"แหล่งซื้อขายสินค้า B2B ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ในไทย"

หรือ

โปรแกรมบัญชีสำหรับธุรกิจ SMEs myAccount

รหัสสินค้า:84
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ข้อมูลสินค้า:
  1. โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปสำหรับธุรกิจ SMEs
  2. บันทึกข้อมูลแบบ Real Time
  3. ครอบคลุมระบบการทำงาน 20 ระบบ


กดดูเบอร์โทรผู้ขาย 02-402-8067 , 02-402-8413

ผู้เข้าชม 7,382 ครั้ง

ข้อมูลสินค้าและเนื้อหาอื่น ๆ ในนี้ถือ เป็นลิขสิทธิ์ของผู้ขาย B2BThai.com เป็นสื่อกลางในการนำเสนอเนื้อหาเท่านั้น

รายละเอียดสินค้า : โปรแกรมบัญชีสำหรับธุรกิจ SMEs myAccount

คำค้น :

โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป myAccount มีคุณสมบัติครบถ้วน ครอบคลุมถึง 20 ระบบ         โปรแกรมบัญชีสำหรับธุรกิจ SMEs ที่ครอบคลุมด้วยระบบการทำงานถึง 20 ระบบ ที่เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพลดขั้นตอนการทำงานที่ยุ่งยาก ทั้งระบบเชื่อมโยงถึงกันช่วยลดการ ทำงานที่ซ้ำซ้อน สามารถตรวจสอบทางเดินเอกสาร รวมถึงการ Drill Down Daily Report ดู สถานะและประวัติของเอกสารได้ และสามารถจัดสั่งพิมพ์แบบฟอร์มเพื่อเป็นหลักฐานได้ทุก ขั้นตอน การบันทึกข้อมูลแบบ Real Time โดยหลังการบันทึกซื้อ-ขายสินค้าจะมีผลกับระบบ สต๊อกสินค้า การตั้งหนี้ของเจ้าหนี้เพื่อรับรู้ค่าใช้จ่าย การรับรู้รายได้จาการขายสินค้ากับลูกค้า การตรวจสอบรายงานสถานะหนี้ ระบบรับ-จ่ายเงิน/โอน/บัตรเครดิต พิมพ์เช็คจ่าย รายงาน ภาษีซื้อ-ขาย แบบภ.พ. 30 ระบบบัญชีแยกประเภท Voucher งบทดลอง และงบการเงิน ให้ อัตโนมัติหลังบันทึกข้อมูลทันที รองรับกับสินค้าประเภทหน่วยนับขนาน สินค้าที่ใช้ Barcode และไม่จำกัดวิธีการคำนวณต้นทุนสินค้าทั้งเข้าก่อน-ออกก่อน(FIFO) หรือ ถัวเฉลี่ย (Average) 

        สามารถ Import – Export ข้อมูลระหว่างฐานข้อมูลของสาขาและสำนักงานใหญ่และการ export รายงานรูปแบบ TEXT , HTML, Excel ได้อย่างง่ายดาย รองรับการทำงานได้ทั้ง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งสามารถสลับภาษากันได้ในระหว่างการใช้งานโปรแกรม การกำหนด Alert เตือนด้วย To Do List การสร้างเมนูทางลัด การตรวจสอบ (Audit) ข้อมูล การทำงาน ด้วยเมนู Audit Trail Report เก็บประวัติการทำงานของ User และการดูแลข้อมูล ป้องกันการทุจริตในการเข้าใช้งานโปรแกรมด้วยระบบ Security  เพิ่มเติม...

 

ข้อมูลช่องทางการชำระค่าบริการ

ชื่อบัญชี ชื่อธนาคาร สาขา เลขที่บัญชี ประเภทบัญชี
บริษัท ออนไลน์ซอฟท์ คอมเทค จำกัด ธนาคารกสิกรไทย รามคำแหง 53 980-2-06242-4 ออมทรัพย์

การจัดส่ง

การจัดส่ง เวลาการจัดส่ง บรรจุภัณฑ์ รายละเอียดการจัดส่ง
EMS 4 แบบกล่อง

ส่งข้อความติดต่อ

ถึง :

บริษัท ออนไลน์ซอฟท์ คอมเทค จำกัด

จาก :
อีเมล์ของคุณ :
โทรศัพท์ :