"แหล่งซื้อขายสินค้า B2B ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ในไทย"

หรือ

การเสนอราคา : บ้านเก็บของอเนกประสงค์ Alaska

รายละเอียดการขอราคา

จำนวนสั่งซื้อ : 1 หลัง
วันที่ขอราคา : 22/02/2021
ผู้เข้าชม :
หมายเหตุ : -

ข้อมูลผู้ขอราคา

ไม่ระบุชื่อบริษัท
ผู้ขอราคา : ณัฏฐากาญจน์ แก้ววิเชียร
โทรศัพท์ : 0623932962
Email : natthakan.kaeowichian@loccitane.com

ราคาที่ท่านเสนอ

ราคาที่ท่านเสนอ : X 1 หลัง = บาท
หัก ส่วนลด : บาท = บาท
รวม ภาษี (VAT) : % = บาท
ราคารวม : 0 บาท

ข้อมูลของท่าน

ไม่ระบุ
กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของคุณอีกครั้งก่อนการส่ง เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง
บ้านเก็บของอเนกประสงค์ Alaska