หมวดหมู่สินค้า
ข้อมูลการติดต่อ

02-652-6100, 02-299-3333

สถิติ

ผู้เข้าชม : 5652

สินค้า : 250

เป็นสมาชิกเมื่อ : 21/11/2014

บริษัท แสงชัยมิเตอร์ จำกัด

คุณทรงศักดิ์ เสริมสุขสกุลชัย ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งประธานกลุ่ม บริษัท แสงชัยมิเตอร์ จำกัด ในระยะแรกได้ดำเนินธุรกิจขายและซ่อมนาฬิการวมไปถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆโดยใช้ชื่อห้าง "แสงชัย"

จากประสบการณ์ความสามารถและความละเอียดอ่อนในการซ่อมนาฬิกา รวมถึงความรู้ในด้านไฟฟ้า จึงได้ประยุกต์ความรู้ความสามารถจนสามารถให้บริการซ่อมมัลติมิเตอร์และเครื่องมือวัดไฟฟ้าทุกชนิดได้เป็นแห่งแรกในประเทศไทย โดยก่อนหน้านี้หากเครื่องชำรุดจะไม่สามารถซ่อมได้ ต้องซื้อใหม่เท่านั้นจึงเป็นการประหยัดงบประมาณและลดการนำเข้าสินค้า

พ.ศ. 2510
เปลี่ยนชื่อจาก“แสงชัย” มาเป็น ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงชัยโอห์มมิเตอร์ เริ่มต้นดำเนินธุรกิจด้านเครื่องมือวัดและควบคุมในวงการอุตสาหกรรม

โดยเริ่มจากการนำเข้าเครื่องมือวัดและควบคุมอุณหภูมิจากประเทศเยอรมันและประเทศญี่ปุ่นซี่งเป็นการนำเข้าสินค้าเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยมาเผยแพร่ การดำเนินกิจการเป็นไปได้ด้วยดี ได้รับความเชื่อถือและความไว้วางใจจากลูกค้าทั่วประเทศ นำมาซึ่งความภูมิใจของบริษัทฯ ที่มีส่วนทำให้มาตรฐานการผลิตของประเทศไทยให้ทัดเทียมกับต่างประเทศ

พ.ศ. 2525
ดำเนินธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายเครื่องมือวัดและควบคุมในงานอุตสาหกรรมอย่างเต็มตัวในรูปแบบบริษัท ภายใต้ชื่อ “บริษัท แสงชัยมิเตอร์ จำกัด” ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในปัจจุบัน

พ.ศ. 2535
เปิด ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา SCMi เพื่อให้ความรู้ด้านเทคนิคและเทคโนโลยีให้แก่นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ บุคคลทั่วไปโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นวิทยาทาน SCMi ได้พัฒนาสื่อการสอนและหลักสูตรการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง

พ.ศ. 2539
เปิด ห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม โดยรับบริการสอบเทียบ ด้านไฟฟ้า อุณหภูมิ ความชื้น ความดัน มวล ความสว่างของแสง กรด-ด่าง เพื่อยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมของไทยให้สูงขึ้น

พ.ศ. 2540
เปิด สำนักงานภาคตะวันออก ที่ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

พ.ศ. 2542
บริษัทฯ ได้พัฒนาปรับปรุงมาตรฐาน ห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรม และได้การรับรอง มาตรฐานจาก มอก.17025-2543 หรือ ISO IEC17025:2000 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมจนถึงปัจจุบัน

พ.ศ. 2543
บริษัทฯ ได้พัฒนาการผลิต ชุดฝึกชุดทดลองทางด้านการศึกษาเพื่อรองรับและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนทางด้านวิศวกรรมศาตร์ให้มีความทันสมัยมากขึ้น โดยได้การรับรองมาตรฐาน ISO9001:2000 จากบริษัท SGS (Thailand) จำกัด ซึ่งปัจจุบันได้มีการปรับเปลี่ยนเป็นมาตรฐาน ISO9001:2008

พ.ศ. 2545
บริษัทฯ ได้รับรางวัลต่างๆในสาขาวิชาชีพทางด้านช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ จากสถาบันการศึกษาต่างๆทั่วประเทศ และกรมพัฒนาฝีมือแรงงานอย่างต่อเนื่อง

พ.ศ. 2548
บริษัทฯ ได้เปิด สำนักงานภาคเหนือ ที่ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

พ.ศ. 2549
ศูนย์ฝึกอบรมของบริษัทฯ ได้รับการรับรองตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

พ.ศ. 2552
บริษัทฯ ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่น ด้านการฝึกอบรมฝีมือแรงงานประจำปี 2552 สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน หลังจากจัดการฝึกอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคคลทั่วไปเป็นระยะเวลามากกว่า 20 ปี

บริษัทฯ ได้เปิด สำนักงานภาคใต้ ที่ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

พ.ศ. 2553
บริษัทฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศธรรมาภิบาลดีเด่นแห่งปี 2553 จากสถาบันป๋วย อึ๊งภากรณ์ ร่วมกับสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและสมาคมธนาคารไทย

พ.ศ. 2556
บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2008 ทางด้าน “The Provision of trading electrical measuring equipment and automation equipment control” จากบริษัท SGS Thailand จำกัดและ UKAS

ส่งข้อความถึงผู้ขาย