Thai Commerce Store

Gold Member #[SB-14843-196]

ส่งข้อความถึงผู้ขาย

หรือ ดูข้อมูลการติดต่อ คลิก
B2BThai Gold Member
หมวดหมู่สินค้า
ข้อมูลการติดต่อ

0-2689-4267

www.facebook.com/ ThaiCommerceStore?_rdr

สถิติ

ผู้เข้าชม : 6042

สินค้า : 113

เป็นสมาชิกเมื่อ : 07/04/2015

Thai Commerce Store

กระทรวงพาณิชย์ได้กําหนดนโยบายในการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อเป็นรากฐานในการสร้างรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน โดยได้จัดทําศูนย์กลางเผยแพร่การจําหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนทางออนไลน์ (www.thaicommercestore.com) รวมถึงการจัดทําร้านค้าออนไลน์ให้แก่ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP, GI, Organic, Halal และ Fairtrade) และ Thai Commerce Shop ทั้งนี้เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมให้ข้อมูล ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนทางออนไลน์ เพื่อส่งเสริมและขยายตลาดให้แก่ผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมทั้งอํานวยความสะดวกในการซื้อของผู้บริโภค

ส่งข้อความถึงผู้ขาย