"แหล่งซื้อขายสินค้า B2B ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ในไทย"

หรือ

การเสนอราคา : ชุดกุญแจมาสเตอร์คีย์

รายละเอียดการขอราคา

สินค้าที่ขอราคา : ชุดกุญแจมาสเตอร์คีย์
จำนวนสั่งซื้อ : 20 ชุด
วันที่ขอราคา : 22/02/2021
ผู้เข้าชม : 18
หมายเหตุ : -

ข้อมูลผู้ขอราคา

ซีเจ เฟอร์นิท
ผู้ขอราคา : สมจิตร
โทรศัพท์ : 081-9187945
Email : somchit006@yahoo.com

ราคาที่ท่านเสนอ

ราคาที่ท่านเสนอ : X 20 ชุด = บาท
หัก ส่วนลด : บาท = บาท
รวม ภาษี (VAT) : % = บาท
ราคารวม : 0 บาท

ข้อมูลของท่าน

ไม่ระบุ
กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของคุณอีกครั้งก่อนการส่ง เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง
ชุดกุญแจมาสเตอร์คีย์