"แหล่งซื้อขายสินค้า B2B ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ในไทย"

หรือ
รายการ
571
ทั้งหมด

สินค้าที่มีผู้ขอราคาซื้อล่าสุด

หากคุณมีสินค้าที่ตรงกับความต้องการของผู้ซื้อ จากรายการด้านล่าง คุณสามารถ "เสนอราคาขาย" กับผู้ซื้อได้

สินค้าที่ขอราคา จำนวน วันที่ขอราคา ผู้ขอราคา เสนอราคาขาย
1 กล่อง 01/03/2021 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 อัน 27/02/2021 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 ตัว 27/02/2021 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
10 กล่อง 27/02/2021 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 กล่อง 27/02/2021 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 ชิ้น 26/02/2021 ์NN_SHOP เสนอราคาขาย
1 เครื่อง 26/02/2021 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 ชิ้น 26/02/2021 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 หน่วย 26/02/2021 ์NN_SHOP เสนอราคาขาย
1 หน่วย 26/02/2021 ์NN_SHOP เสนอราคาขาย
1 รายการ 26/02/2021 ์NN_SHOP เสนอราคาขาย
1 อื่นๆ~โคม 26/02/2021 บริษัท พรีเมียร์ พลัส จำก… เสนอราคาขาย
1 อื่นๆ~โคม 26/02/2021 บริษัท พรีเมียร์ พลัส จำก… เสนอราคาขาย
1 อัน 26/02/2021 CPS เสนอราคาขาย
1 อัน 26/02/2021 CPS เสนอราคาขาย
1 หน่วย 26/02/2021 ์NN_SHOP เสนอราคาขาย
1 หน่วย 26/02/2021 ์NN_SHOP เสนอราคาขาย
1 ชิ้น 26/02/2021 ์NN_SHOP เสนอราคาขาย
1 ชิ้น 26/02/2021 ์NN_SHOP เสนอราคาขาย
1 เครื่อง 26/02/2021 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • ...
  • 29
แสดง :
ไปหน้า  :