ทรินนิเทค จำกัด

B2BThai Member #[SB-14765-811]

ส่งข้อความถึงผู้ขาย

หรือ ดูข้อมูลการติดต่อ คลิก
หมวดหมู่สินค้า
ข้อมูลการติดต่อ

02 643 2040

สถิติ

ผู้เข้าชม : 5781

สินค้า : 5

เป็นสมาชิกเมื่อ : 17/10/2014

เกี่ยวกับเรา

บริษัท ทรินนิเทค จำกัด ก่อตั้งโดยความร่วมมือระหว่างวิศวกรคอมพิวเตอร์ ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการบริหารเชิงกลยุทธ์ และนักจิตวิทยาการเรียนรู้ ซึ่งมีแรงบันดาลใจ (Inspiration)
ที่ตรงกันในการนำนวัตกรรม (Innovation) ที่ล้ำสมัยจากทั่วทุกมุมโลก มาพัฒนาต่อยอด
และเพิ่มคุณค่า เพื่อบูรณาการ (Integration) เป็นสื่ออัจฉริยะ (Intelligent media)
ที่สนับสนุนการถ่ายทอดและสร้างสรรค์ “ปัญญา (Wisdom)” ให้กับบุคคลทุกกลุ่ม
ทุกช่วงวัย

สื่ออัจฉริยะที่บริษัทฯ จัดหาและพัฒนานั้น สามารถนำไปประยุกต์ใช้ เพื่อสนับสนุน
การเรียนรู้และเสริมสร้างปัญญาในหลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น
– การสนับสนุนการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ของผู้บริหาร
– การพัฒนาบุคลากรขององค์กร
– การสื่อสารภาพลักษณ์สินค้า บริการ
– การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน
– การรายงาน เผยแพร่ข่าวสารสู่สาธารณชน
– การประชุมทางไกล (Video Conference)
ด้วยความมุ่งมั่น เที่ยงตรง และสร้างสรรค์ บริษัท ทรินนิเทค จำกัด จึงได้รับการแต่งตั้ง
ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายของ “วีตรอน” “ยู-บอร์ด” และ “ดูโอ เพ็น” ในประเทศไทย

“วีตรอน” ผลิตโดย บริษัท วีตรอน เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา
จัดได้ว่าเป็นบริษัทที่มีผลประกอบการยอดเยี่ยม โดยจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์
และเป็นอันดับหนึ่งของสาธารณรัฐประชาชนจีน ในด้านการออกแบบ
และผลิตนวัตกรรมเทคโนโลยีระบบการนำเสนอ (Visualization system)