หมวดหมู่สินค้า
ข้อมูลการติดต่อ

02-726-2700

สถิติ

ผู้เข้าชม : 5327

สินค้า : 141

เป็นสมาชิกเมื่อ : 11/02/2015

บริษัท แมสเวลล์ เคมีคอล กรุ๊ป จำกัด

บริษัท แมสเวลล์ เคมีคอล กรุ๊ป จำกัด (MASSWELL) ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2525 บริษัทฯ เป็นผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์น้ำยาทำความสะอาดภายใต้แบรนด์สินค้า “MASSWELL” และดำเนินธุรกิจ จัดจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องมือเพื่อสุขอนามัยที่มีมาตรฐาน ซึ่งได้ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล และการรับรองจากสำนักงานต่างๆ อธิเช่น GMP (Good Manufacturing Practice) ว่าด้วยระบบ กระบวนการผลิตที่ดีมีความปลอดภัย และมีคุณภาพได้มาตรฐานทุกขั้นตอน  ISO 9001 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ว่าด้วยระบบบริการคุณภาพ   อย. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ซึ่งแสดงหลักฐานว่าผลิตภัณฑ์นั้นไ้ด้ผ่านการดูแลและควบคุม อีกทั้งได้รับการอนุญาตให้ใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากกรมปศุสัตว์เพื่อการส่งออก

ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 30 ปี บริษัทฯยินดีให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการทำความสะอาด ตลอดจนให้บริการหลังการขายที่ดีแก่ลูกค้า

ส่งข้อความถึงผู้ขาย