"แหล่งซื้อขายสินค้า B2B ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ในไทย"

หรือ

การเสนอราคา : ตะปูตอกไม้

รายละเอียดการขอราคา

สินค้าที่ขอราคา : ตะปูตอกไม้
จำนวนสั่งซื้อ : 18 กิโลกรัม
วันที่ขอราคา : 14/09/2021
ผู้เข้าชม : 14
หมายเหตุ : -

ข้อมูลผู้ขอราคา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสพี แอดวานซ์ระยอง
ผู้ขอราคา : นิตยา กิจเจริญ
โทรศัพท์ : 0936929798
Email : nittaya.k.sp2021@gmail.com

ราคาที่ท่านเสนอ

ราคาที่ท่านเสนอ : X 18 กิโลกรัม = บาท
หัก ส่วนลด : บาท = บาท
รวม ภาษี (VAT) : % = บาท
ราคารวม : 0 บาท

ข้อมูลของท่าน

ไม่ระบุ
กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของคุณอีกครั้งก่อนการส่ง เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง
ตะปูตอกไม้