"แหล่งซื้อขายสินค้า B2B ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ในไทย"

หรือ
รายการ
3,748
ทั้งหมด

สินค้าที่มีผู้ขอราคาซื้อล่าสุด

หากคุณมีสินค้าที่ตรงกับความต้องการของผู้ซื้อ จากรายการด้านล่าง คุณสามารถ "เสนอราคาขาย" กับผู้ซื้อได้

สินค้าที่ขอราคา จำนวน วันที่ขอราคา ผู้ขอราคา เสนอราคาขาย
1 เครื่อง 23/10/2021 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
8 ท่อ 22/10/2021 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 เครื่อง 22/10/2021 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 เครื่อง 22/10/2021 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 เครื่อง 22/10/2021 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 เครื่อง 22/10/2021 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 ชุด 22/10/2021 O.V.INTERNATIONAL IMPORT-… เสนอราคาขาย
1 กิโลกรัม 22/10/2021 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
200 รายการ 22/10/2021 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 กิโลกรัม 22/10/2021 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 หน่วย 22/10/2021 ทีพีไอโพลีน เสนอราคาขาย
1 ชิ้น 22/10/2021 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 22/10/2021 จุ้ยซิ่งเซซชั่น เสนอราคาขาย
1 แกลลอน 22/10/2021 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 เล่ม 22/10/2021 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 หน่วย 22/10/2021 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 ถัง 22/10/2021 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
1 หน่วย 22/10/2021 ทีพีไอโพลีน เสนอราคาขาย
1 เครื่อง 22/10/2021 2518 เสนอราคาขาย
1 กระป๋อง 21/10/2021 ไม่ระบุชื่อบริษัท เสนอราคาขาย
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • ...
  • 188
แสดง :
ไปหน้า  :