ส่งข้อความถึงผู้ขาย

หรือ ดูข้อมูลการติดต่อ คลิก
หมวดหมู่สินค้า
ข้อมูลการติดต่อ

02-454-1340

สถิติ

ผู้เข้าชม : 3348

สินค้า : 61

เป็นสมาชิกเมื่อ : 28/10/2014

เกี่ยวกับเรา

นายวรยุทธ กิจกูล เป็นเจ้าของ บริษัท พรรณีการพิมพ์ จำกัด, บริษัท เค.เปเปอร์ จำกัด, บริษัท วรนารี จำกัด, บริษัท วี.เค.เค. บรรจุภัณฑ์ จำกัด และบรษัท สยาม นิชชิน จำกัด
Khun Vorayut is the owner of Pannee Printing Co., Ltd., K Paper Co., Ltd., Siam Nissin Co., Ltd., Woranaree Co., Ltd. and V.K.K. Packaging Co., Ltd.
ด้านการศึกษา
จบปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี 2523
Education
Bachelor of Economics, Ramkamhaeng University, 1980
สถานภาพ
สมรส กับนางสาวนารี ศรีปฐมสวัสดิ์ เมื่อปี 2526 มีบุตรธิดา ด้วยกัน 1 คน
ชื่อ “เด็กหญิงวรนารี กิจกูล”
Marital status
Married to Khun Naree Sripathomsawasdi, in 1983. Together, they have 1 daughter, Voranaree Kitkool.
ประวัติความพิการ
ปี 2526 เปิดร้านเคมีเกษตร ชื่อ “รุ่งกิจเคมีเกษตร” ที่อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร เปิด ดำเนินการได้ 8 เดือน ในเดือนกันยายน 2527 ถูกคนร้ายรอบยิง ทำให้เป็นอัมพาต ครึ่งท่อน ระดับ T8
Handicapped condition
In 1983, Khun Vorayut opened a shop selling chemicals for agriculture, Rungkij Chemi Kaset, in Baan Paew District, Samut Sakorn Province. After 8 months of operation, in September 1984, Khun Vorayut was shot causing a T8-level paralysis condition to half of his body.
การประกอบธุรกิจ
คุณวรยุทธ กิจกูล หลังจากที่กลายเป็นคนพิการ ใช้ชีวิตบนรถเข็น แต่ก็เริ่มธุรกิจจากการเปิดร้าน ตัดผมชายหลังจากนั้นอีก 9 ปี ก็ได้ทำธุรกิจทำโรงพิมพ์ เล็กๆ สืบเนื่องมาจากตอนที่ไป ทำงานที่สมาคม คนพิการแห่งประเทศไทย ได้รู้จักกับอาจารย์ณรงค์ ปฏิบัติสรกิจ ซึ่งอาจารย์มีความคิดที่จะทำโรงพิมพ์ ยิ้มสู้ ซึ่งเป็นโรงพิมพ์ที่ใช้คนพิการมาฝึกเป็นช่างพิมพ์ จึงร่วมกับอาจารย์ณรงค์ด้วยการรับคนพิการเข้า ทำงาน และซื้อเครื่องพิมพ์เล็ก ๆ หน้าร้านก็รับงาน หลังร้านก็พิมพ์งานเป็นอาชีพเสริมอีกอาชีพหนึ่ง การ ดำเนินธุรกิจจึงเริ่มต้นจากจุกนั้น จนถึงปัจจุบัน
คุณวรยุทธ กิจกูล สามารถขยายกิจการต่าง ๆ ได้มากมาย ซึ่งในธุรกิจได้ให้โอกาสคนพิการมา ร่วมงานในทุก ๆ ด้าน ดังนี้
Business Operation
After becoming handicapped with paralysis, Khun Vorayut Kitkool spent most of his life in a wheelchair. However, he started doing business by opening a barbers’ shop and, 9 years after the incident, he opened a small publishing business. The publishing business was inspired by Khun Narong Patibatsorakij, whom he met during his time spent working at the Association of Physically Handicapped of Thailand. Khun Narong wanted to establish a publishing business where handicapped people could be trained in publishing, Khun Vorayut therefore joined Khun Narong in such business. The business started with a small printing machine and has continued operations until today.
Khun Vorayut has branched out into various businesses and each business has provided opportunities to the handicapped as follows
ธุรกิจในเครือ และองค์กรสาธารณะกุศลที่ตั้งขึ้น
1. ปี พ.ศ. 2538 เปิด บริษัท พรรณีการพิมพ์ จำกัด ทำธุรกิจการพิมพ์ บริษัท สยามนิชชิน จำกัด จำหน่ายอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคน พิการและผู้สูงอายุ และก่อตั้งมูลนิธิผู้พิการ –ไทยญี่ปุ่น เป็นองค์กรช่วยเหลือและให้ ความรู้คนพิการ และแลกเปลี่ยนทัศนคติระหว่างผู้พิการไทย - ญี่ปุ่น
2. ปี พ.ศ. 2539 เปิด บริษัท เค.เปเปอร์ จำกัด จำหน่ายกระดาษทุกชนิด
3. ปี พ.ศ. 2545 เปิดบริษัท วรนารี จำกัด ทำธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
4. ปี พ.ศ. 2555 ก่อตั้งสมาคมวีลแชร์เทนนิส
5. ปี พ.ศ. 2556 เปิดบริษัท วี.เค.เค. บรรจุภัณฑ์ จำกัด ทำกล่องกระดาษ บรรจุผลไม้
Businesses within the group and Public Charity Organizations
1. 1995 - Pannee Printing Co., Ltd. was incorporated and engaged in the business of publishing
- Siam Nissin Co., Ltd. was incorporated and engaged in the business of selling equipment to facilitate the handicapped and elderly.
- The Thai-Japanese Handicapped Foundation was established to assist and provide knowledge to the handicapped and to exchange thoughts between Thai-Japanese Foundation for Disabled Persons.
2. 1996 - K. Paper Co., Ltd. was incorporated and engaged in the selling of paper of all kinds
3. 2002 - Voranaree Co., Ltd. was incorporated and engaged in the business of real estate
4. 2012 - Wheelchair Tennis Association was established
5. 2013 - V.K.K. Packaging Co., Ltd. was incorporated and engaged in the business of manufacturing paper packages for fruits
บริษัท พรรณีการพิมพ์ จำกัด
จัดตั้งเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2538 ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์ ทุกชนิด เช่น หนังสือ ใบปลิว แผ่นพับ นามบัตร สมุด ฯลฯ
Pannee Printing Co., Ltd
Incorporated on the 6th January, 1995. Engages in the business of all publishings, e.g., BOOKS, brochures, pamphlets, name cards, notebooks, etc

บริษัท เค.เปเปอร์ จำกัด
จัดตั้งเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2539 ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อ –ขาย กระดาษ ทุกชนิด เช่น กระดาษปอนด์ กระดาษอาร์ตการ์ด กระดาษอาร์ตด้าน กล่องแป้งหลังขาว กล่องแป้งหลังเทา ฯลฯ
K. Paper Co., Ltd.
Incorporated on the 24th January, 1996. Engages in the business of buying and selling of all kinds of paper, e.g., fine printing paper, art paper, matt art paper, white-back duplex board, grey-back duplex board, etc.