หมวดหมู่สินค้า
ข้อมูลการติดต่อ

053-495-270-1, 053-867-710-2

สถิติ

ผู้เข้าชม : 4310

สินค้า : 54

เป็นสมาชิกเมื่อ : 16/10/2014

บริษัท เชียงใหม่อุตสากรรมพลาสติก จำกัด

มุ่งมั่นสู่ความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมพลาสติกครบวงจรที่มี การเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนบนพื้นฐานของการดำเนินธุรกิจ ตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี เพื่อไปสู่เป้าหมายของการเป็น "ทางเลือกอันดับหนึ่งของลูกค้า" เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย และ แนวคิดการก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมพลาสติก และองค์กรสืบไป ทุกประเภท ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย สะอาดปลอดภัย และ ดำเนินการสอดคล้อง กับ หลักคุณภาพสากล

ส่งข้อความถึงผู้ขาย