"แหล่งซื้อขายสินค้า B2B ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ในไทย"

หรือ

การเสนอราคา : ตู้สำหรับปะการังและปลาทะเลสำเร็จรูป 250 Liter

รายละเอียดการขอราคา

จำนวนสั่งซื้อ : 1 หน่วย
วันที่ขอราคา : 14/09/2021
ผู้เข้าชม :
หมายเหตุ : -

ข้อมูลผู้ขอราคา

ไม่ระบุชื่อบริษัท
ผู้ขอราคา : เวช
โทรศัพท์ : 0846167732
Email : wuttiwechjarat@gmail.com

ราคาที่ท่านเสนอ

ราคาที่ท่านเสนอ : X 1 หน่วย = บาท
หัก ส่วนลด : บาท = บาท
รวม ภาษี (VAT) : % = บาท
ราคารวม : 0 บาท

ข้อมูลของท่าน

ไม่ระบุ
กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของคุณอีกครั้งก่อนการส่ง เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง
ตู้สำหรับปะการังและปลาทะเลสำเร็จรูป 250 Liter