หมวดหมู่สินค้า
ข้อมูลการติดต่อ

02-9070420-22

สถิติ

ผู้เข้าชม : 2467

สินค้า : 64

เป็นสมาชิกเมื่อ : 08/01/2015

บริษัท ดี.เค.เทรดดิ้ง จำกัด

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจหลักด้าน “ติดตั้งเครื่องกันขโมย, กล้องวงจรปิด, ประตูคีย์การ์ด” ด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยจากต่างประเทศ ประกอบกับทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ มากกว่า 10 ปี ปัจจุบันมีลูกค้าที่ใช้บริการอยู่มากกว่า 1,000 ราย ทั้งภาครัฐและเอกชน

กิจการ

จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องด้วยความตระหนักถึง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินที่จำเป็นสำหรับทุกคนทุกธุรกิจ บริษัท ดี.เค. เทรดดิ้งจำกัด จึงได้ถือกำเนิดขึ้นเพื่อให้บริการทางด้าน ระบบรักษาความปลอดภัยอิเล็กโทรนิกส์ ที่นำสมัยกับผู้บริโภคด้วยความยึดมั่นในการให้บริการที่ดีตลอดมา ทำให้บริการของบรืษัทฯเป็นที่รูกจักของธุรกิจ และบุคคลต่างๆอย่างรวดเร็ว

นโยบายด้านการบริหาร

การบริการ นับเป็นปัจจัยสำคัญในการประกอบธุรกิจด้านนี้ บริษัทฯจึงได้จัดทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ความฉับไว และตรงต่อเวลา ไว้คอยบริการ ผู้บริโภคอย่างดีที่สุด โดยทั่วถึงกันตลอดเวลา ด้วยคำขวํยที่ว่า .”ปฎิบัติการฉับไว ประทับใจบริการ”

ผลิตภํณฑ์ที่จัดจำหน่าย

  • ระบบสัญญาณกันขโมย (BURGLAR ALARM SYSTEMS)
  • ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้     (FIRE ALARM SYSTEMS)
  • ระบบประตูคีย์การ์ด                      (ACCESS CONTROL SYSTEMS)
  • ระบบโทรทัศน์วงจรปิด                 (CLOSE CIRCUIT TELEVISION SYSTEMS)
  • ระบบกระดิ่งสัญญาณภาพ           (AUTOMATIC GATE SYSTEMS)
  • ระบบบ้านอัจฉริยะ                        (HOME AUTOMATION)
  • อื่นๆ                                                (SAVING ENERGY, GUARD TOUR …etc)

การบริการ

บริการสำรวจ  วิเคราะห์ ออกแบบตำแหน่งที่ต้องติดตั้งเครื่องกันขโมย, กล้องวงจรปิด, ประตูอัตโนมัติ, ระบบประตูคีย์การ์ดในที่พักอาศัยหรืออาคารสำนักงาน ของท่านอย่างมีมาตรฐาน

บริการให้คำปรึกษา วางแผน เกี่ยวกับระบบเครื่องกันขโมย อิเล็คทรอนิกส์ในระดับมาตรฐานสากลบริการติดตั้ง ระบบกันขโมย บริการตรวจเช็ค บำรุงรักษา ระบบกันขโมย

ส่งข้อความถึงผู้ขาย