หมวดหมู่สินค้า
ข้อมูลการติดต่อ

0-2928-2215-6, 0-2900-2918-9

สถิติ

ผู้เข้าชม : 2012

สินค้า : 18

เป็นสมาชิกเมื่อ : 26/01/2015

บริษัท เทอร์ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

บริษัทได้เริ่มก่อตั้ง เมื่อ วันที่ 9 มกราคม 2540 และได้รับการจดทะเบียนเมื่อ วันที่ 29 มกราคม 2540

  ::โดยมีวัตถุประสงค์หลักของการจัดตั้งบริษัทดังนี้  

1. ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษา และให้คำแนะนำงานทางด้านวิศวกรรม เช่น การจัดกระบวนการผลิต  ปรับปรุงกระบวนการผลิตในโรงงาน งานออกแบบด้านเครื่องกล และไฟฟ้า หรือโยธา
2. ประกอบกิจการรับจ้างซ่อมบำรุงอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องกลด้านวิศวกรรม รวมทั้งการติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องจักร
3. ประกอบกิจการค้าอุปกรณ์ทางด้านวิศวกรรม ทุกประเภท
4. ประกอบกิจการค้า ด้านออกแบบ ควบคุมการผลิต และรับจ้างซ่อมบำรุงเตาเผาขยะ เตาเผาศพ ทุกประเภท
5. ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษา และให้คำแนะนำทางด้านการควบคุม และการจัดการพลังงานในธุรกิจประเภทต่างๆ ประกอบกิจการค้าอุปกรณ์ และวัสดุทางด้านพลังงาน ทุกประเภท

ส่งข้อความถึงผู้ขาย