"แหล่งซื้อขายสินค้า B2B ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ในไทย"

หรือ

การเสนอราคา : ปุ๋ยตรากระต่าย สูตร 16-16-8

รายละเอียดการขอราคา

สินค้าที่ขอราคา : ปุ๋ยตรากระต่าย สูตร 16-16-8
จำนวนสั่งซื้อ : 6 กระสอบ
วันที่ขอราคา : 14/09/2021
ผู้เข้าชม : 7
หมายเหตุ : -

ข้อมูลผู้ขอราคา

บุคคล
ผู้ขอราคา : พิเชษ
โทรศัพท์ : 0810405149
Email : phicheta@fabrinet.co.th

ราคาที่ท่านเสนอ

ราคาที่ท่านเสนอ : X 6 กระสอบ = บาท
หัก ส่วนลด : บาท = บาท
รวม ภาษี (VAT) : % = บาท
ราคารวม : 0 บาท

ข้อมูลของท่าน

ไม่ระบุ
กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของคุณอีกครั้งก่อนการส่ง เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง
ปุ๋ยตรากระต่าย สูตร 16-16-8