หมวดหมู่สินค้า
ข้อมูลการติดต่อ

074448764

สถิติ

ผู้เข้าชม : 12881

สินค้า : 101

เป็นสมาชิกเมื่อ : 14/10/2014

บริษัท เซ้าเทอร์น เซฟตี้ จำกัด

SOUTHERN SAFETY CO.,LTD เริ่มก่อตั้งบริษัทฯ ขึ้นในวันที่ 14  สิงหาคม 2550 
ณ สำนักงานอาคารธนดี เลขที่ 564  หมู่ 2  ตำบลพะวง  อำเภอเมือง  จังหวัด สงขลา 90100 และเริ่มเปิดดำเนินการ
อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 24 กันยายน 2550 โดยมีนโยบายที่ชัดเจนภายใต้ สโลแกน “คิดถึงห่วงใย ความปลอดภัย
ในการทำงาน”  โดยนโยบายเน้นการบริการที่เข้าใจ เข้าถึง บริการครอบคลุมทุกพื้นที่ในภาคใต้  โดยเน้นการให้บริการ
ที่ครอบคลุม และครบวงจร ในงานด้านความปลอดภัย ซึ่งประกอบด้วย

          1. บริการตรวจสอบ ตรวจวัดสภาพแวดล้อม แสง เสียง ความร้อน ฝุ่น สารเคมี ในบรรยากาศการทำงานและ
ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม ในและนอกสถานประกอบกิจการ สำนักงาน โรงงาน หน่วยงาน และให้การรับรองผลการตรวจวัด

          2. จัดจำหน่าย อุปกรณ์ความปลอดภัย อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล อุปกรณ์ดับเพลิง เครื่องมือการตรวจวัด
สภาพแวดล้อม เครื่องมือ อุปกรณ์ งานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ภายใต้มาตรฐานคุณภาพและ
ความปลอดภัย


          3. บริการให้ความรู้ทางวิชาการ  จัดฝึกอบรม สัมมนา ให้คำปรึกษา เป็นที่ปรึกษา ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย
สิ่งแวดล้อม และให้การรับรอง

          4. บริการออกแบบ ติดตั้ง ตรวจสอบ วางระบบ งานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม เช่น ระบบ
ดับเพลิง ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบทำความเย็น อาคารโรงงาน ตรวจรับรองอาคาร บอยเลอร์ เครน ปั้นจั่น ระบบไฟฟ้า 
เป็นต้น

          มาถึงวันนี้บริษัทฯ ขอขอบพระคุณทุกบริษัท หน่วยงานองค์กร ทั้งภาครัฐ และเอกชนที่ให้การต้อนรับและสนับสนุน
ให้บริษัท เซ้าเทอร์น เซฟตี้ จำกัด ได้พัฒนามาอีกขั้นเพื่อการบริการที่สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

ส่งข้อความถึงผู้ขาย