"แหล่งซื้อขายสินค้า B2B ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ในไทย"

หรือ
รายการ
60,448
ทั้งหมด

สินค้าที่มีผู้ขอราคาซื้อล่าสุด

หากคุณมีสินค้าที่ตรงกับความต้องการของผู้ซื้อ จากรายการด้านล่าง คุณสามารถ "เสนอราคาขาย" กับผู้ซื้อได้

สินค้าที่ขอราคา จำนวน วันที่ขอราคา ผู้ขอราคา เสนอราคาขาย
1 ชุด 25/11/2020 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
3 คัน 25/11/2020 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 ชุด 25/11/2020 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 เครื่อง 25/11/2020 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 เครื่อง 25/11/2020 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 หน่วย 25/11/2020 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 ตัว 25/11/2020 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 กล่อง 25/11/2020 บริษัท ท่าฉางเพาเวอร์กรีน... เสนอราคาขาย
1 รายการ 24/11/2020 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 ถุง 24/11/2020 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 เครื่อง 24/11/2020 The One System Consultant... เสนอราคาขาย
1 เครื่อง 24/11/2020 The One System Consultant... เสนอราคาขาย
1 ชุด 24/11/2020 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 เส้น 24/11/2020 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 เครื่อง 24/11/2020 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 ชิ้น 24/11/2020 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 อื่นๆ~อัน 24/11/2020 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
2 ซอง 24/11/2020 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
100 กิโลกรัม 23/11/2020 ดิพแอนด์ทรีทเมนท์ เสนอราคาขาย
1 ชุด 23/11/2020 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • ...
  • 3023
แสดง :
ไปหน้า  :