"แหล่งซื้อขายสินค้า B2B ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ในไทย"

หรือ
รายการ
1,713
ทั้งหมด

สินค้าที่มีผู้ขอราคาซื้อล่าสุด

หากคุณมีสินค้าที่ตรงกับความต้องการของผู้ซื้อ จากรายการด้านล่าง คุณสามารถ "เสนอราคาขาย" กับผู้ซื้อได้

สินค้าที่ขอราคา จำนวน วันที่ขอราคา ผู้ขอราคา เสนอราคาขาย
8 ตัว 21/06/2021 รร.บ้านหนองบ่อ เสนอราคาขาย
10 ชิ้น 21/06/2021 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
50 ขวด 21/06/2021 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 ขวด 21/06/2021 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
100 กล่อง 21/06/2021 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 เครื่อง 21/06/2021 มนัน เสนอราคาขาย
5 รายการ 21/06/2021 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 ขวด 20/06/2021 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 ชิ้น 20/06/2021 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 คัน 20/06/2021 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 ชุด 20/06/2021 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 บาน 20/06/2021 ให้เช่าห้องพักอาศัย อาคาร… เสนอราคาขาย
1 เล่ม 20/06/2021 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 รายการ 20/06/2021 ให้เช่าห้องพักอาศัย อาคาร… เสนอราคาขาย
1 รายการ 19/06/2021 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 ชิ้น 19/06/2021 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 เครื่อง 19/06/2021 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 เครื่อง 19/06/2021 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 บาน 19/06/2021 bcel เสนอราคาขาย
1 บาน 19/06/2021 bcel เสนอราคาขาย
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • ...
  • 86
แสดง :
ไปหน้า  :