หมวดหมู่สินค้า
ข้อมูลการติดต่อ

02-732-4378

สถิติ

ผู้เข้าชม : 3860

สินค้า : 100

เป็นสมาชิกเมื่อ : 14/11/2014

บริษัท เจ เจ ซายแลบ จำกัด

บริษัท เจ เจ ซายแลบ จำกัด ดำเนินธุรกิจทางด้าน การออกแบบ ผลิต ประกอบพร้อมการจัดจำหน่ายเครื่องมือทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมที่ผลิตและประกอบภายในประเทศ โดยทีมงานวิศวกรที่มีความรู้และประสบการณ์สูง ครอบคลุมถึงงานบริการด้านต่างๆ ดังนี้
– ออกแบบและรับผลิตสินค้าตามความต้องการของลูกค้า
– ออกแบบและรับผลิตเครื่องมือทางด้านวิทยาศาสตร์
– ออกแบบและรับผลิตงานทางด้านเหล็กและสแตนเลส ทุกชนิด
– จัดหาเคมี – อุปกรณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์และห้องทดลองปฏิบัติการวิจัย
– จัดหาอุปกรณ์ – เครื่องมือด้านงานอุตสาหกรรม
– บริการงานด้านการซ่อมและติดตั้งเครื่องมือ
สนใจในผลิตภัณฑ์และการบริการ สามารถสอบถามหรือขอรายละเอียด เพื่อประกอบการตัดสินใจของท่านได้ที่
อีเมล์ : contact@jjsciencelab.com


วิสัยทัศน์ (VISION)
เป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจภายใต้ความต้องการของลูกค้า และสร้างสรรค์การเติบโตขององค์กรทุกปี พร้อมทั้งสร้างนวัตกรรมการทำงานที่เอื่อประโยชน์ที่สูงที่สุดให้กับลูกค้า

นโยบาย (POLICIES)
ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางด้านวิทยาศาสตร์ ที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพในราคาที่เหมาะสม โดยมีกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน โดยมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า รวมทั้งเป็นการสร้างมูลค่าของสินค้าที่ผลิตในประเทศ

เป้าหมาย (GOALS)
1. สร้างผลิตภัณฑ์ทางด้านวิทยาศาสตร์ที่ผลิตในประเทศให้เป็นที่รู้จัก และได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค ทั้งในและนอกประเทศ
2. สร้าง Brand Awareness ให้ “ JJ “ เป็นที่รู้จักและน่าเชื่อถือในระดับคุณภาพ และประสิทธิภาพ ของผลิตภัณฑ์ เช่น ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับทางด้านวิทยาศาสตร์ ลูกค้าที่อยู่ในวงการทุกคนต้องนึกถึง Brand “ JJ ” เป็นอันดับต้นๆ
3. สร้างความเจริญเติบโต โดยรักษาระดับ Gross margin ของผลิตภัณฑ์มวลรวมให้ได้ไม่ต่ำกว่า 13 % เพื่อให้ผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ขององค์กร
4. สร้างการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม รวมถึงการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ส่งข้อความถึงผู้ขาย