ส่งข้อความถึงผู้ขาย

หรือ ดูข้อมูลการติดต่อ คลิก
หมวดหมู่สินค้า
ข้อมูลการติดต่อ

0947030011

piyanany

th-th.facebook.com/ โรงเรียนสองแคววิทยาคม-อดอยหล่อ-จเชียงใหม่-114721178623163

สถิติ

ผู้เข้าชม : 2930

สินค้า : 21

เป็นสมาชิกเมื่อ : 27/05/2016

โรงเรียนสองแคววิทยาคม

โครงการ ๑ โรงเรียน ๑ ธุรกิจ สพม. เขต ๓๔

       โรงเรียนสองแคววิทยาคม ที่ตั้งอยู่เลขที่ ๙๔ หมู่ที่ ๑๔ ถนน เชียงใหม่-ฮอด ตำบลดอยหล่อ อำเภอ ดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

รหัสไปรษณีย์ ๕๐๑๖๐ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

โทรศัพท์ ๐ ๕๓๓๖ ๙๔๐๗ โทรสาร ๐ ๕๓๓๖ ๙๕๗๖

e-mail : Songkwaewittayakom @ hotmail.com    

Website : http://www.songkaew.ac.th

        เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

 เขตพื้นที่บริการการศึกษา มี ๔ ตำบล ๕๔ หมู่บ้าน ได้แก่ ตำบลดอยหล่อ ตำบลสองแคว ตำบลยางครามและตำบลสันติสุข

ตราประจำโรงเรียนโรงเรียนสองแคววิทยาคม  

วัดพระธาตุดอยน้อย อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

สีประจำโรงเรียน :         เขียว – เหลือง

                             สีเขียว   หมายถึง ความก้าวหน้า  ความอุดมสมบูรณ์

                             สีเหลือง หมายถึง ความมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่ดี

อักษรย่อ         :         ส.ค.ว.

 

ส่งข้อความถึงผู้ขาย