"แหล่งซื้อขายสินค้า B2B ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ในไทย"

หรือ
รายการ
4,969
ทั้งหมด

สินค้าที่มีผู้ขอราคาซื้อล่าสุด

หากคุณมีสินค้าที่ตรงกับความต้องการของผู้ซื้อ จากรายการด้านล่าง คุณสามารถ "เสนอราคาขาย" กับผู้ซื้อได้

สินค้าที่ขอราคา จำนวน วันที่ขอราคา ผู้ขอราคา เสนอราคาขาย
1 ตัว 20/01/2022 บจก.มณีอุดมสุข เสนอราคาขาย
28 กระสอบ 20/01/2022 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 ชุด 19/01/2022 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
60 ใบ 19/01/2022 ร้านวีระภัณฑ์ เสนอราคาขาย
1 ตัว 19/01/2022 บ.โฮยาออปติคส์ ลำพูน เสนอราคาขาย
1 เล่ม 19/01/2022 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 เครื่อง 19/01/2022 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 กล่อง 19/01/2022 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 อัน 19/01/2022 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 ชุด 19/01/2022 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 ชิ้น 19/01/2022 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 ม้วน 19/01/2022 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 ชิ้น 19/01/2022 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 กระสอบ 19/01/2022 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
6 ชิ้น 19/01/2022 บริษัท เมอร์เดียนท์ จำกัด เสนอราคาขาย
80 ตัว 19/01/2022 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 ตัว 19/01/2022 บ.โฮยาออปติคส์ ลำพูน เสนอราคาขาย
2 กระป๋อง 18/01/2022 บริษัทไทยเอ้กเซลแคนแวส จำ… เสนอราคาขาย
1 ถัง 18/01/2022 แอตลาส เสนอราคาขาย
1 เครื่อง 18/01/2022 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • ...
  • 249
แสดง :
ไปหน้า  :