"แหล่งซื้อขายสินค้า B2B ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ในไทย"

หรือ

การเสนอราคา : ถาดโฟม JT-104

รายละเอียดการขอราคา

สินค้าที่ขอราคา : ถาดโฟม JT-104
จำนวนสั่งซื้อ : 1000 ชิ้น
วันที่ขอราคา : 23/02/2021
ผู้เข้าชม :
หมายเหตุ : -

ข้อมูลผู้ขอราคา

ขายของ
ผู้ขอราคา : จันจิรา เวสสุวรรณ
โทรศัพท์ : 0988296081
Email : janjira_wessuwan01@hotmail.com

ราคาที่ท่านเสนอ

ราคาที่ท่านเสนอ : X 1000 ชิ้น = บาท
หัก ส่วนลด : บาท = บาท
รวม ภาษี (VAT) : % = บาท
ราคารวม : 0 บาท

ข้อมูลของท่าน

ไม่ระบุ
กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของคุณอีกครั้งก่อนการส่ง เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง
ถาดโฟม JT-104