หมวดหมู่สินค้า
ข้อมูลการติดต่อ

02-589-5405-6, 02-951-8040-4

สถิติ

ผู้เข้าชม : 5238

สินค้า : 68

เป็นสมาชิกเมื่อ : 16/10/2014

บริษัท น่ำเฮง คอนสตรั๊คชั่น อีควิปเมนท์ จำกัด

ผลิตและจำหน่าย :

  • เครื่องจักรกลการเกษตร
  • เครื่องจักรงานก่อสร้าง
  • เครื่องจักรบล็อกประสาน
  • อุปกรณ์ก่อสร้าง
  • บล็อกประสาน

 

ประวัติความเป็นมา :

บริษัทได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2534 โดยจดทะเบียน ตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นนิติบุคคลประเภท บริษัทจำกัด

ทะเบียนเลขที่ 0135534000197 

ทุนจดทะเบียน 20,000,000 บาท

ส่งข้อความถึงผู้ขาย