"แหล่งซื้อขายสินค้า B2B ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ในไทย"

หรือ

การเสนอราคา : เลื่อยโซ่ยนต์ HITACHI CS33EB

รายละเอียดการขอราคา

สินค้าที่ขอราคา : เลื่อยโซ่ยนต์ HITACHI CS33EB
จำนวนสั่งซื้อ : 1 เครื่อง
วันที่ขอราคา : 23/02/2021
ผู้เข้าชม : 10
หมายเหตุ : -

ข้อมูลผู้ขอราคา

โรงเรียนสาธิต ม. รังสิต
ผู้ขอราคา : บุญช่วย รักขวา
โทรศัพท์ : 0813712954
Email : boonchuay.r@sbs.ac.th

ราคาที่ท่านเสนอ

ราคาที่ท่านเสนอ : X 1 เครื่อง = บาท
หัก ส่วนลด : บาท = บาท
รวม ภาษี (VAT) : % = บาท
ราคารวม : 0 บาท

ข้อมูลของท่าน

ไม่ระบุ
กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของคุณอีกครั้งก่อนการส่ง เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง
เลื่อยโซ่ยนต์ HITACHI CS33EB