หมวดหมู่สินค้า
ข้อมูลการติดต่อ

034-479538-40

สถิติ

ผู้เข้าชม : 4107

สินค้า : 120

เป็นสมาชิกเมื่อ : 21/10/2014

เกี่ยวกับเรา

กว่า 25 ปี บริษัท มหาโชค มหาชัย เทรดดิ้ง จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าอุปกรณ์การเกษตร และเติบโตเรื่อยมา ปัจจุบันได้ก่อตั้งบริษัทในเครือที่ดำเนินงานในด้านการผลิตสินค้าอุปกรณ์การ เกษตร เพื่อรองรับกับความต้องการของตลาดในปัจจุบัน และการนำเข้าต่างประเทศ เป็นธุรกิจที่ต้องเผชิญกับการแข่งขันทางธุรกิจอย่างสูง เพราะการดำเนินธุรกิจแบบเทรดดิ้งนั้นเป็นการขายสินค้าที่หลากหลาย ทำให้มีคู่แข่งในทุกๆ ประเภท สินค้าเกิดขึ้นอย่างมากมายและยังไม่มีแนวโน้มที่จะยุติได้ง่าย แต่นั่นก็ไม่เป็นอุปสรรคสำหรับบริษัทเรา เนื่องจากตลอดเวลากว่า 25 ปีที่ผ่านมานั้นบริษัทได้ต่อสู้กับปัญหาต่างๆและอุปสรรคนานัปการ โดยแรกเริ่มก่อตั้งบริษัทเป็นเพียงตึกแถวเล็กๆ 2 คูหาในนามกิจถาวร ขายสินค้าเพียงเล็กน้อย แต่ด้วยความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มมากขึ้นทำให้จากตึกแถวเล็ก ๆ ต้องขยายกิจการเพื่อให้เพียงต่อความต้องการของผู้บริโภคและพัฒนาเป็นบริษัท มหาโชคมหาชัย เทรดดิ้ง จำกัด จนถึงปัจจุบัน

จากอดีตจนถึงปัจจุบันนับเป็นเวลากว่า 25 ปีมาแล้ว ที่บริษัท มหาโชคมหาชัย เทรดดิ้ง จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจทางการค้าและการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ตามนโยบายของบริษัทที่ว่า “บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาสินค้า เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างสูงสุด ”  ปัจจุบันบริษัทไม่ได้ดำเนินธุรกิจภายใต้นโยบายเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังมีพันธกิจเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อการดำเนินงานที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน ภายใต้พันธกิจที่ว่า 
1. การผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ
2. จัดส่งรวดเร็วตรงเวลา
3. มีการพัฒนาบุคลากรสม่ำเสมอ 
4. ทำให้ลูกค้าเกิดความพอใจ