รางวัล/ใบรับรองคุณภาพ
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลการจดทะเบียนบริษัท
ชื่อบริษัท : บริษัท เบทเตอร์แพค จำกัด
รูปแบบองค์กรธุรกิจ : ผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่าย
ตลาดหลัก : เครื่องบรรจุภัณฑ์และเครื่องแปรรูปอาหาร
ตลาดรอง : -
ที่อยู่ในการจดทะเบียน : 408/2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
จำนวนพนักงาน : 0
จำนวนพนักงานวิจัยและพัฒนา (R&D) : -
จำนวนพนักงานตรวจสอบคุณภาพ (Q&C) : -
เจ้าของกิจการ : -
หมายเลขทะเบียนพาณิชย์ : -
วันที่จดทะเบียน : -