หมวดหมู่สินค้า
ข้อมูลการติดต่อ

053 212 221

สถิติ

ผู้เข้าชม : 2418

สินค้า : 43

เป็นสมาชิกเมื่อ : 18/11/2014

บริษัท เอเซียเกษตรรุ่งวิไล จำกัด

ในวันที่ 23 มีนาคม 2533 บริษัท เอเซียเกษตรรุ่งวิไล จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นในนาม โรงงานเอเซียอุตสาหกรรรมการเกษตร ภายใต้การบริหารงานของ คุณสำราญ เกียรติรุ่งวิไลกุล ซื่งในเวลานั้นเป็นโรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับการขัดสีกะเทาะเปลือกถั่วลิสง โม่ข้าว โม่พริก และสินต้าเกี่ยวกับพืชผลทางการเกษตร โดยได้รับการส่งเสริมจาก บรรษัท ธนกิจอุตสาหากรรมขนาดย่อม กระทรวงอุตสาหกรรม

กระทั่งในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2547 จึงได้เริ่มก่อตั้ง บริษัท เอเซียเกษตรรุ่งวิไล จำกัด ซึ่งทำหน้าที่จัดจำหน่ายผลิตผลแปรรูปทางการเกษตรทุกชนิด และจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ตลอดจนเครื่องมือทางการเกษตร โดยมี คุณจุฑามาศ เกียรติรุ่งวิไลกุล เป็นกรรมการผู้จัดการ ปัจจุบันบริษัท เอเซียเกษตรรุ่งวิไล จำกัด ได้ดำเนินการพัฒนาธุรกิจให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยรากฐานความมั่นคงที่สั่งสมจากประสบการณ์มา กว่า 18 ปี บริษัท เอเซียเกษตรรุ่งวิไล จำกัด เริ่มเป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับของตลาดในไทยมากขึ้น มีสินค้าการเกษตรในกลุ่มต่าง ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค โดยทางบริษัทมีการพัฒนาสินค้าและเพิ่มสินค้าอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคที่พึงพอใจในคุณภาพสินค้ามาตรฐานและเพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นของผู้บริโภค

ในด้านของฝ่ายบริหาร การขาย และ การตลาด ทางบริษัท ก็ได้รับการพัฒนาทางด้านการทำงาน การฝึกอบรม การให้ความรู้ในส่วนของพนักงาน โดยบริษัทมีพนักงานทั้งสิ้นกว่า 60 คน จนกระทั่งในปัจจุบันบริษัท เอเซียเกษตรรุ่งวิไล จำกัด มีตัวแทนร้านค้า ที่จำหน่ายสินค้าของทางบริษัทกว่า 1,000 ร้านทั่วประเทศ แล้วในขณะนี้

การผลิตสินค้าของบริษัทนั้น บริษัทได้ให้ความสำคัญในเรื่องคุณภาพของสินค้า เริ่มตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบในการผลิต ที่มีคุณภาพจากแหล่งวัตถุดิบ ผ่านกระบวนการผลิตที่ปลอดภัย และมีคุณภาพทั้งนี้ ยังมีการเอาเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาช่วยในการผลิต เพื่อยกระดับมาตรฐานสินต้าให้มีคุณภาพเป็นที่พึงพอใจของผู้บริโภค

ส่งข้อความถึงผู้ขาย