"แหล่งซื้อขายสินค้า B2B ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ในไทย"

หรือ

การเสนอราคา : เสาน้ำเกลือ

รายละเอียดการขอราคา

สินค้าที่ขอราคา : เสาน้ำเกลือ
จำนวนสั่งซื้อ : 22 อื่นๆ~อัน
วันที่ขอราคา : 14/09/2021
ผู้เข้าชม : 11
หมายเหตุ : -

ข้อมูลผู้ขอราคา

บริษัท สยาม ทรอลี่ โปรเกรสชั่น จำกัด
ผู้ขอราคา : เอกพล
โทรศัพท์ : 0863130818
Email : siamtrolley2@gmail.com

ราคาที่ท่านเสนอ

ราคาที่ท่านเสนอ : X 22 อื่นๆ~อัน = บาท
หัก ส่วนลด : บาท = บาท
รวม ภาษี (VAT) : % = บาท
ราคารวม : 0 บาท

ข้อมูลของท่าน

ไม่ระบุ
กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของคุณอีกครั้งก่อนการส่ง เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง
เสาน้ำเกลือ