"แหล่งซื้อขายสินค้า B2B ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ในไทย"

หรือ
รายการ
3,166
ทั้งหมด

สินค้าที่มีผู้ขอราคาซื้อล่าสุด

หากคุณมีสินค้าที่ตรงกับความต้องการของผู้ซื้อ จากรายการด้านล่าง คุณสามารถ "เสนอราคาขาย" กับผู้ซื้อได้

สินค้าที่ขอราคา จำนวน วันที่ขอราคา ผู้ขอราคา เสนอราคาขาย
1 เครื่อง 18/09/2021 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 หน่วย 18/09/2021 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
5 ดวง 18/09/2021 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 ตัว 18/09/2021 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
12 ชิ้น 18/09/2021 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 ชุด 18/09/2021 หจก.เคยนิคะ เสนอราคาขาย
1 ชุด 18/09/2021 หจก.เคยนิคะ เสนอราคาขาย
12 ขวด 18/09/2021 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
50 อัน 18/09/2021 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
2 ชิ้น 18/09/2021 บจก.รวมเทคโนโลยีเซอร์วิส เสนอราคาขาย
12 ขวด 18/09/2021 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 คู่ 18/09/2021 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
2 ม้วน 18/09/2021 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 เส้น 18/09/2021 หจก.ศรีนุติยกาญจน์ เสนอราคาขาย
2 ชิ้น 18/09/2021 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 เส้น 18/09/2021 หจก.ศรีนุติยกาญจน์ เสนอราคาขาย
12 ขวด 18/09/2021 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
12 ขวด 18/09/2021 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 ชิ้น 18/09/2021 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 แผ่น 17/09/2021 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • ...
  • 159
แสดง :
ไปหน้า  :