ส่งข้อความถึงผู้ขาย

หรือ ดูข้อมูลการติดต่อ คลิก
หมวดหมู่สินค้า
ข้อมูลการติดต่อ

0918523480

0918523480

ผ้าทอลายเอื้อมเดือนพัฒนาสู่อาเซียน

สถิติ

ผู้เข้าชม : 3183

สินค้า : 47

เป็นสมาชิกเมื่อ : 27/05/2016

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม

โครงการ ๑ โรงเรียน ๑ ธุรกิจ สพม. เขต ๓๔

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 153 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าเดื่อ อำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่ มีเนื้อที่ 87 ไร่ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากนิคมสร้างตนเองเขื่อน ภูมิพล ได้จัดสรรที่ดินให้เป็นสถานที่ตั้งโรงเรียน

ปี พ.ศ.2518 ด้วยความเห็นชอบของพ่อค้าประชาชนและข้าราชการอำเภอดอยเต่า จึงได้ขอจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษา ทางกรมสามัญศึกษาอนุมัติให้เปิดโรงเรียนสาขาของโรงเรียนฮอดพิทยาคม มีนักเรียนจำนวน 45คน ครูจำนวน 3 คน

ปี พ.ศ.2519 กรมสามัญศึกษาอนุมัติให้ยกฐานะจากโรงเรียนสาขาขึ้นเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา ประจำอำเภอดอยเต่า โดยใช้ชื่อว่า โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 

ปัจจุบัน  มีนักเรียนจำนวน   780 คน  ครูจำนวน 45 คน  นักการภารโรง  จำนวน 5 คน  ผู้อำนวยการโรงเรียนคือ  นายวิทยา  พัฒนเมธาดา

จำหน่ายขายผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือลายโบราณอำเภอดอยเต่า และผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ

 

 

 

 

 

The first business school one of Burma. District 34.

 

 

 

 

 

 

 

Tao High School Doi Tao district's secondary schools Chiangmai Province County Office of Education, Ministry of Education, District 5. Located at 153 Moo 2, Tambon Tha Dua Doi Tao district, Chiang Mai province with an area of ​​87 acres with help from Nicmsrgagtneag dam has allocated land for the location of the

 

 

 

2518 with the approval of the merchants and officials Doi Tao district . It has established a high school The Department of Education approval to open a branch school of Bell High School . A total of 45 students, three teachers were .

 

 

 

2519 Department of Education approval to raise the status of the school as a high school field . Doi Tao district By name " Tao High School "

 

 

 

 

 

 

 

Currently there are 780 students , 45 teachers , a janitor of the school director is five years , Mr. Mehta 's development .

 

 

 

 

 

Selling products, hand woven striped vintage Doi Tao district . And tie- dyed with natural colors

 

ส่งข้อความถึงผู้ขาย