หมวดหมู่สินค้า
ข้อมูลการติดต่อ

02-509-9990

สถิติ

ผู้เข้าชม : 3984

สินค้า : 44

เป็นสมาชิกเมื่อ : 03/11/2014

บริษัท อุดมพาณิชคอร์เปอร์เรชั่น จำกัด

พ.ศ. 2480 อยู่ที่นางเลิ้ง บนถนนนครสวรรค์ ซึ่งก่อตั้งโดย นายอุดม อดิเรก ดำเนินการจัดจำหน่ายเกี่ยวกับเครื่องเขียน แบบเรียน อุปกรณ์การศึกษา และ เครื่องใช้สำนักงานต่าง ๆ ในรูปของร้านค้าปลีกแห่งหนึ่ง และได้เปิดดำเนินกิจการเรื่อยมา จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2500 จึงได้เริ่มทำการค้าส่งบ้าง ในรูปแบบของการเข้าร่วมการประมูล และขายสินค้าต่าง ๆ ให้กับหน่วยงานของรัฐบาล ธนาคาร สำนักงาน และบริษัทต่าง ๆ ซึ่งสินค้าที่จำหน่ายในขณะนั้น ส่วนใหญ่จะทำการสั่งซื้อจากตัวแทนนำเข้าภายในประเทศเป็นหลัก ในปี พ.ศ. 2518 จึงได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจมาเป็นรูปแบบของบริษัทจำกัดภาย ใต้ชื่อทางการค้าว่า “บริษัท อุดมพานิช คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด” ดำเนินการและบริหารงานโดย นายกิตติ อดิเรก ซึ่งสำเร็จการศึกษาจาก Youngstown State University, Ohio, USA.ในสาขาวิชา Marketing & Administration (BA) จึงทำให้รูปแบบในการดำเนินงานต่าง ๆ ได้มีการปรับเปลี่ยนแปลง และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง บริษัท อุดมพานิช คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด ได้ริเริ่มดำเนินการสั่งสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาจำหน่ายเอง โดยจัดทำในรูปแบบของตัวแทนจำหน่าย และเป็นผู้จัดจำหน่ายให้กับร้านค้าส่งและร้านค้าปลีกทั่วประเทศ รวมทั้งในส่วนของหน่วยงานรัฐบาล ธนาคาร และรัฐวิสาหกิจ นอกนากนั้น ยังได้มีการย้ายสถานที่ทำการสำนักงานใหญ่ มาเป็นที่สยามสแควร์ ซอย 5 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร แต่เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้มีการเริ่มโครงการก่อสร้าง อาคารสำนักงานแห่งใหม่ขึ้น ในปี พ.ศ. 2539 เพื่อใช้เป็นที่ทำการสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ และเป็นศูนย์กลางในการบริหารบริษัทในเครืออุดมพานิช กรุ๊ป โดยทำการก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2541 อาคารสำนักงานใหญ่นี้ ตั้งอยู่บนถนนประดิษฐ์มนูธรรม โดยมีชื่อว่า “อุดมพานิช”

ส่งข้อความถึงผู้ขาย