ข้อมูลประวัติบริษัท

เป็น ระยะเวลายาวนานกว่า 40 ปีแล้ว ที่บริษัท Better Pack จำกัดได้ก่อตั้งขึ้นและเติบโตไปขึ้นเคียงคู่กับอุตสาหกรรมการผลิตอาหารของ ประเทศไทย จากจุดเริ่มต้นในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2512 จวบจนปัจจุบัน Better Pack ได้เป็นผู้แทนในการจัดจำหน่ายเครื่องจักรสำหรับการผลิตและบรรจุภัณฑ์ชั้นนำ จากต่างประเทศให้แก่ผู้ประกอบการ และในเดือนกุมภาพันธ์ 2537 ที่ผ่านมาก็ได้จดทะเบียนบริษัท BP INDUSTRIAL GROUP จำกัด เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ

ปัจจุบัน บริษัท Better Pack จำกัด มีทุนจดทะเบียน 68,400,000.00 บาท และบริษัท BP INDUSTRIAL GROUP จำกัด มีทุนจดทะเบียน 15,700,000 บาท มีพนักงานรวมทั้งสิ้น 86 คน

ตลอด ระยะเวลาการดำเนินงานที่ผ่านมา Better Pack ได้พัฒนาการผลิต และเป็นผู้แทนจัดจำหน่ายเครื่องจักรรองรับในทุกความต้องการทางด้านเครื่อง จักรสำหรับการผลิตและบรรจุภัณฑ์ โดยมีเครื่องจักรมากกว่า 200 รายการที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทางการผลิตของท่านได้ ดังตัวอย่างของเครื่องจักรและผลิตภัณฑ์:

บริษัท เบทเตอร์แพค จำกัด
408/2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 ถนนเจริญสนิทวงศ์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
ปีที่ก่อตั้ง
:
2512
โทรศัพท์
:
+66(0) 2-886-9000
แฟกซ์
:
02-886-9393