ส่งข้อความถึงผู้ขาย

หรือ ดูข้อมูลการติดต่อ คลิก
หมวดหมู่สินค้า
ข้อมูลการติดต่อ

029248252-5

สถิติ

ผู้เข้าชม : 11352

สินค้า : 100

เป็นสมาชิกเมื่อ : 17/10/2014

บริษัท กรีนพลาน่า จำกัด

บริษัท กรีนพลาน่า จำกัด ได้พัฒนาสินค้าของบริษัทฯ อย่างไม่ได้หยุดยั้ง โดยได้ยืดถือแนวทางที่ว่า “สินค้าคุณภาพดีราคาถูกกว่าต่างประเทศ แต่ราคาเพื่อเกษตรกรไทย” โดยที่ท่านสามารถพิสูจน์ได้ นอกจากนี้ทางบริษัท กรีนพลาน่า จำกัด ยังมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับเกษตรกรรม และได้นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยล่าสุด มาพัฒนาการบริการแก่ผู้ที่สนใจ ในเรื่องเกษตรกรรม ได้แก่ข่าวสารข้อมูลทาง internet ซึ่งรวบรวมข้อมูลทางการเกษตรที่เป็นประโยชน์ไว้อย่างสมบูรณ์

ส่งข้อความถึงผู้ขาย