หมวดหมู่สินค้า
ข้อมูลการติดต่อ

0-2416-9883, 0-2892-8062

สถิติ

ผู้เข้าชม : 3863

สินค้า : 169

เป็นสมาชิกเมื่อ : 23/05/2012

บริษัท เซ็นทรัล เพสท์ ซัพพลาย 2010 จำกัด

บริษัท เซ็นทรัล เพสท์ ซัพพลาย (2010)จำกัด ถือกำเนิดจากภูมิปัญญาของกลุ่มคนไทย เมื่อ12 มกราคม 2552 เป็นการลดองค์กรลง โดยผู้บริหารเป็นผู้วางแผนการให้บริการ ปฏิบัติงาน / ติดตามผล ด้วยทีมงานที่มีประสิทฺธิภาพ และ ประสบการณ์สูง ตลอดจนต้องการให้งานบริการได้มาตรฐานสากล เทียบเท่ากับต่างประเทศ ในราคาย่อมเยาว์ และคำนึงถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก บริษัทฯ ได้รับอนุญาตการครอบครองวัตถุอันตรายจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข (อ.ย.)มีผู้เชี่ยวชาญ -ผู้ควบคุมวัตถุอันตราย เพื่อใข้รับจ้าง อีกทั้งยังใช้สารเคมีที่ได้รับอนุญาตจาก สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ บริษัท เซ็นทรัล เพสท์ ซัพพลาย (2010)จำกัด เป็น สมาชิก สมาคมกำจัดแมลงไทย / NATIONAL PEST MANAGEMENT ASSOCIATION THAI (NPMA THAI) และ FEDERATION OF ASIAN & OCEANIA PEST MANAGERS ASSOCIATION (FAOPMA) แ ละยังเป็นศูนย์รวมของบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญด้านการป้องกันและกำจัดแมลง, สุขอนามัยจากบริษัทกำจัดแมลงชั้นนำในอดีตและปัจจุบันพร้อมทั้งใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เครื่องมือที่ทันสมัยให้บริการด้วยความรู้ ความเข้าใจในระบบนิเวศของแมลง โดยนำระบบ การกำจัดแมลงแบบผสมผสาน “IPM” มาใช้ในงานบริการให้กับลูกค้า อีกทั้งบริษัทฯ มีนโยบายที่จะส่งเสริมและให้ความร่วมมือด้านสุขอนามัย สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยคติในการทำงานของบริษัทฯ คือ
ส่งข้อความถึงผู้ขาย