"แหล่งซื้อขายสินค้า B2B ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ในไทย"

หรือ
รายการ
2,363
ทั้งหมด

สินค้าที่มีผู้ขอราคาซื้อล่าสุด

หากคุณมีสินค้าที่ตรงกับความต้องการของผู้ซื้อ จากรายการด้านล่าง คุณสามารถ "เสนอราคาขาย" กับผู้ซื้อได้

สินค้าที่ขอราคา จำนวน วันที่ขอราคา ผู้ขอราคา เสนอราคาขาย
1 เครื่อง 01/08/2021 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 เครื่อง 01/08/2021 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
4 เครื่อง 31/07/2021 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 เครื่อง 31/07/2021 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 เครื่อง 31/07/2021 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 กล่อง 31/07/2021 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 หน่วย 31/07/2021 วรพันธ์ เสนอราคาขาย
1 ใบ 31/07/2021 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 โหล 31/07/2021 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 เล่ม 31/07/2021 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 เครื่อง 31/07/2021 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 เครื่อง 31/07/2021 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 ตู้ 31/07/2021 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1,000 ชิ้น 30/07/2021 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1,000 ชิ้น 30/07/2021 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 เล่ม 30/07/2021 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 เครื่อง 30/07/2021 destination resort co., l… เสนอราคาขาย
1 เครื่อง 30/07/2021 destination resort co., l… เสนอราคาขาย
1 อื่นๆ~ปิ๊บ 30/07/2021 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
50 ถัง 30/07/2021 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • ...
  • 119
แสดง :
ไปหน้า  :