"แหล่งซื้อขายสินค้า B2B ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ในไทย"

หรือ
รายการ
60,535
ทั้งหมด

สินค้าที่มีผู้ขอราคาซื้อล่าสุด

หากคุณมีสินค้าที่ตรงกับความต้องการของผู้ซื้อ จากรายการด้านล่าง คุณสามารถ "เสนอราคาขาย" กับผู้ซื้อได้

สินค้าที่ขอราคา จำนวน วันที่ขอราคา ผู้ขอราคา เสนอราคาขาย
1 หน่วย 03/12/2020 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 ถัง 02/12/2020 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 แผ่น 02/12/2020 หาดใหญ่เฟอร์ เสนอราคาขาย
1 กระป๋อง 02/12/2020 บริษัท พีพีไอ เอ็นจิเนียร... เสนอราคาขาย
1 ท่อ 02/12/2020 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 เครื่อง 02/12/2020 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 ถุง 02/12/2020 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 เครื่อง 02/12/2020 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 กิโลกรัม 02/12/2020 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 เครื่อง 01/12/2020 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
2 กล่อง 01/12/2020 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 กล่อง 01/12/2020 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 เครื่อง 01/12/2020 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 กิโลกรัม 01/12/2020 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 ถัง 01/12/2020 บริษัทอ๊าร์ท-เสรีนาจำกัด เสนอราคาขาย
1 ชุด 01/12/2020 Lumen (Thailand) Ltd. เสนอราคาขาย
11 เครื่อง 01/12/2020 บ.หลังคา๙๙ จก. เสนอราคาขาย
1 ชิ้น 01/12/2020 บ.แอลบ็อกซ์ จำกัด เสนอราคาขาย
1 เครื่อง 01/12/2020 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 ชิ้น 01/12/2020 บ.แอลบ็อกซ์ จำกัด เสนอราคาขาย
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • ...
  • 3027
แสดง :
ไปหน้า  :