B2BThai Gold Member
หมวดหมู่สินค้า
ข้อมูลการติดต่อ

064-001-0014

สถิติ

ผู้เข้าชม : 348

สินค้า : 25

เป็นสมาชิกเมื่อ : 04/01/2021

บริษัท ฟาร์มฟู้ดกู๊ดไล๊ฟ์ จำกัด

        “ออน ออร์แกนิค” มาจากแนวคิดที่อยากยกระดับคุณภาพชีวิตของคนจนในไทย ให้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งอาหารอินทรีย์ มีคนไทยมากถึง 30% ที่จัดอยู่ในกลุ่มคนยากจน คน 1 ใน 4 ของประเทศ ยังอยู่กันอย่างยากลำบาก ผลิตภัณฑ์และบริการหลายอย่างเข้าไม่ถึงพวกเขา หลายคนไม่มีโอกาสได้เข้าถึงแหล่งอาหารที่ดีมีคุณภาพ 

         ออน ออร์แกนิค จะเป็นของชุมชน โดยสมาชิกส่วนใหญ่จะเป็นหุ้นส่วนกันทั้งหมด อย่างที่หมอธนูได้ให้คำแนะนำไว้คือ ซื้อแล้วมีปันผลคืนเอาผลิตภัณฑ์ชุมชนมาฝากขายได้ด้วย เอาลูกเอาหลานมาทำงานได้ด้วย ฯลฯ เราจะพัฒนาชุมชนให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน เราจะสร้างให้เป็นชุมชนพึ่งตนเองได้ เราจะพัฒนาให้เกษตรกรแบบดั้งเดิมให้เป็น Smart Farmer

ส่งข้อความถึงผู้ขาย