"แหล่งซื้อขายสินค้า B2B ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ในไทย"

หรือ
รายการ
1,307
ทั้งหมด

สินค้าที่มีผู้ขอราคาซื้อล่าสุด

หากคุณมีสินค้าที่ตรงกับความต้องการของผู้ซื้อ จากรายการด้านล่าง คุณสามารถ "เสนอราคาขาย" กับผู้ซื้อได้

สินค้าที่ขอราคา จำนวน วันที่ขอราคา ผู้ขอราคา เสนอราคาขาย
1 เครื่อง 17/05/2021 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 เครื่อง 17/05/2021 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
2 กิโลกรัม 17/05/2021 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 เครื่อง 17/05/2021 ธนวัฒน์วอเตอร์ เสนอราคาขาย
200 ชิ้น 17/05/2021 ช่างอ๊อด เสนอราคาขาย
1 ขวด 17/05/2021 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 หน่วย 17/05/2021 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 เครื่อง 17/05/2021 โคห์เลอร์ฯ เสนอราคาขาย
1 หน่วย 17/05/2021 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 เครื่อง 17/05/2021 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 เล่ม 17/05/2021 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
35 อื่นๆ 17/05/2021 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 เครื่อง 17/05/2021 บ. อายิโนะโมะโต๊ะ เสนอราคาขาย
1 เล่ม 17/05/2021 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
4 คัน 17/05/2021 ICS เสนอราคาขาย
1 เครื่อง 16/05/2021 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
6 โหล 16/05/2021 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 กล่อง 16/05/2021 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 ชิ้น 16/05/2021 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
19,200 กิโลกรัม 15/05/2021 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • ...
  • 66
แสดง :
ไปหน้า  :