"แหล่งซื้อขายสินค้า B2B ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ในไทย"

หรือ

การเสนอราคา : ชั้นวางของ PX 93

รายละเอียดการขอราคา

สินค้าที่ขอราคา : ชั้นวางของ PX 93
จำนวนสั่งซื้อ : 1 ชุด
วันที่ขอราคา : 13/10/2021
ผู้เข้าชม : 8
หมายเหตุ : -

ข้อมูลผู้ขอราคา

พี.เค.โฮม
ผู้ขอราคา : กาย
โทรศัพท์ : 0815563123
Email : PRAKAY2524@GMAIL.COM

ราคาที่ท่านเสนอ

ราคาที่ท่านเสนอ : X 1 ชุด = บาท
หัก ส่วนลด : บาท = บาท
รวม ภาษี (VAT) : % = บาท
ราคารวม : 0 บาท

ข้อมูลของท่าน

ไม่ระบุ
กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของคุณอีกครั้งก่อนการส่ง เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง
ชั้นวางของ PX 93