"แหล่งซื้อขายสินค้า B2B ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ในไทย"

หรือ

การเสนอราคา : หลอดแก้วทดลอง Glass Capillary Viscometers

รายละเอียดการขอราคา

สินค้าที่ขอราคา : หลอดแก้วทดลอง Glass Capillary Viscometers
จำนวนสั่งซื้อ : 1 ชิ้น
วันที่ขอราคา : 14/09/2021
ผู้เข้าชม : 10
หมายเหตุ : -

ข้อมูลผู้ขอราคา

KMITL
ผู้ขอราคา : สุพิชชา สมงาม
โทรศัพท์ : 0934212384
Email : supitchafon42@gmail.com

ราคาที่ท่านเสนอ

ราคาที่ท่านเสนอ : X 1 ชิ้น = บาท
หัก ส่วนลด : บาท = บาท
รวม ภาษี (VAT) : % = บาท
ราคารวม : 0 บาท

ข้อมูลของท่าน

ไม่ระบุ
กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของคุณอีกครั้งก่อนการส่ง เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง
หลอดแก้วทดลอง Glass Capillary Viscometers