"แหล่งซื้อขายสินค้า B2B ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ในไทย"

หรือ

การเสนอราคา : กาวไอโซเท็กซ์ 350

รายละเอียดการขอราคา

สินค้าที่ขอราคา : กาวไอโซเท็กซ์ 350
จำนวนสั่งซื้อ : 20 อื่นๆ~ปี๊บ
วันที่ขอราคา : 15/09/2021
ผู้เข้าชม :
หมายเหตุ : -

ข้อมูลผู้ขอราคา

ไม่ระบุชื่อบริษัท
ผู้ขอราคา : อัย
โทรศัพท์ : 0949485296
Email : sailconstruction@hotmail.com

ราคาที่ท่านเสนอ

ราคาที่ท่านเสนอ : X 20 อื่นๆ~ปี๊บ = บาท
หัก ส่วนลด : บาท = บาท
รวม ภาษี (VAT) : % = บาท
ราคารวม : 0 บาท

ข้อมูลของท่าน

ไม่ระบุ
กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของคุณอีกครั้งก่อนการส่ง เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง
กาวไอโซเท็กซ์ 350