หมวดหมู่สินค้า
ข้อมูลการติดต่อ

0-2668-5437

สถิติ

ผู้เข้าชม : 8405

สินค้า : 160

เป็นสมาชิกเมื่อ : 31/10/2014

บริษัท อ.ป.ก.ดาวคู่ (1988) จำกัด

นับเนื่อง จากอดีต กว่า 50 ปี ที่ผ่านมา (พ.ศ.2502)โรงอิฐแห่งหนึ่ง
     ได้ถือกำเนิดขึ้นภายใต้ชื่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัดบางปลากด ซึ่งตั้งอยู่บริเวณ
     ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ด้วยคุณสมบัติของดินที่มีความเหนียว และเนื้อดิน
     ที่ละเอียดเมื่อผ่านการผลิตแล้วจะได้อิฐที่แข็งแรงมีคุณภาพโดดเด่นจน
     ได้รับการกล่าวขานว่าอิฐที่ดีต้องอิฐบางปลากด หรือ อิฐ อ.ป.ก. เท่านั้น
     บริษัท อ.ป.ก. ดาวคู่(1988) จำกัดคือ ผลงานของ ความสำเร็จจากการ
     ผลิตอิฐที่มีคุณภาพดังกล่าว
   

    กอปร มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันสายการผลิตของ บริษัท
    อ.ป.ก. ดาวคู่(1988) จำกัด มีมากกว่าหนึ่งพันรายการ โดยแบ่งออกได้
    เป็น 4 กลุ่มหลัก ตามการใช้งานดังนี้

วัสดุตกแต่งเพื่องานภูมิสถาปัตยกรรม (BRICK)

อิฐก่อโชว์แนว,อิฐก่อโชว์แนวไฟสูง, อิฐช่องลม อิฐมอญเผาแกร่ง ,อิฐ      ทางเท้า 

วัสดุตกแต่งเพื่องานตกแต่งภายในและภายนอกอาคาร (TILE)

กระเบื้องดินเผาปูพื้น ,กระเบื้องเคลือบ,กระเบื้องเซรามิค 

วัสดุตกแต่งเพื่องานสถาปัตยกรรมหลังคา (ROOF TILE)

กระเบื้องเกล็ดปลา ,กระเบื้องสุโขทัย กระเบื้องหม่อม ,กระเบื้องว่าว     ,กระเบื้องปลายแหลม 

วัสดุตกแต่งเพื่อการประดับตกแต่ง (ARTISAN STAR DECOR)

กระเบื้องซีเมนต์ลาย ,กระเบื้องเขียนลาย ,กระเบื้องพิมพ์ลาย 

ส่งข้อความถึงผู้ขาย