"แหล่งซื้อขายสินค้า B2B ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ในไทย"

หรือ

การเสนอราคา : มือจับเฟอร์นิเจอร์

รายละเอียดการขอราคา

สินค้าที่ขอราคา : มือจับเฟอร์นิเจอร์
จำนวนสั่งซื้อ : 600 ชิ้น
วันที่ขอราคา : 10/06/2021
ผู้เข้าชม : 5
หมายเหตุ : -

ข้อมูลผู้ขอราคา

บริษัท พีพีเค
ผู้ขอราคา : สุพินภรณ์
โทรศัพท์ : 0930140644
Email : fongafrod@gmail.com

ราคาที่ท่านเสนอ

ราคาที่ท่านเสนอ : X 600 ชิ้น = บาท
หัก ส่วนลด : บาท = บาท
รวม ภาษี (VAT) : % = บาท
ราคารวม : 0 บาท

ข้อมูลของท่าน

ไม่ระบุ
กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของคุณอีกครั้งก่อนการส่ง เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง
มือจับเฟอร์นิเจอร์