ดังตัวอย่างรูปภาพด้านล่างนี้

รูปที่ 3 : ภาพการเลือกการแสดงผลของสินค้า

 • หากคุณเลือกรูปแบบการแสดงผล (Layout) ในรูปแบบลักษณะของกลุ่ม การแสดงผลรายการสินค้าจะอยู่ในลักษณะดังรูปภาพด้านล่างนี้

รูปที่ 4 : ภาพการแสดงข้อมูลสินค้าเมื่อคุณกดปุ่ม

 • หากคุณเลือกรูปแบบการแสดงผล (Layout) ในรูปแบบลักษณะของแถว การแสดงผลรายการสินค้าจะอยู่ในลักษณะดังรูปภาพด้านล่างนี้

รูปที่ 5 : ภาพการแสดงข้อมูลสินค้าเมื่อคุณกดปุ่ม

 • คุณสามารถกำหนดการเรียงลำดับรายการสินค้าได้จากเมนู
  ซึ่งจะแบ่งประเภทการเรียงลำดับรายการข้อมูลสินค้าออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

รูปที่ 6 : ภาพประเภทการเรียงลำดับรายการข้อมูลสินค้า

 1. สินค้าแก้ไขล่าสุด จะเป็นการเรียงลำดับรายการข้อมูลสินค้าที่มีการปรับปรุงแก้ไข หรืออัพเดตใหม่ที่สุดรองลงไปเรื่อย ๆ
 2. สินค้าใหม่ล่าสุด จะเป็นการเรียงลำดับรายการข้อมูลสินค้าที่เพิ่มเข้ามาใหม่ที่สุดรองลงไปเรื่อย ๆ
 3. จำนวนการเข้าชม จะเป็นการเรียงลำดับรายการข้อมูลสินค้าที่มียอดคนเข้าดูมากที่สุดรอลงไปเรื่อย ๆ
หากฉันอยากทราบรายละเอียดสินค้าที่ฉันสนใจ สามารถทำได้อย่างไรบ้าง ?
ด้านการดูรายละเอียดสินค้า
1.
คุณสามารถนำเมาส์ (Cursor) ชี้ไปที่ตัวสินค้าเพื่อแสดงแถบรายละเอียดสินค้าโดยย่อได้ดังรูปภาพ

รูปที่ 7 : ภาพการดูรายละเอียดสินค้า

ข้อแนะนำเพิ่มเติม: กรณีที่ชื่อสินค้ามีจำนวนตัวอักษรที่มากเกินไป ระบบจะทำการตัดตัวอักษรเพื่อการ แสดงผลที่สวยงาม หากคุณต้องการเห็นชื่อเต็มของสินค้า คุณสามารถนำเมาส์ (Cursor) ชี้ที่ตัวสินค้าเพื่อดูชื่อเต็มได้
2.
คุณสามารถทำให้แถบแสดงรายละเอียดสินค้าค้างไว้ได้ โดยติ๊กเครื่องหมายถูกในช่อง Check-box หน้าชื่อสินค้าดังรูปภาพ

รูปที่ 8 : ภาพการทำให้รายละเอียดสินค้าค้างไว้

3.
หากคุณต้องการดูรายละเอียดสินค้าทั้งหมด คุณสามารถคลิกที่ตัวสินค้าเพื่อดูรายละเอียดสินค้าทั้งหมดได้ ดังตัวอย่างรูปภาพด้านล่างนี้

รูปที่ 9 : ภาพการดูรายละเอียดสินค้าทั้งหมด

หากฉันต้องการเปรียบเทียบราคาของสินค้าที่เหมือนกัน ต้องทำอย่างไร ?
ด้านการเปรียบเทียบสินค้า
1.
คุณสามารถเข้าถึงเมนูเปรียบเทียบสินค้าได้จากทุกส่วนที่มีการแสดงข้อมูลสินค้า เพียงคุณกดที่ปุ่ม "เปรียบเทียบสินค้า" ระบบจะแสดงแถบเมนูเปรียบเทียบสินค้าด้านบนซ้ายของหน้าจอเสมอดังรูปภาพ

รูปที่ 10 : ภาพการเปรียบเทียบสินค้า เมื่อคุณกดปุ่ม "เปรียบเทียบสินค้า"

หรือคุณสามารถกดเปรียบเทียบสินค้า (Add to Compare หรือ Compare) ได้จากปุ่มที่แสดงกับข้อมูลสินค้าได้ทุกส่วน เพื่อทำการเปรียบเทียบสินค้า
2.
คุณสามารถทำการเปรียบเทียบสินค้าได้ด้วยขั้นตอนง่าย ๆ เพียงแค่คุณคลิก “ลาก (Drag)” ที่ตัวรูปสินค้า แล้วนำไป “วาง (Drop)” ในช่อง Drag Product Here เพียงเท่านี้สินค้าก็จะมาอยู่ในเมนูเปรียบเทียบสินค้าของคุณ

รูปที่ 11 : ภาพการลากสินค้าเพื่อไปวางเปรียบเทียบ

หรืออีกทางเลือกหนึ่ง สำหรับการเปรียบเทียบสินค้า เพียงแค่คุณมองหาปุ่มเปรียบเทียบสินค้า (Add to Compare หรือ Compare) ที่แสดงใกล้ ๆ กับข้อมูลสินค้า แล้วกดเปรียบเทียบสินค้า ระบบก็จะแสดงแถบเมนูเปรียบเทียบสินค้าพร้อมทั้งเพิ่มสินค้าที่คุณต้องการเปรียบเทียบให้โดยอัตโนมัติ

รูปที่ 12 : ภาพแถบเมนูการเปรียบเทียบสินค้าของคุณทั้งหมด

ข้อแนะนำเพิ่มเติม: คุณสามารถเลือกสินค้าเพื่อนำมาเปรียบเทียบได้สูงสุดเพียง 5 รายการเท่านั้น หาก ต้องการเปรียบเทียบสินค้าอื่นอีก คุณจำเป็นต้องลบสินค้าเดิมออกก่อนเพื่อเหลือช่องว่างสำหรับการเพิ่มสินค้า ใหม่ หากคุณต้องการล้างค่าเมนูเปรียบเทียบสินค้า คุณสามารถกดปุ่ม เพื่อทำการล้างค่าสินค้าที่มีอยู่เดิมได้
 • คุณสามารถดูข้อมูลการเปรียบเทียบสินค้าได้ เพียงแค่คุณกดปุ่ม เพื่อทำการเปรียบเทียบสินค้าที่เลือกไว้แล้ว ระบบจะทำการเปิด New Tab แสดงหน้าจอข้อมูลการ
  เปรียบเทียบสินค้าทั้งหมด

รูปที่ 13 : ภาพข้อมูลสินค้าทั้งหมดที่นำมาเปรียบเทียบ

หากระหว่างที่ฉันกำลังดำเนินการอยู่นั้น เกิดปัญหาขึ้นต้องทำอย่างไร ?
การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
หากมีข้อผิดข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในระบบคลังสินค้า คุณสามารถแก้ปัญหาเบื้องต้นด้วยตนเองได้ตามวิธีการด้านล่างนี้
การแก้ปัญหาเบื้องต้นโดยทั่วไป
ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในระบบคลังสินค้า อาจเป็นปัญหาที่เกิดจากการทำงานของระบบที่มากเกินไป หน้า เว็บเพ็จที่ยังโหลดไม่เสร็จสิ้นเนื่องจากอินเทอร์เน็ตช้าเกินไป Script บางตัวทำงานผิดพลาด หรือมี จำนวนผู้ใช้งานในช่วงนั้นที่มากเกินไปทำให้เกิดความล่าช้าของระบบ ขอให้ท่านแก้ปัญหาเบื้องต้นด้วย ด้วยวิธีการด้านล่างนี้
 • แนวทางที่1 : เรียกหน้าจอใหม่ (Refresh) แล้วทำการลองใหม่อีกครั้ง
 • แนวทางที่2 : รอสักประมาณ 5 นาที แล้วลองเข้าสู่ระบบคลังสินค้าใหม่อีกครั้ง
 • แนวทางที่3 : ติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อรับข้อมูลและวิธีการแก้ไขเพิ่มเติม ได้ที่ support@B2BThai.com
** ถ้ายังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ กรุณาลองตรวจสอบปัญหาเพิ่มเติมได้จากด้านล่างนี้ **
ปัญหาด้านการค้นหา
1.
ค้นหาสินค้าไม่พบ
 • แนวทางที่1 : ตรวจสอบความถูกต้องของคำค้นหาว่ามีความถูกต้องหรือไม่ (อักขระ, อักษรตกหล่น, การสะกดคำ) แล้วลองกดค้นหาใหม่
 • แนวทางที่2 : ตรวจสอบหมวดหมู่ที่คุณค้นหาว่าอยู่ในหมวดหมู่ที่สินค้าควรจะอยู่หรือไม่ (ให้กดล้างค่าผลการค้นหา แล้วลองค้นหาใหม่)
 • แนวทางที่3 : ลองกำหนด ตัด หรือสลับ คำค้นหาของคุณใหม่ให้กระชับมากกว่าเดิม เช่น ไม้, เหล็ก, เครื่อง, กล่อง เป็นต้น
2.
เปิดแถบ Advance Search หรือ Setting Display Option ไม่ได้
 • แนวทางที่1 : ลองกดปุ่ม Advance Search หรือ Setting Display Option ดูอีกครั้ง
 • แนวทางที่2 : เรียกหน้าจอใหม่ (Refresh) แล้วทำการลองใหม่อีกครั้ง
ปัญหาด้านการดูรายละเอียดสินค้า
1.
ชี้ตัวสินค้าแล้วแถบแสดงรายละเอียดไม่แสดง
 • แนวทางที่1 : ตรวจสอบตำแหน่งลูกศรเมาส์ (Cursor) ที่ชี้อยู่ ว่าอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องหรือไม่
 • แนวทางที่2 : เรียกหน้าจอใหม่ (Refresh) แล้วทำการลองใหม่อีกครั้ง
2.
เช็คเครื่องหมายถูกที่ช่อง Check-box แล้วแถบแสดงรายละเอียดไม่ถูกแสดงค้างไว้
 • แนวทางที่1 : เรียกหน้าจอใหม่ (Refresh) แล้วทำการลองใหม่อีกครั้ง
3.
คลิกที่ตัวสินค้าแล้วไม่แสดงรายละเอียดสินค้าทั้งหมด
 • แนวทางที่1 : ตรวจสอบตำแหน่งลูกศรเมาส์ (Cursor) ที่ชี้อยู่ ว่าอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องหรือไม่
 • แนวทางที่2 : เรียกหน้าจอใหม่ (Refresh) แล้วทำการลองใหม่อีกครั้ง
ปัญหาด้านการเปรียบเทียบสินค้า
1.
แถบเมนูเปรียบเทียบสินค้าไม่แสดง
 • แนวทางที่1 : ลองกดปุ่มเปรียบเทียบสินค้า (Product Compare) หรือกดปุ่ม Add to Compare ดูอีกครั้ง
 • แนวทางที่2 : เรียกหน้าจอใหม่ (Refresh) แล้วทำการกดปุ่มเปรียบเทียบสินค้า (Product Compare) หรือกดปุ่ม Add to Compare ใหม่อีกครั้ง
2.
ไม่สามารถเพิ่มสินค้าลงในเมนูเปรียบเทียบได้
 • แนวทางที่1 : ตรวจสอบความถูกต้องของตำแหน่งการวาง ว่าวางถูกตำแหน่งหรือไม่ (วางตรงจุดที่ให้วาง)
 • แนวทางที่2 : ตรวจสอบจำนวนสินค้าในเมนูเปรียบเทียบดูว่า มีสินค้าที่นำมาเปรียบเทียบครบ 5 รายการแล้วหรือยัง
 • แนวทางที่3 : หากยังเหลือตำแหน่งวางว่างอยู่ ให้ลองลากสินค้าไปวางหรือกดปุ่มเปรียบเทียบสินค้าดูอีกครั้ง
 • แนวทางที่4 : เรียกหน้าจอใหม่ (Refresh) แล้วทำการเปรียบเทียบสินค้าใหม่อีกครั้ง
3.
กดเปรียบเทียบสินค้าทั้งหมดไม่ได้ (Compare Now)
 • แนวทางที่1 : เรียกหน้าจอใหม่ (Refresh) แล้วทำการกดเปรียบเทียบดูอีกครั้ง
4.
ลบสินค้าออกจากเมนูเปรียบเทียบไม่ได้
 • แนวทางที่1 : เรียกหน้าจอใหม่ (Refresh) แล้วทำการกดลบ หรือกด Remove All ดูอีกครั้ง
5.
ไม่สามารถปิดเมนูเปรียบเทียบได้
 • แนวทางที่1 : เรียกหน้าจอใหม่ (Refresh) แล้วทำการกดปิดเมนูเปรียบเทียบดูอีกครั้ง

Chapter7 : ศูนย์กลางการจัดซื้อ

ศูนย์กลางจัดซื้อคืออะไร ?
Purchasing Center (ศูนย์กลางจัดซื้อ)
Purchasing Center หรือระบบศูนย์กลางจัดซื้อ เป็นระบบที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่ออำนวยประโยชน์แก่ลูกค้าในการติดต่อหาบริษัทผู้ขายสินค้าตามที่ลูกค้าต้องการ โดยลูกค้าไม่จำเป็นต้องเสียเวลาไปค้นหาสินค้าหรือผู้ขายจากในเว็บไซต์ www.B2BThai.com เพียงบอกสินค้าที่คุณต้องการมาที่ทีมงานระบบศูนย์กลางจัดซื้อ ทางทีมงานก็จะเสนอรายชื่อบริษัทที่ขายสินค้าตามที่คุณต้องการกลับไปให้คุณโดยทันที
ฉันจะสามารถติดต่อศูนย์กลางการจัดซื้อได้อย่างไร ?
ขั้นตอนการติดต่อศูนย์กลางการจัดซื้อ
เรามีช่องทางการติดต่อศูนย์กลางจัดซื้ออยู่ในหน้าจอต่าง ๆ ภายในเว็บไซต์ B2BThai.com เกือบทุกหน้าจอ เพียงคุณติดต่อเข้ามาที่ support@B2BThai.com เรามีทีมงานที่คอยให้บริการคุณ หรือคุณสามารถคลิก Link: www.B2BThai.com/BuyleadCenter/Main/index เพื่อขอใช้บริการสายด่วนจัดซื้อได้ ดังรูปภาพตัวอย่างด้านล่าง

รูปที่ 1 : ภาพศูนย์กลางการจัดซื้อ

 • ช่องทางที่1 : บริการสายด่วนจัดซื้อ เราจะเรียกระบบนี้ว่า Matching Center หรือ Business Matching
 • ช่องทางที่2 : การประกาศซื้อผ่านเว็บไซต์ เราจะเรียกระบบนี้ว่า Buylead Center หรือการประกาศซื้อสินค้า
ดังนั้นจะเห็นได้ว่าระบบ Buylead Center เป็นระบบส่วนหนึ่งที่อยู่ภายในระบบ Purchasing Center
แต่จะเป็นระบบที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้โดยตรง เพราะผู้ใช้จำเป็นต้องทำการเพิ่มข้อมูลสินค้าที่ต้องการเข้าสู่ ระบบเพื่อทำการประกาศซื้อสินค้าและจำเป็นต้องรอบริษัทผู้ขายติดต่อกลับมาเพื่อทำการเสนอขายสินค้า
ส่วนระบบ Matching Center จะเป็นระบบที่ทีมงาน B2BThai จะคอยให้บริการคุณเพียงอย่างเดียว คุณไม่จำเป็นต้องทำอะไรเลย เพียงโทรบอกสิ่งที่ต้องการกับเรา
หมายเหตุ: ระบบ Purchasing Center ในที่นี้ ให้เข้าใจความหมายว่าคือระบบ Matching Center หรือ Business Matching ส่วนการประกาศซื้อให้ถือเป็นระบบ Buylead Center ไปเลย
ศูนย์กลางจัดซื้อทำงานอย่างไร ?
การทำงานของศูนย์กลางการจัดซื้อ
ขั้นตอนการทำงานของระบบศูนย์กลางจัดซื้อจะมีขั้นตอนที่ง่าย กระชับ และรวดเร็วโดยมีเพียง 2 ขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้
1.
เมื่อคุณโทรหรืออีเมล์ บอกสิ่งที่คุณต้องการมาที่ทีมงาน Purchasing Center :
support@B2BThai.com เรามีทีมงานที่คอยให้บริการคุณ
2.
ทางทีมงานจะตรวจสอบและจะทำการแจ้งรายชื่อบริษัทที่ขายสินค้าที่คุณต้องการกลับไปให้ยังอีเมล์ของคุณ
 • ข้อดีของการใช้งานระบบ Purchasing Center
 1. คุณจะได้รายชื่อบริษัทผู้ขายที่ขายสินค้าที่คุณต้องการอย่างรวดเร็ว
 2. คุณจะได้รับการบริการที่มีความน่าเชื่อถือ มีความแน่นอน และมีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยาก
 3. คุณไม่จำเป็นต้องเสียเวลาไปกับการค้นหาสินค้า หรือบริษัทผู้ขายสินค้าที่คุณต้องการ
 4. คุณไม่จำเป็นต้องเสียเวลาไปกับกิจกรรมการประกาศซื้อ การรอบริษัทผู้ขายติดต่อกลับมา
หมายเหตุ: หากคุณมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อสอบถามได้ที่ support@B2BThai.com เรามีทีมงานที่คอยให้บริการคุณทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-17.45 น.