หมวดหมู่สินค้า
ข้อมูลการติดต่อ

02-412-7707, 02-412-7709

สถิติ

ผู้เข้าชม : 6105

สินค้า : 140

เป็นสมาชิกเมื่อ : 17/02/2015

บริษัท อักษรา ฟอร์ คิดส์ จำกัด

บริษัท อักษรา ฟอร์ คิดส์ จำกัด ซึ่งมาจากคำว่า อักษร+เพื่อเด็ก (For kids)   ซึ่งเป็นการเน้นวัตถุประสงค์การก่อตั้งบริษัทฯ เมื่อ 8 ปีก่อนว่า  จะดำเนินธุรกิจการเผยแพร่ความรู้เพื่อพัฒนาเยาวชนไทยให้มีศักยภาพ

วัตถุประสงค์การก่อตั้ง / ภารกิจ / ธุรกิจ / วิสัยทัศน์

• วัตถุประสงค์การก่อตั้ง : อักษราฯ จะดำเนินธุรกิจที่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาความรู้สำหรับเยาวชนไทย เพื่อเป็นกำลังสำคัญต่อไปในการพัฒนาประเทศ 

• ภารกิจ  : บริษัท อักษรา ฟอร์ คิดส์ จะดำเนินธุรกิจที่เอื้ออำนวยต่อการศึกษาหาความรู้  และพัฒนาเยาวชนไทย ให้มีศักยภาพต่อไปในอนาคตให้มีทั้ง IQ และ EQ  (จะดำเนินธุรกิจที่จะทำให้ “เด็กไทยเก่งขึ้น”)  โดยพัฒนาขึ้นเป็นธุรกิจที่ยั่งยืน  มีการเติบโตต่อเนื่องที่  เป็นบริษัทตัวอย่างที่ดี  สามารถสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์และเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง  พนักงานมีความสุข

• ธุรกิจของอักษรา :  เพื่อให้ความรู้และการพัฒนาเยาวชนไทย โดยหนังสือนั้นได้เน้นทั้งความรู้ และ ความสนุก ๆ สนานในการเรียนรู้ สิ่งต่าง ๆ นี้ จะเป็นการส่งผลดีต่อเด็กในอนาคต เพราะว่า เมื่อเด็ก ๆ ได้รับการเรียนรู้ในปริมาณที่พอดี และ คุณภาพที่พอเหมาะ ก็จะส่งเสริมให้เด็ก ๆ มีความสนุกที่จะเรียนรู้ และ รักที่จะอ่านหนังสือ รักที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ จนก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และ ความมั่นใจในตนเอง

• วิสัยทัศน์ : อักษรา ฟอร์ คิดส์ บจก. จะเป็นผู้นำในการทำให้เด็กไทยมีความรู้ ได้ง่ายขึ้น และสะดวกขึ้น

 

อักษรา ฟอร์ คิดส์ บจก.ดำเนินธุรกิจการเผยแพร่ความรู้ โดยเน้นในด้านการพัฒนาความรู้ความสามารถของเยาวชนไทยในสาขาที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศบริษัทฯ  โดยประกอบธุรกิจหลัก 2 ส่วน  ดังนี้

• ธุรกิจสำนักพิมพ์  จำหน่ายหนังสือสำหรับเด็กอาทิ แบบเรียน นิทาน ศิลปะ ระบายสี ความรู้รอบตัว ภาพต่อ โปสเตอร์เพื่อการศึกษา

• ธุรกิจโรงพิมพ์ รับจ้างงานพิมพ์ทุกรูปแบบ คอมพิวเตอร์ฟอร์ม นิตยสาร แผ่นพับ โปสเตอร์ต่างๆ

ส่งข้อความถึงผู้ขาย